Parçacık Dolgulu, Kesintisiz Elyaf Destekli İleri Kompozit Malzeme Üretiminde Reçine Emdirimi Sırasında Oluşan Parçacık Dağılımının Ölçülmesi.

2011-12-31
KAPSAM VE YÖNTEM: Bu projede , reçine transfer kalıplama (Resin Transfer Molding – RTM) ve baskılı reçine transfer kalıplama yöntemi (Compression Resin Transfer Molding – CRTM) gibi sıvı kalıplama (liquid molding) içeren kompozit üretim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen parçacık dolgulu, ileri kompozit malzeme üretimi sırasında, kompozit içinde parçacık dolgunun reçineyle elyaf aralarına dağılımının, emdirim parametreleriyle ilişkisi deneysel olarak incelenecektir. Proje yürütücüsü, RTM ve CRTM yöntemleriyle parçacık dolgulu ileri kompozit malzeme üretimi sırasında, reçine emdirimi ve ilgili parçacık filtrasyonu için benzetim modelleri geliştirmiş; yakın zamanda bir yüksek lisans öğrencisiyle beraber bu modelleri hazır bir program platformuna uygulayarak (Comsol Multiphysics), parçacık dolgulu ileri kompoziter için RTM ve CRTM yöntemi karşılaştırmaları yapmıştır. Yapılan benzetimler, bu yöntemlerin dolgu parçacıklı ileri kompozit üretiminde kullanımıyla ilgili önemli veriler vermesine rağmen, kullanılan modelin, içerdiği ampirik katsayılar nedeniyle, doğruluğu konusunda belirleyici değildir. Bu eksikliği gidermek amacıyla projede , bu modellerin – özellikle parçacık filtrasyon modelinin - doğrulanması/geliştirilmesi için aşağıdaki deneysel çalışmalar hedeflenmiştir. 1.) Reçine emdirimiyle parçacık dolgulu ileri kompozit numunelerin üretimi için, RTM test düzeneği kurulacaktır. 2.) Üretim sırasında kullanılacak elyaf konfigürasyonunun geçirgenlik (permeability) özellikleri, kurulan RTM düzeneğinde deneylerle bulunacaktır. 3.) Üretilecek kompozit numunelerde parçacık dolgunun dağılımı ölçülecek ve proje yürütücüsü tarafından önceden geliştirilmiş reçine emdirim modeli deney sonuçlarına göre doğrulanacak/düzeltilecektir. ELDE EDİLMESİ BEKLENEN BULGULAR: Parçacık dolgulu reçinenin elyafa emdirimi sürecinde bilinmeyen süreç parametreleri, kalıp içinde reçine hız dağılımı, akış basıncı dağılımı ve parçacık dağılımıdır (reçine içinde taşınan ve elyafta filtrelenen). Geliştirilen model, bu bilinmeyenleri tespit etmeye yönelik olarak kütle korunum, Darcy denklemi ve filtrasyon kinetik denklemini içermektedir. Bu denklemlerde çeşitli empirik sabitler bulunmaktadır. Yapılacak üretim deneyleriyle bu sabitlerin bulunarak/(gerekirse) geliştirilerek, üretim sırasında parçacık filtrasyon dinamiğinin belirlenmesi ve üretim benzetim modelinin güvenilirliğinin arttırılarak üretim tasarımında kullanılabilir bir araç haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Suggestions

Bakılı Reçine Transfer Kalıplama Yöntemiyle Parçacık Dolgulu İleri Kompozit Malzeme Üretiminin Modellenmesi
Erdal Erdoğmuş, Merve(2009-12-31)
Bu projede, ileri kompozit malzeme üretim tekniklerinden baskılı reçine transfer kalıplama (Compression Resin Transfer Molding – CRTM) yöntemi sırasında parçacık dolgulu reçine akışı ve kalıp dolumunun modellenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, reçine transfer kalıplama (Resin Transfer Molding – RTM) yöntemi için önceden geliştirilmiş, birleşik parçacık filtrasyonu- gözenekli akış modeli, CRTM yöntemi için geliştirimiş ve bu üretim metoduna uygulanmıştır. İleri kompozit malzeme üretiminde RTM ve...
Pronominal anaphora resolution in Turkish and English
Ertan, Melek; Zeyrek Bozşahin, Deniz; Department of Cognitive Sciences (2023-1-27)
This research analyzes pronominal anaphora in a Turkish and English translated TED corpus, namely the TED-MDB (Zeyrek et al., 2020) and presents a heuristic-based resolution algorithm for resolving pronominal anaphora in these languages separately. The corpus has characteristics of spoken language and has 364 English sentences aligned with their Turkish counterparts. The research is divided into two stages. In the first stage, the data was annotated using a web-based annotation tool INcePTION (Klie et al., ...
Tam Derinlikli Esnek Üstyapıların Katman Özelliklerinin Tahmini İçin Lig Şampiyonası Algoritması
Pekcan, Onur (2020-03-01)
This study proposes a backcalculation tool, based on the hybrid use of League Championship Algorithm (LCA) and Artificial Neural Network (ANN), in order to predict the stiffness related layer properties of full-depth asphalt pavements. The proposed algorithm, namely LCA-ANN, is composed of two main parts; (i) an ANN forward response model, which is developed with the nonlinear finite element solution, for computing the surface deflections, and (ii) LCA search algorithm which is employed to search and provid...
Tek Basamaklı Tepkime-Ayrıştırma Sisteminde Etil Laktat Üretimi.
Karakaş, Gürkan(2010-12-31)
PROJENİN AMACI ve GEREKÇESİ Sürdürülebilir bir çevre ve kaynak yönetimi üzerinde yoğun araştırma çalışmalarının sürdüğü bir alandır. Kimyasal üretim süreçlerinde ve günlük yaşamda kullanılan çözücülerin neredeyse tamamı petrolde dayalı aromatik ve/veya klorlu bileşiklerdir. Çözücü maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve gelecekte sürdürülebilir olmadıkları anlaşılmış ve çevre-sağlık yönetmelikleri ile kullanımları kısıtlanmıştır. Yeşil Kimya (Green Chemistry) kavramı çözücüler için ...
Çip-Üstü-Laboratuvar Uygulamaları için Elektrostatik Mikro Kapak Tasarımı
Yıldırım, Ender; Külah, Haluk (2010-04-21)
Bu bildiri, yüzey mikro işleme yöntemleriyle, çip-üstülaboratuvar (lab-on-a-chip) uygulamaları için üretilmiş yeni bir elektrostatik tahrikli mikro kapak tasarımını ve üretimini anlatmaktadır. Çip-üstü-laboratuvar uygulamaları genellikle düzlem içi mikro akışlar içermektedir. Burada anlatılan mikro kapak, düzlem içi akışa paralel bir diyaframın, elektrostatik kuvvetler yardımıyla akış yönüne dik olarak hareket ettirilmesi yöntemiyle çalışmaktadır. Bildiride, mikro kapağın çalışma prensipleri sunulmuş, kapağ...
Citation Formats
M. Erdal Erdoğmuş, “Parçacık Dolgulu, Kesintisiz Elyaf Destekli İleri Kompozit Malzeme Üretiminde Reçine Emdirimi Sırasında Oluşan Parçacık Dağılımının Ölçülmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58997.