PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS

2015-12-31
Tuncel, Semra
Gökmen, Gülser İnci
Volkan, Mürvet
Gökmen, Ali
Ertaş, Gülay
Göktürk, Emine Hale
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki kalıcı organik maddelerden en önemlisi ve insan kaynaklı olan ( poli aromatik hidrokarbonlar) PAHs kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.

Suggestions

Kuzey Kıbrıstaki Aerosollerin Fiziksel ve Kimyasal Çalışması
Tuncel, Semra; Ertaş, Gülay; Göktürk, Emine Hale; Gökmen, Gülser İnci; Çoruh, Nursen; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2014-12-31)
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki eser element kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.
Source rock potential and organic facies properties of the oligo-miocene deposits in the Pasinler-Horasan, Tercan-Aşkale Basins (East Anatolia)
Tekin, Tansel; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (2002)
The study involves the investigations of source rock potential and their organic facies characteristics and the depositional conditions of the Oligo-Miocene deposits in the Tercan-Aşkale and Pasinler-Horasan Basins (Eastern Anatolia). For this purpose, seven stratigraphic sections from each basin are studied. Organic geochemical and organic petrographic (microscopy based organic facies study) analyses are carried out by using a total of 102 surface samples. The studied sections are composed dominantly of cl...
COLLAPSE FRAGILITY ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE TALL BUILDINGS
Budak, Erhan; Çelik, Ozan Cem; Sucuoğlu, Haluk; Department of Civil Engineering (2022-9-02)
Seismic performance of a 253 m tall reinforced concrete core wall building in Istanbul, designed according to performance-based seismic design principles, was assessed to determine the response parameters that control the serviceability, safety and collapse performance limit states. An ambient vibration test of the building was performed to identify its dynamic properties, including the damping properties for service loads. A three- dimensional linear elastic finite element structural model of the building ...
Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi
Sarıoğlu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur.Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir.Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ...
Representations of Environmental Literacy: A content analysis of picture storybooks for 48-72-month-old children
Özgül, Tuba; Olgan, Refika; Department of Elementary Education (2022-9-20)
This study aimed to investigate the representations of Environmental Literacy components, including environmental knowledge, affective dispositions toward the environment, environmentally responsible behaviors, and environmental skills, in picture storybooks for 48-72-month-old children. Within the scope of the study, 755 picture storybooks published between the years 2010 and 2021 were investigated through content analysis. The appropriate picture storybooks for the inclusion criteria in the Nasreddin Hoca...
Citation Formats
S. Tuncel, G. İ. Gökmen, M. Volkan, A. Gökmen, G. Ertaş, and E. H. Göktürk, “PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58715.