2-D Elmas Tabanlı Kapasitif Mikroüretilmiş Ultrasonik Çevirgeçlere Yönelik Özgün Entegre Devre Tasarımı Ve Karakterizasyonu

2012-12-31
Bu araştırma projesinin amacı elmas malzeme kullanılarak üretilecek 2-D kapasitif mikroüretilmiş çevirgeçler (CMUT) için tasarlanacak entegre devrenin (IC) deneysel olarak testlerinin yapılması ve sonuçlarının literatüre kazandırılmasıdır. Elmas membranlı 1- D CMUT’ların mikroüretimine yönelik özgün bir üretim teknolojisi geliştirilmiş ve bu teknoloji kullanılarak CMUT üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Devam eden TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında 2-D CMUTların üretim süreci üzerinde çalışılmaktadır. Elde edilecek CMUTların IC ile sürülmesi gerekmektedir. Tasarlanacak olan IC, programlanabilir 256 adet çevirgeç elemanlarının odaklama gecikmelerini üreten hüzme oluşturucu içermektedir. Her bir CMUT elemanı alan-programlanabilir dizi ( field- programmable gate array, FPGA) kullanılarak herhangi bir zamanda ateşlenebilir. Tasarlanan ve üretilmesi hedeflenen IC testleri için yüksek akım beslemeli ve 100 volta kadar çıkabilen DC güç kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje ile karşılanacak olan teçhizatla IC doğru akımla (DC) beslenerek tasarım hedefleri deneysel sonuçlarla doğrulanacaktır. Önerilen projede, elmas membranlı 2D CMUTlara yönelik IC tasarlanacak ve bu ICler yüksek gerilimli DC kaynağı kullanılarak test edilecektir. Öncelikli olarak ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarına, yüksek gerilimli DC kaynağı tedarik edilecektir. IC tasarımı ve karakterizasyonu için gerekli diğer ekipmanlar tamamlanan ve devam etmekte olan TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında temin edilmektedir. Bu proje kapsamında tasarlanan özgün IC çeşitli DC gerilim değerleri altında test edilerek CMUTlar ile uyumluluğu yönünden değerlendirilecektir. CMUTların IC ile birleştirilmesi araştırma faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin endüstriyel pazara uygun hale getirilmesinde önemli bir potansiyel sunacaktır. Bu potansiyel üstün teknoloji ürünü, bu ve benzeri ürünlerin Türkiyede üretilmesi ve ihraç edilmesi ekonomimizi güçlendirecektir. Lisansüstü öğrencileri bu proje kapsamında yapacakları çalışmalarla dünya çapında araştırma teknikleri ve bakış açısı kazanacaklar ve kendi yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanına ulaşacaklardır. Yapılan çalışmalar bilimsel çevrelerce takdir edilen dergilerde yayınlanacak ve konferanslarda sunulacaktır.

Suggestions

2-D Elmas Membranli Tedavi Amaçli Mikroüretilmis Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2013-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
OPTICAL SYSTEM DESIGN, INTEGRATION AND TESTING OF A 2D SCANNING LIDAR
Cerit, Kübra; Bek, Alpan; Department of Physics (2022-1-20)
In this thesis, optical system design, integration and testing of a compact LIDAR system with 270 degree field-of-view that based on time of flight principle is developed by Rekrom Optoelectronics. This system can identify objects and measure distances up to 100 m away. LIDAR has become a much needed and used technology in various fields. The most important of these areas are robotic systems, autonomous vehicles and unmanned aerial, land and sea platforms navigation and environmental awareness. The main r...
STUDIES ON CHIROPTICAL PROPERTIES OF 2-CARBOXY-5,6-BENZOCOUMARIN: EFFECT OF SIDE CHAIN
Öztürk, Perihan; Akdağ, Akın; Department of Chemistry (2022-10-21)
The synthesis and examination of chiroptical materials are essential for their considerable potential in diverse applications. With that, induced chirality is a particular condition for the design of chiroptical compounds where the chiral information of a chiral compound is transferred to a UV-Vis reporter. This approach allows the utilization of numerous chiral compounds for chiroptical studies. Accordingly, in this study, the use of 2-carboxy-5,6-benzocoumarin (3-oxo-3H- benzo[f]chromene-2-carboxylic acid...
3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ALET YAPIMI VE ALET İNOVASYONUNDA BİLİŞSEL, DİLSEL VE SOSYAL SÜREÇLERİN DENEYSEL BİR ARAŞTIRMASI
Hohenberger, Annette Edeltraud; Gönül, Gökhan; Takmaz, Ece Kamer(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı 3-6 yaş arası çocukların alet yapımı (tool making) ve alet inovasyonu(tool innovation) süreçlerindeki bilişsel, dilsel ve sosyal faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda deneysel bir çalışmayla bu süreçlerin araştırılması planlanmaktadır.
3 BOYUTLU YAZICI YARDIMIYLA GÜMÜŞ NANOTEL KATKILI PLA NANOKOMPOZİT ÜRETİMİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Doğanay, Doğa; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu bağlamda polimer nanocompozitler üretilecek ve özellikleri incelenecektir.ODTÜ - DAP’ tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile laboratuvar teçhizatının temininde kul...
Citation Formats
B. Bayram, “2-D Elmas Tabanlı Kapasitif Mikroüretilmiş Ultrasonik Çevirgeçlere Yönelik Özgün Entegre Devre Tasarımı Ve Karakterizasyonu,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58961.