ABD örneği’nde üçüncü yol: Yoksulluğa ve eşitsizliğe yaklaşımı ve yeni sağ ile bir karşılaştırma

Download
2007-12-1
Gül, Hüseyin
ABD’de Clinton Yönetimi’nce uygulanan üçüncü yol politikalar Keynesçi refah devleti uygulamalarında ve sosyal haklar alanında gerilemelere yol açmıştır. Ancak, bu politikalar çalışma refahı modelinin yerleşmesini ve bireysel sorumluluk vurgusunun artmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, üçüncü yol yaklaşımda, çalışabilir yoksulların insan sermayelerini arttıracak ve genel olarak kişileri ‘yapabilir kılacak’ bir devlet anlayışı ortaya konmuştur. Ayrıca, toplumsal adalet yerine hakkaniyet; gelir eşitliği ve minimum gelir güvencesi yerine fırsat eşitliği; ve gelirin yeniden dağıtımı yerine de fırsatların yeniden dağıtımı savunulmuştur. Bu makalede, üçüncü yol yaklaşımın özellikleri ortaya konulduktan sonra, ABD örneğinde Clinton Yönetimi’nce yoksulluk ve eşitsizlikle ilgili olarak uygulanan üçüncü yol politikalar gözden geçirilmektedir. Ayrıca, bu iki temel alanda üçüncü yol uygulamaların sonuçları tartışılmakta ve yeni sağ uygulamalarla bir karşılaştırması yapılmaktadır.

Suggestions

Using interstate arms sales as a foreign policy instrument
Çiftçi, Ali Bektaş; Bağcı, Hüseyin; Department of International Relations (2022-7)
This study aimed to explain whether arms sales are used as an instrument in foreign policy with the help of Immanuel Wallerstein's World System Theory. For this purpose, the arms transfers from developed to third world countries have been analyzed within historical periods. It focused on the relationship between arms transfer and its usage as a foreign policy instrument in the pre-Cold War, Cold War, and post- Cold War periods. The study's primary purpose in analyzing a wide period is to examine the role of...
SEEKING SOCIAL JUSTICE IN THE EDUCATION REFORMS OF THE JDP: A STUDY ON TRANSITION TO HIGHER EDUCATION IN TURKEY
Kalaycıoğlu, Beste; Bayırbağ, Mustafa Kemal; Department of Political Science and Public Administration (2022-2)
This study examines the educational reforms implemented in the JDP period in terms of social justice demand with a specific focus on the transition to higher education policies. It has been claimed that since the beginning of the 2000s, when policy-making practices were reshaped by neoliberalism, the application of populist discourse and an incremental policy-making model together marked the reforms implemented in the field of education in Turkey. The main motivation of the study is to question whether it i...
1950s in America: myths and truth
Erol, Nasiye Deniz; Gürsel, Bahar; Department of Latin and North American Studies (2022-3)
The 1950s are remembered as the period when conformity was the most intense feeling in the United States in terms of the immense growth in the American economy, its post-war social effects and cultural development. During this period, while the daily lives of the citizens of the United States changed drastically; long- term conservative trends became more established and influential. The current developments of the period also affected the cultural climate by introducing new forms of entertainment, and by c...
Ulaşım Politikalarının Geniş Ekonomik Etkileri: Kent Ölçeğinde Bir Uygulama
Erol, Işıl; Voyvoda, Ebru; Yılmaz, Özhan(2019)
Bu çalışmanın amacı ulaşım politikalarının uzun vadeli etkilerinin sosyal, ekonomik ve coğrafifarklılıkları dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla yenilikçi bir modelleme yaklaşımıgeliştirmektir. Bu yeni yaklaşım, farklı bireylerin/hanelerin arasındaki heterojenliği ve bubireylerin/hanelerin politikalar sonucu oluşan davranışsal değişimleri kavrayabilmek amacınıda içermektedir. Bu çerçevede, bu projede hanehalklarının farklı özelliklerine göre kurgulananbir ekonomik model (uygulanabilir genel den...
A comparative analysis of the debates on democratization in the 1970s and 1980s
Turan, Nurcan; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2003)
In this study, it is aimed to analyse the approaches to democratisation and transition to democracy in the Third World that have occurred since the beginning of the 1980s. In order to get insights about the distinctive features of theories of democratisation on the Third World, the past debates of the 1970s and 1980s have been analysed in their historical contexts. The theories have been compared on the basis of two themes: relationship between the level of development and democracy, and state-society relat...
Citation Formats
H. Gül, “ABD örneği’nde üçüncü yol: Yoksulluğa ve eşitsizliğe yaklaşımı ve yeni sağ ile bir karşılaştırma,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 34, no. 2, pp. 195–215, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/163.