Hide/Show Apps

Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz

2010-4
Armutlu, Can
Sağlam Arı, Güler
Çalışmanın amacı akademik bilgi üretiminin bir boyutunu oluşturan tezlerde yönetim modalarına gösterilen ilgiyi tespit etmektir. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden İşletme bilim dalı altında toplam kalite yönetimi, kalite çemberleri, değişim mühendisliği, kıyaslama, personel güçlendirme ve altı sigma konularında yazılan lisansüstü tezler bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen yönetim modalarını içeren, 1986–2008 yılları arasında yazılan 520 tez çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma sonunda en fazla ve uzun süreli ilgi gören yönetim modasının TKY olduğu belirlenmiştir. İncelenen diğer konuların yıllar içerisindeki dağılımına bakıldığında, TKY kadar ilgi görmedikleri gözlenmiştir.