2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması

2017-12-31
Kurç, Özgür
Albostan, Utku
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kameralardan alınan görüntülerden ölçümü yapılacak bölge belirlenir (Region of Interest, ROI). Bu bölgede belirli aralıklarla seçilmiş noktaların her bir görüntü üzerinde uygun korelasyon yöntemi kullanılarak yeri tespit edilir ve referans resimdeki durumuyla kıyaslanıp yer değiştirme miktarı hesaplanır. Bu projede iki boyutlu beton elemanların büzülme etkisinden kaynaklı davranışlarını incelemek üzere dijital görüntü korelasyonu yöntemi kullanılacaktır. Projenin ilk üç ayında literatür taraması yapılacak ve deney düzeneği hazırlanacaktır. İkinci üç aylık dönemde bir boyutlu beton numunelerin büzülme deneylerinin olduğu ön deneyler yapılarak kullanılacak olan görüntü korelasyonu algoritmalarının büzülme etkisinin ölçümündeki başarımı sınanacaktır. Son altı aylık dönemde ise iki boyutlu beton elamanların büzülme testi için gerekli test düzeneği kurulacak ve görüntü korelasyonu yöntemiyle iki boyutlu davranış detaylıca incelenecektir.
Citation Formats
Ö. