Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi

Download
2007-6-01
Sarıoğlu, G. Pelin
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur.Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir.Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ve hanehalkları) incelenmektedir. Ayrıca, Hollanda’da sistemin işlemesinde yaşamsal rolü olan ipotekli kredi sisteminin (mortgage) nasıl çalıştığı anlatılmaktadır. Son olarak da, bu veriler, Mart 2007’de yürürlüğe giren Türkiye’deki ipotekli kredi sistemiyle karşılaştırılmaktadır.

Suggestions

Osmanlı-İngiliz İlişkilerinin Kişisel Boyutu: Damat Ferit Paşa (1853-1923) ve İngiliz Yerleşik Nizamı
Boyar, Ebru(2015-12-31)
Bu projede, Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Kate Fleet ile önceki bir projemize yönelik yaptığımız arşiv çalışması sırasında ulaştığımız Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın İngiliz Parlamenter Aubrey Herbert’e (1880-1923) 1907-1923 yılları arasında yazdığı ve şu anda Herbert’ın özel arşivinin bulunduğu İngiltere’deki Somerset County Archives’da saklanan Fransızca 20 adet mektubundan yola çıkılarak Damat Ferit’in İngiliz yerleşik nizamı ile kurduğu yakın ilişki incelenecektir. Osmanlı Devleti’nin en kritik dönüm n...
Investigating the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies among high school students
Urlu, Hülya Gizem; Boz, Yezdan; Department of Science Education (2022-6-01)
The purpose of this study is to investigate the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies which are classified as motivational beliefs ( intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning, self-efficacy, and test anxiety) and learning strategies use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, metacognitive self-regulation, regulation of effort, time and study environment, help-seeking and peer learning) among high sc...
Foreign language medium instruction and bilingualism the analysis of a myth
Kırkıcı, Bilal (2004-01-01)
The present study discusses the potential effects of learning and using more than one language (i.e., bilingualism) on the bilingual child in relation to the prevailing discussion on foreign language-medium instruction in Turkey. It is shown that, in contrast to popular beliefs in the society and findings obtained in the early stages of the 20th century, bilingualism does not appear to be an obstacle to the bilingual child, but may act as a facilitating trait in many respects, including the bilingual child'...
Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder
Hesapçıoğlu, Selma Tural; Tural, Mustafa Kemal; Kandil, Sema (2014-01-01)
Amaç: Bu çalışmada Tourette sendromu (TS) ve diğer kronik motor ya da vokal tik bozukluğu bulunan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi ve benlik saygılarının kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kronik tik bozukluklarında yaşam kalitesi ve benlik saygısının birbiri üzerine etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntemler: Yaşları 6-16 arasında değişen Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı- dördüncü baskısına göre kronik tik bozukluğu tanısı konan 62 olgudan...
Exploring preservice science teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs about science teaching and learning
Kazakova, Alina; Öztürk, Gökhan; Department of Science Education (2021-8-09)
The main purposes of the study are to explore (1)the level of preservice science teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs, (2) the differences between pre-service teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs about science teaching and learning in terms of their academic majors, (3) the differences between levels of years regarding adaptive skills and reformed science beliefs, (4) the differences between male and female preservice teachers’ holding adaptive expertise and reformed science belief...
Citation Formats
G. P. Sarıoğlu, “Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 2, pp. 1–16, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2007/cilt24/sayi_2/1-16.pdf.