Department of Statistics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (25)

Has File(s)
No (23)
Yes (2)

Author
Yozgatlıgil, Ceylan (6)
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl (5)
Purutçuoğlu Gazi, Vilda (5)
Akkaya, Ayşen (3)
Batmaz, İnci (3)

Subject
İstatistik (11)
Biyoinformatik (3)
Uygulamalı Matematik (3)
Dağılım Kuramı (2)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (2)

Date Issued
2004 - 2009 (2)
2010 - 2019 (23)

Item Type
Project (23)

Recent Submissions

Elemanları Arasında Mekansal Korelasyon Olan Elektrik İletim Ağlarının Çok Boyutlu Tehlike Altındaki Güvenirliği
Akkaya, Ayşen(2019-12-01)
Iletisim, gaz, su, enerji iletim ve dagıtım ve ulasım sebekeleri genis cografi alanlara yayılmıs baglasımlı sistemlerdir. Bu sebekeler güzergahları olusturan elemanlardan mütesekkildir. Benzer topografya, zemin kosulları...
Levy Süreçlerinin Yörünge Özellikleri ve En Büyük Kayıp ve En Büyük Kazancın Birlikte Dağılımları
Vardar Acar, Ceren(2018-12-31)
Levy hareketi, doğadaki ve günlük yaşamdaki pek çok olgunun modellenmesine uygun bir stokastik süreçtir. Bu sürecin istatistiksel olarak uygun olduğu zaman dizileri, geniş bir zaman ölçek diliminde ani iniş çıkışlar göster...
Gaussian grafiksel modelinin ve lasso regresyonuna dayalı grafiksel modelinin uyarlanmış en çok olabilirlik metoduyla model parametre tahmini
Ağraz, Melih; Purutçuoğlu Gazi, Vilda(2018-12-31)
Proje karmaşık sistemlerin durağan hallerini modellemede kullanılan Gaussian grafiksel modelinin model parametrelerini tahmin etmede, literatürde var olan ancak sistem biyolojide lasso regresyon analizlerinde henüz hiç uyg...
BAYEZCİ BİLEŞİK MODELLERDE GİZİL RASSAL DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2018-12-31)
Projenin konusu, uzunlamasına ölçülen bağımsız değişkenler ile bir sürecin sonunda kesitsel olarak ölçülen bağımlı değişken arasındaki ilişkiye dair Bayezci modellerdir. Bu tip çalışmalarda, uzunlamasına elde edilen gözlem...
Rahim ağzı kanseriyle ilişkili genetik bilgilerin toplanması, analizi ve risk faktörleriyle beraber modellenmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Purutçuoğlu, Eda; Ürün, Yüksel; Ağyüz, Umut; Karakelle, Bariş Su; Bahçivanci, Başak(2018-12-31)
Proje rahim/rahim ağzı kanserine sebep olabilecek kalıtsal olan ve olmayan tüm risk faktörlerini eş zamanlı değerlendirip, bunların veri tabanlarında tüm araştırmacılara açılmış verilerini kullanarak, bir ağ yapısı içerisi...
Copula Yöntemi ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi ve Kuraklık Tahminleri: Konya ili örneği
Yozgatlıgil, Ceylan; Kestel, Sevtap Ayşe(2017-12-31)
Bu çalışmada amaç, Konya ili istasyonları temel alınarak copula yöntemi yardımıyla karşılaştırmalı bir kuraklık analizi yapmaktır. Literatürde kullanılan bazı veri–güdümlü kuraklık indekslerinin yanı sıra, copulalar aracıl...
Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel ana...
Zaman Serileri İçin Model Seçme ve Tahmin Etme Kriterinin Oluşturulması: Yeni Bir Algoritma
Yozgatlıgil, Ceylan(2017-12-31)
Modellemenin önemli olduğu zaman serilerinde, olası birkaç model arasından veriye en uygun olanını seçmek önemli bir konudur. Zaman serilerinde modelleme yaparak verinin bir sonraki zaman diliminde nasıl bir değer alacağın...
Biyolojik Ağların Gaussian Grafiksel Modellerle Tahmininde Kopulaların Uygulanması ve Parametre Tahmini
Leon, De Alexander; Şeker, Tamay; Gazi, Parutçuoğlu Vilda; Wit, Ernst(2017)
Proje gerçekçi büyüklükteki karmasık biyolojik ag yapılarının sistem davranıslarını duraganhaldeyken modellenmesi ve model parametrelerinin Bayesci yaklasımlarla tahmin edilmesinikapsamaktadır. Modellemede kopula Gauassin ...
