1990’lı yıllarda askerî yapı ve Türk dış politikası

Download
2002
Koçer, Gökhan
1990’lı yıllarda, Türk dış politikasında görülen önemli bir gelişme, dış politikanın askerî bir görüntü kazanmasıdır. Savunma harcamalarındaki artış, uluslar arası düzeyde askerî ilişkilerin ve işbirliğinin yoğunlaşması, çok uluslu askerî müdahalelere katılım ve sınır ötesi askerî harekâtlar, bu duruma ilişkin yeterince veri sağlamaktadır. Bu gelişmenin ‘askerî yapının artan etkisi’ ve ‘askerî araçların daha fazla kullanılması’ biçiminde iki boyutu vardır. Gerek uluslar arası ortamın yapısı ve uluslar arası sistemin yaşadığı değişim sürecinin oluşturduğu dış dinamikler, gerekse de hem bu değişim sürecinden etkilenen hem de bağımsız olarak gelişen iç dinamikler, bu gelişmede etkili olmuşlardır. Ordu’nun gelecekte Türk dış politikasında ‘karar alıcı’ kurumlardan biri olma konumunu sürdürmesi ve dış politikanın uygulanmasında siyasal ve ekonomik araçların yanı sıra askerî araçların, kullanılmasının devam edeceği olası görünmektedir.

Suggestions

Institutional Performance Of İzmir Development Agency
Eldeniz, Feyza; Kayasü, Serap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-01-01)
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgesel politika sorunu Türkiye’nin gündeminde önemli bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte, plan ve proje gibi politik araçlar her bölgenin kendi dinamiğine göre aşağıdan yukarıya kurumsal oluşumu dikkate almada yetersiz kaldığı için; bu gibi politik çabaların uygulanmasında düşük performans sergilemiştir. Avrupa entegrasyonu, Türkiye’nin yüksek merkeziyetçi yapısı üzerine olumlu etki yapmıştır. Böylece Türkiye, kurumsal reformlar kapsamında bir dizi değişiklik y...
Home Country Parliamentary Representation of Diasporas: The Case of Turkey
Yedekçi Schelhaas, Ayşe; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2021-10-25)
Turkey’s diaspora in Europe, constituting around five million citizens, has been central to Turkish domestic politics since the early days of mass labour migration in the 1960s. The Turkish Parliament, as the ultimate representative body, has played a crucial role both in shaping diaspora policies and defining who “the diaspora” is as individual MPs and party groups have placed diaspora-related issues high on the agenda, integrating these issues into various legislative processes. This dissertation looks at...
NAVAL SECURITY IN THE BLACK SEA: DYNAMICS OF CONFLICT AND COOPERATION
Asar, Hatice; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of International Relations (2022-3-11)
This study aims to analyze the dynamics of conflict and cooperation in the Black Sea region by considering the naval security in the aftermath of 9/11 terror attack. In the line with this, the concept about naval security and naval strategy, historical evolution of the region with the geopolitical importance, current conflicts, and organizations for cooperation among littoral states have been analyzed. It is argued that even though the conflict has always existed throughout the history, cooperation is ...
VERNACULAR COSMOPOLITANISM IN POSTMILLENNIAL BRITISH FICTION
Toprak Sakız, Elif; Korkut Naykı, Nil; Department of English Literature (2021-7-1)
Handling the world as a whole with its collective problems has become a matter of considerable concern for social, cultural and literary studies with the turn of the millennium. The first two decades of the twenty-first century have witnessed a renewal of attention to cosmopolitanism and its gradual transformation, especially since the global financial crisis of 2008. It is from this vantage point that this dissertation looks at British cosmopolitan fiction and its features, arguing that postmillennial cosm...
1950’ler Türk Dış Politikasında Göç Meselesi Yugoslavya’dan Türkiye’ye Serbest Göç ve Köprülü/Titoveles İlçesi Örneği
Zorbay, Taner (2017-03-01)
Bu çalışma, Türk dış politikasının önemli konularından biri olan göç meselesine, 1950’li yılların koşulları içinde ve Yugoslavya’dan Türkiye’ye gelen göçmenler üzerinden bakmaktadır. Kuramsal bir çerçeve ve tarihsel arka planın verilmesinin ardından, Eski Yugoslavya’ya bağlı Makedonya Cumhuriyeti’nin Üsküp kenti ve bu kentin Köprülü/Titoveles ilçesi bu çalışmanın merkez noktasını oluşturmaktadır. Bu ilçenin Grono Vranofça köyünden 1955 yılında Türkiye’ye göç eden Şimşek ailesi ve diğer Türk ve Müslüman...
Citation Formats
G. Koçer, “1990’lı yıllarda askerî yapı ve Türk dış politikası,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 123–158, 2002, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/7.