Basil Bernstein: Kültürel Üretim Ve Yenidenüretim Sürecinde Eğitim, Dil Ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine

2001
Köse, M. Ruhi
Bu çalışmanın amacı, Basil Bernstein’ın toplumsal iş bölümünün dikey ve yatay boyutları, yalıtım, sınıflandırma ve çerçevelendirme ilke ve süreçleri, “ses” ve “mesaj” arasındaki ilişki ve farklılık ile toplumdaki farklı grup ve sınıflar tarafından üretilen, meşrulaştılan ve yeniden üretilen “sınırlı” ve “işlek” dilsel biçimlere ilişkin pedagojik kuramının bazı öğelerini sunmaktır. Bernstein’ın temel amacı, eğitim sisteminin sınıfsal doğasını çözümlemek suretiyle, iktidar ve kontrol ilişkilerinin okullaşma süreci içinde nasıl üretildiklerini, meşrulaştırıldıklarını ve yeniden üretildiklerini açıklığa kavuşturmaktır. Bernstein’ın kuramsal çalışması eğitim süreci boyunca ve bu süreç tarafından yaratılan toplumsal eşitsizliklerin anlaşılmasını sağlayacak önemli çözümleme araçları sunmaktadır. Bernstein’ın kavramsal açıklamalarının pedagojik pratik tarafından dayatılan bir iletişim biçimi ile bu iletişimsel dayatma biçimi tarafından yaratılan bilinç biçimleri arasındaki ilişkilere dair önemli göndergeleri vardır.
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Basil Bernstein: Kültürel Üretim ve Yenidenüretim Sürecinde Eğitim, Dil ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine
Köse, M. Ruhi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Bu çalışmanın amacı, Basil Bernstein’ın toplumsal iş bölümünün dikey ve yatay boyutları, yalıtım, sınıflandırma ve çerçevelendirme ilke ve süreçleri, “ses” ve “mesaj” arasındaki ilişki ve farklılık ile toplumdaki farklı grup ve sınıflar tarafından üretilen, meşrulaştılan ve yeniden üretilen “sınırlı” ve “işlek” dilsel biçimlere ilişkin pedagojik kuramının bazı öğelerini sunmaktır. Bernstein’ın temel amacı, eğitim sisteminin sınıfsal doğasını çözümlemek suretiyle, iktidar ve kontrol ilişkilerinin okullaşma s...
Socio-Spatial Politics of Otherness: The Desire to Construct a Counterhegemony
Yoltay, Ece (2019-03-01)
This study is based on an empirical research to understand the production of nongovernmental spatial practices and representations with a counterformation to an authority, as well as an ontological discussion on the relations between public space and power. In this respect, the study is constructed on an alternative spatial reading of counterspaces (LGBTI-friendly spaces, political spaces, and resistance spaces) in the capital of Turkey, Ankara, benefiting from Henri Lefebvre’s theory on the production of s...
The Role of Metacognition in Facilitating Conceptual Change
Yürük, Nejla; Beeth, Michael E; Özdemir, Ömer Faruk (2003-03-31)
This paper describe the intertwined nature of metacognition and conceptual change and proposes a taxonomy that classifies the types of metacognitive knowledge and activities that are likely to influence the change in students' conceptions. The initial conceptual change model is introduced to provide background and context for the theoretical argument, and a summary of the other theoretical approaches is drawn to explain the change in students' conceptions. The definition of metacognition is presented along ...
On output independence and complementariness in rank-based multiple classifier decision systems
Saranlı, Afşar (Elsevier BV, 2001-12-01)
This study presents a theoretical analysis of output independence and complementariness between classifiers in a rank-based multiple classifier decision system in the context of the partitioned observation space theory. To enable such an analysis, an information theoretic interpretation of a rank-based multiple classifier system is developed and basic concepts from information theory are applied to develop measures for output independence and complementariness. It is shown that output independence of classi...
Material Processuality: Alternative Grounds for Design Research
Tönük Kruıthof, Damla (Informa UK Limited, 2020-01-01)
This article opens discussion on the positivist epistemology underlying the understandings of materials in design research that have been brought along as a result of theory and methods inherited from engineering and psychology. Examining the ambitions of work that seeks to operationalize knowledge created by these methods in the design process, we propose that attending to the processuality of material forms is a more adequate way for design research to capture the multiplicity of materials. We develop thi...
Citation Formats
M. R. Köse, “Basil Bernstein: Kültürel Üretim Ve Yenidenüretim Sürecinde Eğitim, Dil Ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 361–382, 2001, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/114.