Endüstriyel Atıkların Ve Minerallerin Alkalilerle Aktivasyonu Yoluyla Jeopolimerik Yapı Malzemeleri Üretmesi

2010-12-31
Bu araştırmada Türkiye'de çok miktarda bulunan bir volkanik kaya olan perlit kullanılarak portland çimentolu betona alternatif yapı malzemeleri üretilmesi hedeflenmektedir. Öğütülmüş perlitin camsı yapısı ve içerdiği alümin ve silis miktarları bir inorganik polimer tipi olan jeopolimer yapımında hammadde olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir. Proje kapsamında çeşitli kimyasal aktivatörler ile birlikte üretilecek perlitli jeopolimerlerin mikroyapısı ve mekanik özelikleri incelenecek, uygun karışım miktarları ve üretim koşulları saptanacaktır.

Suggestions

Invigorating Industrial Design Materials and Manufacturing Education
Pedgley, Owaın Francıs (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Materials and manufacturing are vitally important subjects for industrial designers, being the means by which virtual products are turned to physical reality. Historically materials and manufacturing education has been dominated by engineering approaches, which often are too technical and poorly suited to the human-centred concerns of industrial designers. For example, materials selection for product function/performance is well established, but selection for product expression/personality is underdeveloped...
Mezogözenekli, Alumina Esaslı Ve Nanoyapılı Katalizörler İle Dimetil Eter Sentezi.
Doğu, Timur(2011-12-31)
Bu proje kapsamonda alternatif dizel yakıtı olarak bilinen dimetil eter sentezi için mezogözenekli alumina esaslı yeni katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve aktivite testleri planlanmıştır. Dimetil eter sentez gazından üretilebilecek önemli bir petrol dışı bir yakıt alternatifidir. Katalizör daha önce laboratuvarımızda geliştirilmiş olan mezogözenrkli malzeme sentez yöntemi kullanılarak sentezlenecektir. Katalizör test sistemi laboratuvarımızda mevcuttur. Katalizörlerin aktivite ve seçimlilikleri test...
Synthesis of green calcium sulfoaluminate cements using an industrial symbiosis approach
Tangüler Bayramtan, Meltem; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2022-9-1)
Portland cement (PC), the main binder of concrete, is an energy- and emission-intensive construction material. Calcium sulfoaluminate (CSA) cement can be seen as a sustainable alternative to PC because its production uses less energy and emits less CO2 to the environment. A potential problem facing the production of CSA cement is the cost and availability of alumina-bearing raw materials like bauxite. In this study, it was aimed to synthesize environmentally friendly CSA cement using an industrial symbiosis...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Assessment of the Hydrological Alterations and Environmental Flows in Sakarya Watershed, Turkey
Özcan, Cansu; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5)
In this study, a holistic environmental flow assessment (EFA) adopted from the ELOHA framework is performed for the Sakarya Watershed. The most significant environmental flow events were quantified using natural streamflow data estimated at the selected target streamflow gages. Also, hydrologic alterations due to several human pressures were assessed. The U.S. Geological Survey approach was adopted as the streamflow naturalization methodology. 18 FDC exceedance probability percentile flows (i.e., Q0.1-Q99.9...
Citation Formats
S. T. Erdoğan, “Endüstriyel Atıkların Ve Minerallerin Alkalilerle Aktivasyonu Yoluyla Jeopolimerik Yapı Malzemeleri Üretmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59050.