PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS

2015-12-31
Tuncel, Semra
Gökmen, Gülser İnci
Volkan, Mürvet
Gökmen, Ali
Ertaş, Gülay
Göktürk, Emine Hale
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki kalıcı organik maddelerden en önemlisi ve insan kaynaklı olan ( poli aromatik hidrokarbonlar) PAHs kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.

Suggestions

Kuzey Kıbrıstaki Aerosollerin Fiziksel ve Kimyasal Çalışması
Tuncel, Semra; Ertaş, Gülay; Göktürk, Emine Hale; Gökmen, Gülser İnci; Çoruh, Nursen; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2014-12-31)
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki eser element kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.
Intellectual hegemony of Justice and Development Party: a Gramscian pespective
Yaman, Murat; Saraçoğlu, Cenk; Political Science and International Relations (2012-9)
This thesis attempts to examine the relationship between liberal intellectuals and the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) in Turkish politics. The Justice and Development Party was elected to power in the 2002 general elections, and has been continually in power since. The rise of the AKP was interpreted as a real historical break in Turkish politics since the foundation of the Republic of Turkey, and sparked the emergence of new public discussions and academic debates on...
COLLAPSE FRAGILITY ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE TALL BUILDINGS
Budak, Erhan; Çelik, Ozan Cem; Sucuoğlu, Haluk; Department of Civil Engineering (2022-9-02)
Seismic performance of a 253 m tall reinforced concrete core wall building in Istanbul, designed according to performance-based seismic design principles, was assessed to determine the response parameters that control the serviceability, safety and collapse performance limit states. An ambient vibration test of the building was performed to identify its dynamic properties, including the damping properties for service loads. A three- dimensional linear elastic finite element structural model of the building ...
Source rock potential and organic facies properties of the oligo-miocene deposits in the Pasinler-Horasan, Tercan-Aşkale Basins (East Anatolia)
Tekin, Tansel; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (2002)
The study involves the investigations of source rock potential and their organic facies characteristics and the depositional conditions of the Oligo-Miocene deposits in the Tercan-Aşkale and Pasinler-Horasan Basins (Eastern Anatolia). For this purpose, seven stratigraphic sections from each basin are studied. Organic geochemical and organic petrographic (microscopy based organic facies study) analyses are carried out by using a total of 102 surface samples. The studied sections are composed dominantly of cl...
Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi
Sarıoğlu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur.Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir.Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ...
Citation Formats
S. Tuncel, G. İ. Gökmen, M. Volkan, A. Gökmen, G. Ertaş, and E. H. Göktürk, “PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58715.