Department of Statistics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (21)

Has File(s)
No (19)
Yes (2)

Author
Yozgatlıgil, Ceylan (6)
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl (5)
Purutçuoğlu Gazi, Vilda (4)
Batmaz, İnci (3)
Purutçuoğlu, Eda (2)

Subject
İstatistik (11)
Biyoinformatik (3)
Uygulamalı Matematik (3)
Dağılım Kuramı (2)
Diğer (2)

Date Issued
2007 - 2009 (1)
2010 - 2018 (20)

Recent Submissions

Gaussian grafiksel modelinin ve lasso regresyonuna dayalı grafiksel modelinin uyarlanmış en çok olabilirlik metoduyla model parametre tahmini
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Ağraz, Melih(2018-12-31)
Proje karmaşık sistemlerin durağan hallerini modellemede kullanılan Gaussian grafiksel modelinin model parametrelerini tahmin etmede, literatürde var olan ancak sistem biyolojide lasso regresyon analizlerinde henüz hiç uyg...
BAYEZCİ BİLEŞİK MODELLERDE GİZİL RASSAL DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Özdemir, Celal Oğuz(2018-12-31)
Projenin konusu, uzunlamasına ölçülen bağımsız değişkenler ile bir sürecin sonunda kesitsel olarak ölçülen bağımlı değişken arasındaki ilişkiye dair Bayezci modellerdir. Bu tip çalışmalarda, uzunlamasına elde edilen gözlem...
Levy Süreçlerinin Yörünge Özellikleri ve En Büyük Kayıp ve En Büyük Kazancın Birlikte Dağılımları
Vardar Acar, Ceren; Çağlar, Mine(2018-12-31)
Levy hareketi, doğadaki ve günlük yaşamdaki pek çok olgunun modellenmesine uygun bir stokastik süreçtir. Bu sürecin istatistiksel olarak uygun olduğu zaman dizileri, geniş bir zaman ölçek diliminde ani iniş çıkışlar göster...
Rahim ağzı kanseriyle ilişkili genetik bilgilerin toplanması, analizi ve risk faktörleriyle beraber modellenmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Weber, Gerhard Wilhelm; Purutçuoğlu, Eda; Ürün, Yüksel; Ağyüz, Umut; Karakelle, Bariş Su; Bahçivanci, Başak(2018-12-31)
Proje rahim/rahim ağzı kanserine sebep olabilecek kalıtsal olan ve olmayan tüm risk faktörlerini eş zamanlı değerlendirip, bunların veri tabanlarında tüm araştırmacılara açılmış verilerini kullanarak, bir ağ yapısı içerisi...
Zaman Serileri İçin Model Seçme ve Tahmin Etme Kriterinin Oluşturulması: Yeni Bir Algoritma
Yozgatlıgil, Ceylan; Akça, Elif(2017-12-31)
Modellemenin önemli olduğu zaman serilerinde, olası birkaç model arasından veriye en uygun olanını seçmek önemli bir konudur. Zaman serilerinde modelleme yaparak verinin bir sonraki zaman diliminde nasıl bir değer alacağın...
Copula Yöntemi ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi ve Kuraklık Tahminleri: Konya ili örneği
Yozgatlıgil, Ceylan; Kestel, Sevtap Ayşe; Evkaya, Ömer Ozan(2017-12-31)
Bu çalışmada amaç, Konya ili istasyonları temel alınarak copula yöntemi yardımıyla karşılaştırmalı bir kuraklık analizi yapmaktır. Literatürde kullanılan bazı veri–güdümlü kuraklık indekslerinin yanı sıra, copulalar aracıl...
Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; Aslan, Sipan; İyigün, Cem; Aslan, Sipan(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel ana...
Biyolojik Ağların Gaussian Grafiksel Modellerle Tahmininde Kopulaların Uygulanması ve Parametre Tahmini
Leon, De Alexander; Şeker, Tamay; Gazi, Parutçuoğlu Vilda; Wit, Ernst(2017)
Proje gerçekçi büyüklükteki karmasık biyolojik ag yapılarının sistem davranıslarını duraganhaldeyken modellenmesi ve model parametrelerinin Bayesci yaklasımlarla tahmin edilmesinikapsamaktadır. Modellemede kopula Gauassin ...
ODTÜ Kampüsünde Çöp Toplama Sistemi Dışında Kalan Evsel Katı Atıkların Analizi ve Çözüm Önerileri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Ünlü, Kahraman; Akkaya, Ayşen(2016-12-31)
Bu çalışma kampüsümüzde, çöp konteynırı, çöp kutuları, ve geri dönüşüm kutuları dışında etrafta atıl olarak bulunan evsel katı atıkların oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Bu atıklar, cam ve pet...
Biyokimyasal sistemlerin stokastik simülasyon algoritmalarıyla yaratılması ve impuls içerecek şekilde genişletilmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Uğur, Ömür; Aydın Son, Yeşim; Yazıcı, Müge; Sürün, Bilge; Tuncer, Gökçe(2016-12-31)
