Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri

2016-12-31
Bu projede amac,ikili regresyon (İR) analizinin model karsılastırma ve secme asamasinda, ozellikle de kucuk hacimli orneklemlerde kullanılacak, yeni bir yöntem gelistirmektir. AIC gibi yaygın olarak kullanılan bilgi bazli kriterlerin, farkli (dogrusal ve dogrusal olmayan/ sabit etkili veya rassal ya da karma etkili) İR modellerinin karsılastırılması ve uygun olanın secilmesinde ozellikle de orneklem hacminin kucuk oldugu veri kumelerinde, dogru İR modelini yakalamasında problemler oldugu gozlenmistir. Bu projede, coklu İR model seciminde, iki kümelenme arası uzaklık ölçümünü baz alan bir yöntem gelistirilecektir. Yaptıgımız ilk simulasyon deneyleri, onerilen bu yontemin ozellikle de kucuk hacimli orneklerde, halihazirda kullanılan model karsilastirma yontemlerine kiyasla, gercek modele karsi daha duyarli oldugunu gostermistir. Yeni yöntemin asimptotik ve sonlu örneklem özellikleri araştırılacak, elde edilen bulgulara gore, coklu İR modellerinde kullanilacak yeni bir model karsilastirma stratejisi gelistirilecektir. Bu yeni yontemin etki ve performans analizi için kapsamlı bir Monte Carlo simülasyon çalışması yapılacaktır. Son olarak, Türkiye’deki kanser hastası kadınların kanser türleri ve risk faktorleri arasindaki iliskiyi en iyi sekilde yansıtan ve risk tahminlerinde kullanilabilecek bir modelin belirlenmesinde kullanilacaktir.

Suggestions

Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel analizlerle anlaşılmaya çalışılmaktadır. Mikro ölçekteyse, 2000 li yılların başından itibaren finansallaşmaya başlayan emtiaların ve fiyat hareketlerinin üretim ve yatırım faaliyetlerine doğrudan etkilerinin belirginleştiği bilinmektedir. Bu bağlamda; emtia fiyat dinamiklerinin nasıl şekillen...
Meteorolojik Verilerin Hesaplamalı İstatistiksel Yöntemlerle Türdeşlik Analizi
Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan(2015-12-31)
Türdeşlik analizi, zaman serisi verisi için önemli bir araştırma konusudur. Ortalamada değişim, varyantsa değişim, eğilim oluşumu, ani ya da kademeli artış veya azalma gibi birçok durum türdeşliği bozan sebeplerdir. Türdeşlik literatüründe kullanılan yöntemlerin birçoğunda güvenli olmayan sonuçlara yol açabilecek varsayımlar ya da yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; bağımsızlık ve özdeşlik ya da normallik varsayımı gibi zaman serisi için gerçekçi olmayan durumlardır. Bu projede, bir hesaplamalı i...
BAYEZCİ BİLEŞİK MODELLERDE GİZİL RASSAL DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2018-12-31)
Projenin konusu, uzunlamasına ölçülen bağımsız değişkenler ile bir sürecin sonunda kesitsel olarak ölçülen bağımlı değişken arasındaki ilişkiye dair Bayezci modellerdir. Bu tip çalışmalarda, uzunlamasına elde edilen gözlemlerin temsil ettiği gerçek süreli değişkenleri gözlemleme imkanı yoktur, onun yerine bu gizil rassal değişken için dağılımsal varsayımlar yapılır. Bu projenin amacı, Bayezci modellerde, bu varsayımların sonsal tahminlere etkisini araştırmaktır.
Çoklu Gösterimlerle Problem Çözme ve Teknolojinin Rolü
Erbaş, Ayhan Kürşat (2005-01-01)
Teknoloji tabanlı yaklaşımlar öğrencilere verileri inceleyerek örüntüleri saptamaları yoluyla varsayımlar formüle etmeleri ve sonrasında bunları test ederek sonuçlar çıkarmaları ve bu sonuçların değişik şartlardaki anlamlılığını saptayarak genellemelerde bulunmalarına izin vermektedir. Öğrenciler teknoloji ile varsayımlarını doğrulamak için sembolik (cebirsel), grafiksel (geometrik) ve sayısal (aritmetik) çözümleri eşzamanlı olarak göstererek çoklu durumları tasvir etmekte bir vasıta olarak kullanılabilmekt...
Zaman Serileri İçin Model Seçme ve Tahmin Etme Kriterinin Oluşturulması: Yeni Bir Algoritma
Yozgatlıgil, Ceylan(2017-12-31)
Modellemenin önemli olduğu zaman serilerinde, olası birkaç model arasından veriye en uygun olanını seçmek önemli bir konudur. Zaman serilerinde modelleme yaparak verinin bir sonraki zaman diliminde nasıl bir değer alacağını öngörmek oldukça önemlidir. Yapılan tahminlerin gerçek veri ile uyum oranının yüksek olması, olası negatif etkilere karşı önlem alınması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Literatüre bakıldığında, zaman serilerinde model seçimi için birçok kriter ve algoritmanın yer aldığı gözlenmek...
Citation Formats
Z. I. Kalaylıoğlu Akyıldız, “Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58888.