Hide/Show Apps

Banka kredilerinin bölgesel büyümeye etkileri

2010-12
Önder, Zeynep
Özyıldırım, Züleyha
Bu çalışmada, 1992-2006 yılları arasında kamu bankaları ve özel bankalar tarafından açılan kredilerin il bazında büyümeye olan etkileri, kamu harcamaları, kentleşme, eğitim ve illerin finansal merkezlere uzaklıkları gibi değişkenler kontrol edilerek, ve “sabit etkiler modeli” kullanılarak incelenmiştir. Bulgularımız, hem kalkınmada öncelikli bölgelerde hem de diğer bölgelerde, özel sermayeli bankalarca verilen kredilerinin büyümeye etkisinin kamu sermayeli bankalara göre istatistiksel açıdan daha anlamlı olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, devletin dolaylı olarak kamu sermayeli bankalar aracılığı ile kredi vermek yerine, doğrudan kamu yatırımlarını arttırarak, bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğini azaltacağını, böylece gelir dağılımında daha fazla iyileştirme yapabileceğini işaret etmektedir.