Osmanlı Döneminde Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler

Bu projede onyedinci yüzyılda bir Osmanlı sınır kenti olan Trabzon'un geçirdiği sosyo-kültürel değişim kent ölçeğinde incelenecektir