Hide/Show Apps

Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları

2010
Karakaş, Gürkan
Bölükbaşı, Ufuk
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propilen atmosferi altında indirgeme aktivitesinin TiO 2 altlığın yüzey alanı iledoğrudan ilişkisi saptanmış, SnO 2 katkısının katalitizör etkinliğinde önemli rol oynadığıgözlenmiştir.