PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS

2015-12-31
Tuncel, Semra
Gökmen, Gülser İnci
Volkan, Mürvet
Gökmen, Ali
Ertaş, Gülay
Göktürk, Emine Hale
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki kalıcı organik maddelerden en önemlisi ve insan kaynaklı olan ( poli aromatik hidrokarbonlar) PAHs kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.

Suggestions

Kuzey Kıbrıstaki Aerosollerin Fiziksel ve Kimyasal Çalışması
Tuncel, Semra; Ertaş, Gülay; Göktürk, Emine Hale; Gökmen, Gülser İnci; Çoruh, Nursen; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2014-12-31)
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki eser element kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.
Source rock potential and organic facies properties of the oligo-miocene deposits in the Pasinler-Horasan, Tercan-Aşkale Basins (East Anatolia)
Tekin, Tansel; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (2002)
The study involves the investigations of source rock potential and their organic facies characteristics and the depositional conditions of the Oligo-Miocene deposits in the Tercan-Aşkale and Pasinler-Horasan Basins (Eastern Anatolia). For this purpose, seven stratigraphic sections from each basin are studied. Organic geochemical and organic petrographic (microscopy based organic facies study) analyses are carried out by using a total of 102 surface samples. The studied sections are composed dominantly of cl...
Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi
Sarıoğlu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur.Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir.Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ...
Representations of Environmental Literacy: A content analysis of picture storybooks for 48-72-month-old children
Özgül, Tuba; Olgan, Refika; Department of Elementary Education (2022-9-20)
This study aimed to investigate the representations of Environmental Literacy components, including environmental knowledge, affective dispositions toward the environment, environmentally responsible behaviors, and environmental skills, in picture storybooks for 48-72-month-old children. Within the scope of the study, 755 picture storybooks published between the years 2010 and 2021 were investigated through content analysis. The appropriate picture storybooks for the inclusion criteria in the Nasreddin Hoca...
Generative mechanisms of Turkish - American defense relations: 1973-1980 a critical realist analysis
Taner, Mustafa; Ünlü Bilgiç, Tuba; Department of International Relations (2021-2-24)
The Turkish-American relations hit a hard bottom in 1974 and then enjoyed a high level of cooperation with the DECA of 1980. This thesis explores how bilateral relations evolved from a conflictual level to a high level of cooperation in just six years and the causal mechanisms that induced change in bilateral relations. In doing so, it targets to find out causal mechanisms of the Turkish-American defense relations during one of the most turbulent periods of this relationship. In order to solve this puzzle, ...
Citation Formats
S. Tuncel, G. İ. Gökmen, M. Volkan, A. Gökmen, G. Ertaş, and E. H. Göktürk, “PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58715.