Türkiye’de Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi

2004-6
Şengül, Seda
Türkiye’de gelir gruplarına göre hanelerin gıda talepleri iki aşamalı modelle belirlenmiştir. Hanelerin toplulastırılmış gıda taleplerini belirlemek için birinci aşamada Working-Leser modeli, gıda alt gruplarına ilişkin taleplerini belirlemek için ikinci aşamada ise Doğrusal Formda Yaklaşık deal Talep sistemi uygulanmıştır. Çalışmanın verileri D E 1994 Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi verileridir. Orta, yüksek ve en yüksek gelir gruplarındaki hanelerin gıda taleplerinin fiyatlara, gelire ve sosyo-demografik değişkenlere, düşük ve en düşük gelir gruplarındaki hanelerin gıda taleplerinin ise yalnızca fiyatlara ve gelire duyarlı olduğu çalışmanın önemli bulgusudur.

Citation Formats
S. Şengül, “Türkiye’de Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 115–148, 2004, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/40.