Bakılı Reçine Transfer Kalıplama Yöntemiyle Parçacık Dolgulu İleri Kompozit Malzeme Üretiminin Modellenmesi

2009-12-31
Bu projede, ileri kompozit malzeme üretim tekniklerinden baskılı reçine transfer kalıplama (Compression Resin Transfer Molding – CRTM) yöntemi sırasında parçacık dolgulu reçine akışı ve kalıp dolumunun modellenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, reçine transfer kalıplama (Resin Transfer Molding – RTM) yöntemi için önceden geliştirilmiş, birleşik parçacık filtrasyonu- gözenekli akış modeli, CRTM yöntemi için geliştirimiş ve bu üretim metoduna uygulanmıştır. İleri kompozit malzeme üretiminde RTM ve CRTM gibi yöntemler, kullanılan hammadde, kalıp ve ekipman nedeniyle pahalı yöntemlerdir. Deneme- yanılma yoluyla yapılan kalıp ve üretim süreci tasarımları, tasarımdan üretime geçişi geciktirmekte, üretimin maliyetini arttıtmaktadır. Bu nedenle, bu tip üretim yöntemlerinin tasarımında, kalıp içi akış modellemeleri ve çeşitli üretim senaryolarının benzetimleri yapılmaktadır. Önerilen projede, proje yürütücüsü tarafından RTM yöntemi için önceden geliştirilen 2-boyutlu parçacık dolgulu reçine akışı ve filtrasyon modeli, CRTM için geliştirilmiştir. CRTM'in baskı aşamasında elyafın sıkıştırılması ve bunu sonucu oluşan reçine akışı ve parçacık filtrasyonu modellenmiştir. Sayısal çözüm için, proje kapsamında edinilen Comsol Multiphysics bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Geliştirilen modelle, enjeksiyon ve baskı sırasında akış cephesinin ilerlemesi, kompozit içinde parçacık dağılımı, kalıp içindeki zamana bağlı basınç dağılımı ve dolum zamanı gibi üretim/kalıp tasarımı için önemli parametreler elde edilebilmektedtir.
Citation Formats
M. Erdal Erdoğmuş, “Bakılı Reçine Transfer Kalıplama Yöntemiyle Parçacık Dolgulu İleri Kompozit Malzeme Üretiminin Modellenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58989.