Endüstriyel Atıkların Ve Minerallerin Alkalilerle Aktivasyonu Yoluyla Jeopolimerik Yapı Malzemeleri Üretmesi

2010-12-31
Bu araştırmada Türkiye'de çok miktarda bulunan bir volkanik kaya olan perlit kullanılarak portland çimentolu betona alternatif yapı malzemeleri üretilmesi hedeflenmektedir. Öğütülmüş perlitin camsı yapısı ve içerdiği alümin ve silis miktarları bir inorganik polimer tipi olan jeopolimer yapımında hammadde olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir. Proje kapsamında çeşitli kimyasal aktivatörler ile birlikte üretilecek perlitli jeopolimerlerin mikroyapısı ve mekanik özelikleri incelenecek, uygun karışım miktarları ve üretim koşulları saptanacaktır.
Citation Formats
S. T. Erdoğan, “Endüstriyel Atıkların Ve Minerallerin Alkalilerle Aktivasyonu Yoluyla Jeopolimerik Yapı Malzemeleri Üretmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59050.