Karmaşık biyolojk sistemlerin deterministik modellemelerinde alternatif yaklaşımlar, parametre tahmini ve kopulalar
Weber, Gerhard Wilhelm; Purutçuoğlu, Eda; Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Ayyildiz, Ezgi; Akal, Tülay; Şeker, Tamay; Seçilmiş, Deniz(2016-12-31)
Proje, karmaşık biyolojik ağların deterministik modellenmesi ve parametre tahmininde, literatürde var olan ve sıklıkla kullanılan Gaussian grafiksel modele ve adi diferansiyel denklemler modeline alternatif yeni modeller ...
Biyokimyasal sistemlerin stokastik simülasyon algoritmalarıyla yaratılması ve impuls içerecek şekilde genişletilmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Uğur, Ömür; Aydın Son, Yeşim(2016-12-31)
Biyolojik ve kimyasal reaksiyonların davranışlarını analiz etmek için kullanılan iki popüler yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan en yaygını olan deterministik yaklaşım, bu süreçlerin reaksiyon oran denklemleri (reaction ra...
ODTÜ Kampüsünde Çöp Toplama Sistemi Dışında Kalan Evsel Katı Atıkların Analizi ve Çözüm Önerileri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Ünlü, Kahraman; Akkaya, Ayşen(2016-12-31)
Bu çalışma kampüsümüzde, çöp konteynırı, çöp kutuları, ve geri dönüşüm kutuları dışında etrafta atıl olarak bulunan evsel katı atıkların oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Bu atıklar, cam ve pet...
Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2016-12-31)
Bu projede amac,ikili regresyon (İR) analizinin model karsılastırma ve secme asamasinda, ozellikle de kucuk hacimli orneklemlerde kullanılacak, yeni bir yöntem gelistirmektir. AIC gibi yaygın olarak kullanılan bilgi bazli ...
Meteorolojik Verilerin Hesaplamalı İstatistiksel Yöntemlerle Türdeşlik Analizi
Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan(2015-12-31)
Türdeşlik analizi, zaman serisi verisi için önemli bir araştırma konusudur. Ortalamada değişim, varyantsa değişim, eğilim oluşumu, ani ya da kademeli artış veya azalma gibi birçok durum türdeşliği bozan sebeplerdir. Türdeş...
Rassal Olmayan Kayıp Veri Analizi İçin Bayezci Model Ortalaması
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Çiftçi, Sezgin(2015-12-31)
Günümüzde özellikle halk sağlığı, genetik, tıp, farmakoloji, biyoloji, moleküler biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı alanda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerde sıklıkla rassal olmayan kayıp verilere...
Saklı Markov Modeli ile Yağış Modellerinin Oluşturulması: Türkiye Üzerine Bir Çalışma
Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan(2015-12-31)
Bir ülkenin ekonomisi güçlü bir şekilde tarım ve su gücüne bağlıdır. Araştırmalar hidroloji ve su kaynaklarındaki değişimin yağış miktarları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yağış miktarının bir ülke gelişi...
Tanecik filtreleme yöntemiyle biyokimyasal sistemler için stokastik model parametrelerinin tahmini
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Şeker, Tamay(2015-04-15)
Modeling mixed clustered outcome data with missing variables
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2014-12-31)
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu ver...
ANKARA'DAKI KENTLESME SORUNLARI
Sürücü, Barış(2013-12-31)
Toplam 4.8 milyona yakin nüfusuyla, üniversitelerin, teknokentlerin, uluslararasi kurumlarin, sivil toplum kuruluslarinin, sanayi bölgelerinin ve üst düzey bürokrasinin yogunlastigi Ankara; birçok baglamda Istanbul ile kar...
Tutulu satış (mortgage) ödeyememe riskinin bayes modellenmesi: Türkiye piyasasına uygulamalar
Sürücü, Barış; Soyer, Refik(2011-08-01)
Citation Formats