Bölgesel ekonomik uyum kapasitesi: Türkiye’deki bölgelerin ekonomik krizler ve sonrasındaki başarımlarını belirleyen etkenler

Download
2013-8-1
Son yıllarda direnç, dayanıklılık, değişen koşullara uyum kapasitesi, zorlukları yenme gücü ve esneyebilirlik gibi sözcüklerle tanımlanan “resilience” kavramı kentlerin ve bölgelerin dış koşullardan etkilenme ve bunlara tepki verme sürecini tanımlamakta kullanılmaktadır. Özellikle bölgesel çalışmalarda bu kavramsal çerçevenin giderek daha fazla ilgi çektiği görülmektedir. Mevcut yazında bölgelerin kriz koşullarında ve sonrasındaki başarımlarının betimleyen çok sayıda kavramsal ve görgül araştırma bulunmaktadır. Bu makalede neden bazı bölgelerin diğerlerinden daha dayanıklı ve uyum gücüne sahip olduğu ve olumsuz koşullardan nasıl daha az etkilenmeyi başardıkları Türkiye’deki 26 Bölge (Düzey II) verisi kullanılarak araştırılmakta ve aşağıdaki soruya yanıt aranmaktadır. Neden bazı bölgeler ekonomik krizlerin yarattığı olumsuzluklardan daha az etkilenirken diğerleri bunu başaramamaktadır? Türkiye’deki bölgeler üzerinde yapılmış araştırma ilginç bulgular sunmakta ve bölgelerin uyum kapasiteleri yanı sıra, devletin sağladığı destekler arasında yer alan teşviklerin de bölgelerin kriz koşullarına dayanıklılığında önemli etkisi olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması: Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi
Altay Kaya, Deniz (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmeleri ya da yerlerinden edilmelerini içeren zorunlu göç süreçleri, günümüzde giderek sıklaşan ve şiddetlenen ekolojik, politik, ekonomik ve toplumsal krizler sebebiyle artmakta ve küresel ölçeğe ulaşabilen etkiler yaratmaktadır. Dayanıklılık (Resilience) yaklaşımı, içinde bulunduğumuz bu krizler çağında, kent/bölge ve toplumların birer sistem olarak, beklenmedik şok ve streslere karşı hazırlıklı olmaları, bunların etkileriyle baş edebilmeleri ve değişen koşullara kendi...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
A questionnaire study on yachting in Göcek Bays
Demircioğlu, Çağdaş; Özhan, Erdal; Department of Civil Engineering (2003)
Yachting known as a relatively old and an expensive leisure activity, due to recent developments of technology and construction techniques has become accessible to a wider range of people. Mediterranean coasts have a great importance among the world yachters. There is a congestion of yacht traffic in the western and middle Mediterranean marinas, so the yachters tend to go to the Eastern Mediterranean including the Turkish coasts. Göcek is the most popular yachting region in Turkey with its sheltered bays, n...
Çocuklukta cinsel istismar ve buna bağlı duygusal bastırma:yetişkinlerle psikoterapi süreci ve sürecin terapiste etkileri
Özbağrıaçık Çağlayan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-2-1)
Bu çalışmanın amacı, travmatik yaşam olaylarından kaynaklanan duygusal bastırmaya, bastırmanın travma mağdurlarına etkilerine, psikoterapi sürecinde izlenen tedavi yöntemlerine, ve psikoterapi sürecinde travma hikayelerini dinleyen ve bunlarla çalışan terapistlerin duygularına değinmektir. Bu makalede, Türkiye’de sıkça yaşanan ve uzun dönemde ruhsal problemlere yol açan travmaların başında gelen çocukluk dönemi cinsel istismarına odaklanılmıştır. Yazar, travma ve duygusal bastırma hakkındaki teorik bilgiler...
Citation Formats
A. Eraydın, “Bölgesel ekonomik uyum kapasitesi: Türkiye’deki bölgelerin ekonomik krizler ve sonrasındaki başarımlarını belirleyen etkenler,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 179–208, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/647.