Türkiye Spor Liselerindeki Öğrencilerin,öğretmenlerin Ve İdarecilerin Spor Liselerini Algılayış Biçimleri.

2010-12-31
Bu çalışmanın kapsamı Türkiyedeki spor liselerinin, spor eğitimi alanındaki hedeflerine ne kadar ulaştıkları ve spor liselerinin öğrenci ve çalışanları tarafından nasıl alğılandığını araştıran bir alan çalışmasından ibarettir. Bu nedenle araştırma için geliştirilen 3 farklı anket Türkiyenin farklı bölgelerinde bulunan 27 spor lisesindeki öğrenci öğretmen ve idarecilere uygulanacaktır. Bu çalışmanın sonuçları spor lisesinde öğrenim gören öğrencilerin ve çalışanların beklentileri, memmuniyetleri ve aidiyet durumları hakkında önemli bilgiler elde edilmesi beklenmektedir.
Citation Formats
M. S. Koçak, “Türkiye Spor Liselerindeki Öğrencilerin,öğretmenlerin Ve İdarecilerin Spor Liselerini Algılayış Biçimleri.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59703.