Hide/Show Apps

Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi

2007-6-01
SARIOĞLU, G. Pelin
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur (1).Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir. Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ve hanehalkları) incelenmektedir. Ayrıca, Hollanda’da sistemin işlemesinde yaşamsal rolü olan ipotekli kredi sisteminin (mortgage) nasıl çalıştığı anlatılmaktadır. Son olarak da, bu veriler, Mart 2007’de yürürlüğe giren Türkiye’deki ipotekli kredi sistemiyle karşılaştırılmaktadır.