Hide/Show Apps

Yeniçağ'da Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler

Trabzon kenti Osmanlı doğu sınır boylarının önemli nüfus bölgelerinden biridir. Kent ve çevresinde Bizans ve öncesi kültürlerin varlığı bu bölgenin uzun süre çok kültürlü yapısına etki etmiştir. Osmanlı döneminde bu yapı devam etmiştir. Bu çalışma Osmanlı hoşgörü toplumunun reel işleyiş pratiklerini Trabzon kenti ölçeğinde incelemeyi hedeflemektedir. Farklı kültürülerin girdikleri etkileşim biçimleri ve zaman içerisinde gösterdikleri değişimler bize Osmanlı kent tarihinin daha az incelenmiş yönlerini detaylı bir biçimde analiz etmemizi sağlayacaktır. Bu proje ile Osmanlı kent tarihine uluslararası kent tarihçiliği paradigmaları ve araştırma soruları ile yaklaşılacak ve çıkacak olan sonuçlar uluslarası akademik camia ile paylaşılacaktır. Çalışmamız, Osmanlı tarihini Dünya tarihi içerisine yerleştirerek evrenselleştirmeyi amaçlamaktadır.