Banka kredilerinin bölgesel büyümeye etkileri

2010-12
Önder, Zeynep
Özyıldırım, Züleyha
Bu çalışmada, 1992-2006 yılları arasında kamu bankaları ve özel bankalar tarafından açılan kredilerin il bazında büyümeye olan etkileri, kamu harcamaları, kentleşme, eğitim ve illerin finansal merkezlere uzaklıkları gibi değişkenler kontrol edilerek, ve “sabit etkiler modeli” kullanılarak incelenmiştir. Bulgularımız, hem kalkınmada öncelikli bölgelerde hem de diğer bölgelerde, özel sermayeli bankalarca verilen kredilerinin büyümeye etkisinin kamu sermayeli bankalara göre istatistiksel açıdan daha anlamlı olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, devletin dolaylı olarak kamu sermayeli bankalar aracılığı ile kredi vermek yerine, doğrudan kamu yatırımlarını arttırarak, bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğini azaltacağını, böylece gelir dağılımında daha fazla iyileştirme yapabileceğini işaret etmektedir.

Suggestions

The Role of Student Related Characteristics in Nature of Science Views
Ebren Kuyumcu, Ebru; Sungur, Semra (2022-02-01)
The present study investigated middle school students’ views on the nature of science (NOS) in relation to gender, grade level, and learning environment perceptions adopting a cross-sectional and correlational research design. A total of 608 middle school students (319 girls and 289 boys) attending Grade 7 (n = 286) and Grade 8 (n = 322) participated in the study. Students’ NOS views were examined in terms of Theory-laden /Cultural impacts, Changing/tentative nature, Non-objective nature, and Creative natur...
An Investigation of Returns to Insider Transactions Evidence from the Istanbul Stock Exchange
Çağdaş, Tahaoğlu; Güner, Zehra Nuray (2011-01-01)
In this paper, the return performance of insiders of companies listed on the Istanbul Stock Exchange (ISE) from their open market transactions and that of uninformed investors (outsiders) following insider transactions announced to the public are examined by using a portfolio approach. It is found that, depending on the affiliation of the insider with the company, abnormal returns from their sale transactions last over longer periods than their purchase transactions. Furthermore, outsiders can also earn abn...
İnvestigating the mediating role of innovation in the relationship between entrepreneurship and regional economic development
Demirdağ, İsmail (2018-12-01)
Purpose: This study aims to show how innovation plays as a mediator in the link between entrepreneurship and economic development level. Methodology: Using data of 26 NUTS II regions of Turkey and mediation analysis technique, the study has examined the associations among the variables for four periods: 1995, 2000, 2005, and 2010. Findings: The results, supporting the mainstream arguments in the literature and the main hypothesis, illustrate that the interaction between entrepreneurship and innovation has a...
The role of foreign investors in the İstanbul Stock Exchange
Usta, Murat; Güner, Zehra Nuray; Department of Business Administration (2003)
This master thesis examines the role of foreign investors in the Istanbul Stock Exchange in three dimensions: differences among sectors and subsectors in terms of foreign trading activity, the effect of November 2000 ا February 2001 crisis on returns and foreign trading activity, and the relationship between return and foreign trading activity. Data used in this thesis covers 72 months between January 1997 and December 2002. Significant differences among sectors and subsectors in terms of foreign trading ac...
Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi
Sarı, Ramazan; Güven , Aytekin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-6-1)
Bu çalışma ile, Türkiye’de iller arası gelir dengesizliğini ve gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konulan Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) uygulamasının iller arası gelir eşitsizliğini iyileştirici yönde önemli sayılabilecek bir etkisinin olup olmadığı genelleştirilmiş entropy ayrıştırma yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. 1979-1998 dönemi için yapılan bu çalışmada, kişi başına gelir ile toplam GSYİH dağılımının bütün iller ve KÖY kapsamındaki iller ile kapsam dahilinde ol...
Citation Formats
Z. Önder and Z. Özyıldırım, “Banka kredilerinin bölgesel büyümeye etkileri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 37, no. 3, pp. 267–292, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/378.