Biyolojik ve kimyasal reaksiyonların davranışlarını analiz etmek için kullanılan iki popüler yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan en yaygını olan deterministik yaklaşım, bu süreçlerin reaksiyon oran denklemleri (reaction ra...
Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Tanju, Özge(2016-12-31)
Bu projede amac,ikili regresyon (İR) analizinin model karsılastırma ve secme asamasinda, ozellikle de kucuk hacimli orneklemlerde kullanılacak, yeni bir yöntem gelistirmektir. AIC gibi yaygın olarak kullanılan bilgi bazli ...
Karmaşık biyolojk sistemlerin deterministik modellemelerinde alternatif yaklaşımlar, parametre tahmini ve kopulalar
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Şeker, Tamay; Weber, Gerhard Wilhelm; Purutçuoğlu, Eda; Ayyildiz, Ezgi; Akal, Tülay; Seçilmiş, Deniz(2016-12-31)
Proje, karmaşık biyolojik ağların deterministik modellenmesi ve parametre tahmininde, literatürde var olan ve sıklıkla kullanılan Gaussian grafiksel modele ve adi diferansiyel denklemler modeline alternatif yeni modeller ...
Saklı Markov Modeli ile Yağış Modellerinin Oluşturulması: Türkiye Üzerine Bir Çalışma
Batmaz, İnci; Greenacre, Michael John; Yozgatlıgil, Ceylan; Sivrikaya, Nevin(2015-12-31)
Bir ülkenin ekonomisi güçlü bir şekilde tarım ve su gücüne bağlıdır. Araştırmalar hidroloji ve su kaynaklarındaki değişimin yağış miktarları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yağış miktarının bir ülke gelişi...
Rassal Olmayan Kayıp Veri Analizi İçin Bayezci Model Ortalaması
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Karlis, Dimitris; Çiftçi, Sezgin(2015-12-31)
Günümüzde özellikle halk sağlığı, genetik, tıp, farmakoloji, biyoloji, moleküler biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı alanda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerde sıklıkla rassal olmayan kayıp verilere...
Meteorolojik Verilerin Hesaplamalı İstatistiksel Yöntemlerle Türdeşlik Analizi
Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan; Yazıcı, Ceyda(2015-12-31)
Türdeşlik analizi, zaman serisi verisi için önemli bir araştırma konusudur. Ortalamada değişim, varyantsa değişim, eğilim oluşumu, ani ya da kademeli artış veya azalma gibi birçok durum türdeşliği bozan sebeplerdir. Türdeş...
Modeling mixed clustered outcome data with missing variables
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2014-12-31)
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu ver...
ANKARA'DAKI KENTLESME SORUNLARI
Sürücü, Barış(2013-12-31)
Toplam 4.8 milyona yakin nüfusuyla, üniversitelerin, teknokentlerin, uluslararasi kurumlarin, sivil toplum kuruluslarinin, sanayi bölgelerinin ve üst düzey bürokrasinin yogunlastigi Ankara; birçok baglamda Istanbul ile kar...
İkiden Fazla Kategoriye Sahip Derecelendirme İçin Eşik Değerlerinin Bulunması: Kredi Riski Ve Medikal Diagnostik Alanlarında Uygulama
Sürücü, Barış(2010-12-31)
a)Amaç ve gerekçe: Kredi riski, ölüm riski gibi riskler söz konusu olduğunda kurgulanan modellerin validasyonu için kontrol olarak kullandığımız gerçekleşmiş gözlem kümesi iki durumlu bir kümedir. Bir başka ifade ile kredi...
Veri Madenciliği Yöntemleri İle Türkiye İklim Bölgelerinin Yeniden Belirlenmesi Ve Yağış Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Batmaz, İnci(2010-12-31)
Bir ülkenin ekonomisi güçlü bir şekilde tarım ve su gücüne bağlıdır. Araştırmalar hidroloji ve su kaynaklarındaki değişimin yağış miktarları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle iklimin bir ülke gelişiminde rol...
Zamansal Toplulaşma Uygulanacak Serilerde Optimum Toplulaştırma Periodunun Bulunması
Yozgatlıgil, Ceylan(2010-12-31)
Amaç, Gerekçe ve Beklenilen Bulgu: Zaman serisi analizinde, veri daha çok zamansal bütünleşik halde bulunur. Bundan dolayı analiz, modelleme, istatistiksel testler ve ileriye yönelik tahminler, zamansal olarak bütünleşmik ...
Citation Formats