Hide/Show Apps

Değişik Kanat Profillerinin Darrieus tipi Su Türbinlerinin Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

2015-12-31
Aksel, Mehmet Haluk
Yavuz, Mehmet Metin
Demircan, Eren
Yenilenebilir enerjiye olan gereksinim son yıllarda artan enerji ihtiyacı nedeniyle artış göstermektedir Gel git enerjisi de rüzgar, güneş ve dalga enerjisinin yanısıra son dönemlerde gelişim gösteren enerji kaynakları arasında yerini almaktadır. Gel git enerjisinin kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi, teknolojik olarak rüzgar türbinlerine benzer türbinlerle gerçekleştirilir. Darrieus rotor tipi dikey eksenli su türbinleri de bu amaçla kullanılan türbin tiplerindendir. Darrieus su türbinleri gel git akıntılarının yanı sıra düşük hızlı nehir akıntılarında da kullanılabilmektedir. Literatürdeki çalışmalar büyük oranda yüksek hızlı okyanus altı gel git akıntılarına odaklanmıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı düşük hızlarda çalışacak bir türbin tasarımı geliştirmek ve değişik kanat profillerinin türbin performansına etkisini deneysel olarak incelemektir. Kullanılması planlanan deneysel düzenek su tünelinde çalışacaktır ve deneysel çalışma türbin torkunun ve açısal hızının ölçümünü içermektedir. Bu bağlamda en az iki çeşit kanat profili test edilecek, döner tork metre ile tork ve açısal hız ölçümleri yapılacak ve değişik kanat profillerinin türbin performansına etkisi detaylı incelenecek ve türbin performansının optimize edilmesi için tavsiyelerde bulunulacaktır.