Amerikan basınında Lozan Konferansı ve Ermeni sorunu

2014-01-01
I. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra da bazı Ermenilerin Türkiye topraklarının bir kısmı üzerinde devlet kurma isteği ve çabası devam etmiş; Lozan Konferansı bu açıdan son bir şans olarak görülmüştür. Bu amaca ulaşabilmek için de ABD’nin desteğini kazanmayı hedeflemişlerdir. Yoğun bir propaganda faaliyeti yürüterek Amerikan yönetiminin kendi istedikleri çizgide politika izlemesini sağlamak üzere kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışmışlardır. Bu makale söz konusu propaganda faaliyetleri çerçevesinde Amerikan basınında Ermeni meselesinin ele alınışını araştırmaktadır. Kampanya her ne kadar ABD’nin Lozan Konferansı sırasında Ermenilerin tercihleri doğrultusunda bir politika izlemesini sağlayamamış olsa da Amerikan kamuoyunda etkisi uzun yıllar devam edecek olan olumsuz Türk imajının inşasına katkıda bulunmuştur