Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Buharlı Gemilerin Donanmaya Girişi ve Osmanlı Donanmasında Değişim (1828-1914)
Orbay, Kayhan; Zorlu Durukan, Şefika Akile; Dursun, Selçuk(2015-12-31)
Bu proje, Osmanlı Donanmasının buharlı makine tahrikli ve demir/çelik gövdeli gemilerle donatılmasını, askeri ve teknik bir modernizasyon olmasının ötesinde iktisadi ve mali yönleri ile birlikte değerlendirmeye yönelik dah...
Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl Anglo-Amerikan Edebiyatında Irksal ve Kültürel Stereotipler
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Her ne kadar yirminci yüzyılın son dönemlerine dek sosyal ve kültürel ve hatta diplomatik tarih açısından önemli kaynaklar olarak görülmüş olmasalar da çocuk kitapları kültürünü ve inançlarını yansıttıkları toplumları anla...
Menteşe Sancağı Köyceğiz Kazası Çiftliklerinde Meydana Gelen Mülkiyet Dönüşümlerinin ve Güç İlişkilerinin Artzamanlı Bir Değerlendirmesi, 1750-1950
Dursun, Selçuk; Orbay, Kayhan(2015-12-31)
Bu proje, Aydın vilayetine bağlı Menteşe sancağı Köyceğiz kazasında 18. yüzyılın ikinci yarısında Mihrişah Sultan vakfına tahsis edilen çiftliklerin, 19. yüzyılın son çeyreğinde devlete ve köylülere ait ormanlara el koyma...
Şeriyye Sicilleri Işığında Onyedinci Yüzyılda Galata Bölgesi’nde Dini Gruplar Arası İlişkilerde Yaşanan Değişim ve Dönüşüm
Tülüveli, Güçlü; Hoşgör Büke, Sümeyye(2014-12-31)
Galata Bölgesi'nde 1696 yılında meydana gelen yangın sonucu bölgede yaşayan Katolik Cemaati'ne ait St. Francesco Kilisesi dönemin padişahı II.Mustafa tarafından annesi Gülnuş Emetullah Sultan adına Yeni Valide adıyla camiy...
Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri
Ergut, Ferdan; Yanatma, Servet(2013-12-31)
Doktora öğrencisi Servet Yanatma tez konusu olarak “Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri”ni çalışmaktadır. Osmanlı Devleti’nde basınla ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen İstanbul’...
Osmanlı Tarihi’nin Arşiv Kaynakları: Atik Şikayet Defterleri 1649-1660
Tülüveli, Güçlü(2018-12-31)
Klasik dönem Osmanlı kayıt ve arşiv sisteminin esas unsurlarını defterler oluşturmaktadır. Osmanlılarda ferman, berat, name gibi belge türlerinin sûretlerinin evrak olarak saklanmayıp defterlere kaydedilmesi ile şekillenen...
Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Tasarrufuna Mukayeseli Bir Bakış: Kırım, Girit ve Edirne (17. ve 18. Yüzyıllar)
Karagedikli, Gürer(2018-12-31)
Bu projenin araştırma konusu, 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak tasarrufudur. Proje, aşağı yukarı aynı senelerde tahriri yapılan üç bölgenin (Edirne, Kırım ve Girit) verilerinin karşılaştırmalı bir an...
Türkiye'de Basılı Efemera Çalışmalarının Kurumsallaşması
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2018-12-31)
Broşürler, el ilanları, kartpostallar, kullanım kılavuzları, posterler, tiyatro programları, davetiyeler, kartvizitler ve müzik notaları gibi gelip geçici belgeler "basılı efemera" olarak adlandırılmaktadır. Kelime manası ...
Ondokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs'ta Amerikan ve İngiliz Misyonerler
Turan, Ömer; Yılmaz, Erol Ozan(2018-12-31)
Doğu Akdeniz’in ortasında bulunan Kıbrıs adası, Anadolu, Afrika, Suriye ve Filistin kıyılarına yakınlığı sebebiyle bölgenin merkezidir. Tarih boyunca bölgeye gelen tüccarların, diplomatların ve gezginlerin uğrak yeridir. ...
Habsburg Askeri Üretim ve Lojistik Sisteminde Tedarik, Teşkilat, Fiyat ve Maliyetler, 1566-1739
Orbay, Kayhan(2017-12-31)
Bu proje 1566-1739 yılları arasında Osmanlı ve Habsburg devletlerinin askeri lojistik sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi ve elde edilen neticeleri askeri ve iktisadi tarih açısından değerlendirmeyi amaçlayan ge...