Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması: Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi

2021-12-01
Altay Kaya, Deniz
İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmeleri ya da yerlerinden edilmelerini içeren zorunlu göç süreçleri, günümüzde giderek sıklaşan ve şiddetlenen ekolojik, politik, ekonomik ve toplumsal krizler sebebiyle artmakta ve küresel ölçeğe ulaşabilen etkiler yaratmaktadır. Dayanıklılık (Resilience) yaklaşımı, içinde bulunduğumuz bu krizler çağında, kent/bölge ve toplumların birer sistem olarak, beklenmedik şok ve streslere karşı hazırlıklı olmaları, bunların etkileriyle baş edebilmeleri ve değişen koşullara kendilerini geliştirerek uyumlanmalarını sağlayacak özellik, beceri ve kapasitelerin önemini vurgulamakta; plan, politika ve eylemlerin bunlar üzerine temellenmesini önermektedir. Makale, zorunlu göç gibi çok boyutlu, çok ölçekli ve çok aktörlü karmaşık süreçlere dayanıklılık çerçevesinden yaklaşmanın; yerel dinamikleri ve ölçekler arası etkileşimleri hesaba katan, bütüncül bakış açısına sahip, uzun erimli ve kalıcı çözümler üretebilen, ve evrensel insani, ekolojik ve demokratik değerleri savunan kapsayıcı plan ve politikaların geliştirilmesini sağlayacağını önermektedir. Makale bu çerçevede Türkiye’nin Suriye zorunlu göçü deneyimini irdelemektedir. Bu değerlendirmenin, zorunlu göç süreçleri odağında, ancak bununla kısıtlı kalmayacak şekilde, Türkiye ve başka ülkelere politika ipuçları sağlaması beklenmektedir.

Suggestions

Impact analysis of flood in Accra, Ghana
Asumadu-Sarkodie, Samuel; Owusu, Phebe Asantewaa; Rufangura, Patrick (2017-6-19)
Within the past decades, flooding has become a global pandemic, which hampers economic and social development. This global phenomenon has led to loss of lives and economic damages in many countries including Ghana. On June 3rd 2015, Accra, Ghana's capital experienced an unprecedented flash flood event, coupled with an explosion at a Goil filling station that resulted in a death toll of over 152 lives. It is therefore necessary to explore new ideas and approaches that can be incorporated to existing structur...
SOCIAL REPRESENTATIONS OF SOCIAL MEDIA USERS TOWARD SYRIAN REFUGEES IN TURKEY
ÖZDEMİR, FATİH; Öner Özkan, Bengi (2016-12-01)
Suriyeli mülteciler krizi beş yılı aşkın bir süredir hem Türkiye ve diğer komşu ülkelerde hem Avrupa ülkelerinde etkisini artırarak sürdürürken, mülteciler sığındıkları ülkelerde topluma uyum sağlayamamakta ve sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsillerini nitel bir yaklaşım ile araştırmaktır; çünkü sosyal temsiller Suriyeli mülteciler ve Türkiye toplumunun entegrasyon sürecince yaşadığı problemleri ve Suriy...
Seismic vulnerabilities and risks for urban mitigation planning in Turkey
Saner, Tugce Sonmez (2015-09-01)
Chronic seismic hazards and resulting secondary impacts as natural conditions of the country, and the loss of robust building and prudent settlement practices as aggravated by rapid population growth make cities the most vulnerable geographical and social entities in Turkey. For the development of risk reduction policies, an essential step is to prioritize settlements according to their vulnerability levels. This could be determined by hazard probabilities and attributes of the building stock of each settle...
Collective Residential Spaces in Sustainability Development: Turkish Housing Units within Co-Living Understanding
Ataman, Cem; Gürsel Dino, İpek (2019-09-06)
Housing models that target rather typical family structures are increasingly failing to meet the needs of the new social changes regarding the rapid urbanization due to the mass-migration to cities, the lack of affordable housing, and the adoption of the sharing economy practices. As an architectural counterpart of the social dimension of sustainable development, co-living is introduced as a connected way of living, enabling sustainable living practices through efficient use of resources and space while sha...
Coastal Tsunami and Risk Assessment for Eastern Mediterranean Countries
Yavuz, Cüneyt; Kentel Erdoğan, Elçin (null; 2017-12-17)
Tsunamis are rarely experienced events that have enormous potential to cause large economic destruction on the critical infrastructures and facilities, social devastation due to mass casualty, and environmental adverse effects like erosion, accumulation and inundation. Especially for the past two decades, nations have encountered devastating tsunami events. The aim of this study is to investigate risks along the Mediterranean coastline due to probable tsunamis based on simulations using reliable historical ...
Citation Formats
D. Altay Kaya, “Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması: Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 38, no. 2, pp. 115–144, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2021202.pdf.