Hide/Show Apps

Türkiye’de Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi

2004-6
Şengül, Seda
Türkiye’de gelir gruplarına göre hanelerin gıda talepleri iki aşamalı modelle belirlenmiştir. Hanelerin toplulastırılmış gıda taleplerini belirlemek için birinci aşamada Working-Leser modeli, gıda alt gruplarına ilişkin taleplerini belirlemek için ikinci aşamada ise Doğrusal Formda Yaklaşık deal Talep sistemi uygulanmıştır. Çalışmanın verileri D E 1994 Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi verileridir. Orta, yüksek ve en yüksek gelir gruplarındaki hanelerin gıda taleplerinin fiyatlara, gelire ve sosyo-demografik değişkenlere, düşük ve en düşük gelir gruplarındaki hanelerin gıda taleplerinin ise yalnızca fiyatlara ve gelire duyarlı olduğu çalışmanın önemli bulgusudur.