Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Rahim ağzı kanseriyle ilişkili genetik bilgilerin toplanması, analizi ve risk faktörleriyle beraber modellenmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Weber, Gerhard Wilhelm; Purutçuoğlu, Eda; Ürün, Yüksel; Ağyüz, Umut; Karakelle, Bariş Su; Bahçivanci, Başak(2018-12-31)
Proje rahim/rahim ağzı kanserine sebep olabilecek kalıtsal olan ve olmayan tüm risk faktörlerini eş zamanlı değerlendirip, bunların veri tabanlarında tüm araştırmacılara açılmış verilerini kullanarak, bir ağ yapısı içerisi...
Copula Yöntemi ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi ve Kuraklık Tahminleri: Konya ili örneği
Yozgatlıgil, Ceylan; Kestel, Sevtap Ayşe; Evkaya, Ömer Ozan(2017-12-31)
Bu çalışmada amaç, Konya ili istasyonları temel alınarak copula yöntemi yardımıyla karşılaştırmalı bir kuraklık analizi yapmaktır. Literatürde kullanılan bazı veri–güdümlü kuraklık indekslerinin yanı sıra, copulalar aracıl...
Levy Süreçlerinin Yörünge Özellikleri ve En Büyük Kayıp ve En Büyük Kazancın Birlikte Dağılımları
Vardar Acar, Ceren; Çağlar, Mine(2018-12-31)
Levy hareketi, doğadaki ve günlük yaşamdaki pek çok olgunun modellenmesine uygun bir stokastik süreçtir. Bu sürecin istatistiksel olarak uygun olduğu zaman dizileri, geniş bir zaman ölçek diliminde ani iniş çıkışlar göster...
ODTÜ Kampüsünde Çöp Toplama Sistemi Dışında Kalan Evsel Katı Atıkların Analizi ve Çözüm Önerileri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Ünlü, Kahraman; Akkaya, Ayşen(2016-12-31)
Bu çalışma kampüsümüzde, çöp konteynırı, çöp kutuları, ve geri dönüşüm kutuları dışında etrafta atıl olarak bulunan evsel katı atıkların oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Bu atıklar, cam ve pet...
Biyokimyasal sistemlerin stokastik simülasyon algoritmalarıyla yaratılması ve impuls içerecek şekilde genişletilmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Uğur, Ömür; Aydın Son, Yeşim; Yazıcı, Müge; Sürün, Bilge; Tuncer, Gökçe(2016-12-31)
Biyolojik ve kimyasal reaksiyonların davranışlarını analiz etmek için kullanılan iki popüler yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan en yaygını olan deterministik yaklaşım, bu süreçlerin reaksiyon oran denklemleri (reaction ra...
ANKARA'DAKI KENTLESME SORUNLARI
Sürücü, Barış(2013-12-31)
Toplam 4.8 milyona yakin nüfusuyla, üniversitelerin, teknokentlerin, uluslararasi kurumlarin, sivil toplum kuruluslarinin, sanayi bölgelerinin ve üst düzey bürokrasinin yogunlastigi Ankara; birçok baglamda Istanbul ile kar...
BAYEZCİ BİLEŞİK MODELLERDE GİZİL RASSAL DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Özdemir, Celal Oğuz(2018-12-31)
Projenin konusu, uzunlamasına ölçülen bağımsız değişkenler ile bir sürecin sonunda kesitsel olarak ölçülen bağımlı değişken arasındaki ilişkiye dair Bayezci modellerdir. Bu tip çalışmalarda, uzunlamasına elde edilen gözlem...
Gaussian grafiksel modelinin ve lasso regresyonuna dayalı grafiksel modelinin uyarlanmış en çok olabilirlik metoduyla model parametre tahmini
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Ağraz, Melih(2018-12-31)
Proje karmaşık sistemlerin durağan hallerini modellemede kullanılan Gaussian grafiksel modelinin model parametrelerini tahmin etmede, literatürde var olan ancak sistem biyolojide lasso regresyon analizlerinde henüz hiç uyg...
Zaman Serileri İçin Model Seçme ve Tahmin Etme Kriterinin Oluşturulması: Yeni Bir Algoritma
Yozgatlıgil, Ceylan; Akça, Elif(2017-12-31)
Modellemenin önemli olduğu zaman serilerinde, olası birkaç model arasından veriye en uygun olanını seçmek önemli bir konudur. Zaman serilerinde modelleme yaparak verinin bir sonraki zaman diliminde nasıl bir değer alacağın...
Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; Aslan, Sipan; İyigün, Cem; Aslan, Sipan(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel ana...