PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS

2015-12-31
Tuncel, Semra
Gökmen, Gülser İnci
Volkan, Mürvet
Gökmen, Ali
Ertaş, Gülay
Göktürk, Emine Hale
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki kalıcı organik maddelerden en önemlisi ve insan kaynaklı olan ( poli aromatik hidrokarbonlar) PAHs kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.

Suggestions

Kuzey Kıbrıstaki Aerosollerin Fiziksel ve Kimyasal Çalışması
Tuncel, Semra; Ertaş, Gülay; Göktürk, Emine Hale; Gökmen, Gülser İnci; Çoruh, Nursen; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2014-12-31)
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki eser element kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.
Intellectual hegemony of Justice and Development Party: a Gramscian pespective
Yaman, Murat; Saraçoğlu, Cenk; Political Science and International Relations (2012-9)
This thesis attempts to examine the relationship between liberal intellectuals and the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) in Turkish politics. The Justice and Development Party was elected to power in the 2002 general elections, and has been continually in power since. The rise of the AKP was interpreted as a real historical break in Turkish politics since the foundation of the Republic of Turkey, and sparked the emergence of new public discussions and academic debates on...
Source rock potential and organic facies properties of the oligo-miocene deposits in the Pasinler-Horasan, Tercan-Aşkale Basins (East Anatolia)
Tekin, Tansel; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (2002)
The study involves the investigations of source rock potential and their organic facies characteristics and the depositional conditions of the Oligo-Miocene deposits in the Tercan-Aşkale and Pasinler-Horasan Basins (Eastern Anatolia). For this purpose, seven stratigraphic sections from each basin are studied. Organic geochemical and organic petrographic (microscopy based organic facies study) analyses are carried out by using a total of 102 surface samples. The studied sections are composed dominantly of cl...
Generative mechanisms of Turkish - American defense relations: 1973-1980 a critical realist analysis
Taner, Mustafa; Ünlü Bilgiç, Tuba; Department of International Relations (2021-2-24)
The Turkish-American relations hit a hard bottom in 1974 and then enjoyed a high level of cooperation with the DECA of 1980. This thesis explores how bilateral relations evolved from a conflictual level to a high level of cooperation in just six years and the causal mechanisms that induced change in bilateral relations. In doing so, it targets to find out causal mechanisms of the Turkish-American defense relations during one of the most turbulent periods of this relationship. In order to solve this puzzle, ...
Plio-Pleistocene marine and terrestrial transitions of the Datça Basin, SW Turkey
Şiş, Fatih Seçkin; İnce, Meryem Dilan; Sümer, Ökmen; Özkaymak, Çağlar; Stoıca, Marıous; Uzel, Bora; Langereıs, Cor; Kaymakcı, Nuretdin (null; 2019-10-03)
Datça Yarımadası, Türkiye'nin güneybatı köşesinde yer alan, WSW-ENE gidişli doğrusal bir kara kütlesidir. Akdeniz'i, Ege Denizi'nin en güneydoğusundaki Gökova Körfezi'nden ayırır. Yarımada, Datça Havzası'nın orta kısmı oluşturduğu yerde neredeyse eşit üç kısma bölünmüştür. Datça Havzası'nın dolgusu Likya naplarına ait Mesozoyik karbonatlar, kırıntılılar ve ofiyolitler üzerine oturan Plio-Kuvaterner birimlerinden oluşmaktadır. Dolgu birimleri, birbirini izleyen iki hava atımlı kül tabakası ile arakatmanlı kı...
Citation Formats
S. Tuncel, G. İ. Gökmen, M. Volkan, A. Gökmen, G. Ertaş, and E. H. Göktürk, “PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58715.