Hide/Show Apps

Türkiye Dışı Arşiv Kaynaklarına Göre Yeniçağ'da Osmanlı Galatası'nın Sosya-Ekonomik Değerlendirmesi.

Bu proje ile yutdışı ve yurtiçi arşiv çalışmaları yolu ile ve temelde seyahatname ve kadı sicilleri koleksiyonları incelenerek Osmanlı Galatasının uluslararası ticaret ağları içerisindeki rolü üzerine genel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Yurtiçi ve dışı arşivlerde bu konuya yönelik ilk el arşiv malzemesi belirlenecek ve bu malzemenin bir kısmının kopyası temin edilecektir. Bu malzeme proje ekibi tarafından değerlendirme altına alınacaktır. Proje ayrıca yurtdışındaki tarih araştırmacıları ile Osmanlı tarihi konusunda daha sonra meydana getirilecek çalışmalar için network ağlarının oluşturulmasını da amaçlamaktadır.