Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi

Download
2007-6-1
Sarı, Ramazan
Güven , Aytekin
Bu çalışma ile, Türkiye’de iller arası gelir dengesizliğini ve gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konulan Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) uygulamasının iller arası gelir eşitsizliğini iyileştirici yönde önemli sayılabilecek bir etkisinin olup olmadığı genelleştirilmiş entropy ayrıştırma yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. 1979-1998 dönemi için yapılan bu çalışmada, kişi başına gelir ile toplam GSYİH dağılımının bütün iller ve KÖY kapsamındaki iller ile kapsam dahilinde olmayan iller arasında zamana bağlı olarak arttığı, buna karşılık KÖY kapsamındaki iller ile kapsam dahilinde olmayan iller arasındaki toplam gelir eşitsizliğinin genel eşitsizlikteki rolünün zamana bağlı olarak değişmediği yönünde bulgular elde edilmiştir.