Amerikan basınında Lozan Konferansı ve Ermeni sorunu

2014-01-01
I. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra da bazı Ermenilerin Türkiye topraklarının bir kısmı üzerinde devlet kurma isteği ve çabası devam etmiş; Lozan Konferansı bu açıdan son bir şans olarak görülmüştür. Bu amaca ulaşabilmek için de ABD’nin desteğini kazanmayı hedeflemişlerdir. Yoğun bir propaganda faaliyeti yürüterek Amerikan yönetiminin kendi istedikleri çizgide politika izlemesini sağlamak üzere kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışmışlardır. Bu makale söz konusu propaganda faaliyetleri çerçevesinde Amerikan basınında Ermeni meselesinin ele alınışını araştırmaktadır. Kampanya her ne kadar ABD’nin Lozan Konferansı sırasında Ermenilerin tercihleri doğrultusunda bir politika izlemesini sağlayamamış olsa da Amerikan kamuoyunda etkisi uzun yıllar devam edecek olan olumsuz Türk imajının inşasına katkıda bulunmuştur
Ermeni Araştırmaları

Suggestions

The Concept of homeland among Anatolian Armenians : Armenians of Yerevan and Istanbul
Bakırcı, Erman; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Sociology (2013)
This thesis, aims to provide an analysis of the perception of homeland of the Armenians in Istanbul and Armenians in Armenia of Anatolian origin in order to identify the meanings attributed to the concept of homeland in the formation of their identity. Based on the in-depth interviews, this thesis focuses on transformation of the homeland and questions where is “home”, “homeland” and “diaspora”. The analysis is based on data collected during fieldwork conducted in Istanbul, Turkey during the months of Novem...
A City transformed: war, demographic change and profiteering in kayseri (1915-1920)
Gözel Durmaz, Oya; Ergut, Ferdan; Department of History (2014)
One of the foundational origins of the Turkish Republic was the drastic change in the demographic composition of Anatolia following the Balkan Wars of 1912-1913 and World War I. This change was a result of factors such as the deportation of Armenians, the exchange of populations between Turkey and Greece and the high number of deaths in successive wars. All of them greatly altered the composition of the population. The change in the demographic composition of Turkey corresponded to a significant era in Turk...
The re-emergence of the Armenian question as an aspect of Armenian nationalism and its effects on Turkey: 1960-1990
Güneş, Yeliz; Çelik, Birten; Department of Middle East Studies (2010)
This thesis aims to analyze the re-emergence of the Armenian question as an aspect of Armenian nationalism and its effects on Turkey between the years 1960 and 1990. The Armenian question is a very controversial political issue with its multi-dimensional characteristic. The Armenian question emerged with the Ottoman Armenians’ autonomy demands as an extension of Armenian nationalism in the nineteenth century. With the interest of the imperialist states, the Armenian question became an international problem ...
Armenian question according to Takvim-i Vekayi (1914-1918)
Kundil, Pınar; Turan, Ömer; Department of History (2003)
This thesis analyses the Armenian Question and the situation of Armenians between the years, 1914-1918, through basing on the news published in Takvim-i Vekayi during this period. These years when the dislocation of Armenians occured had been the turning point in the Armenian Question. Because the events occuring during the dislocation have been represented as genocide and today, this claim is one of the important question for Turkey. Takvim-i Vekayi, as being the first official newspaper of the Ottoman Emp...
Mimar Kemalettin Bey (1870-1927)
Yavuz , Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1981)
The initial phase of nationalism in Turkish architecture is known to have covered those turbulent years between 1909-1930 that saw the fall of the Ottoman Empire as well as the dawn of the Turkish Republic. Locally known as; "The First Period of National Turkish Architecture", these two decades were to witness the fervent struggles of a set of young Turkish architects who opposed the western influences on traditional Ottoman architecture, monopolized by foreign and minority experts for the past hundred year...
Citation Formats
T. Ünlü Bilgiç, “Amerikan basınında Lozan Konferansı ve Ermeni sorunu,” Ermeni Araştırmaları, pp. 123–156, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77456.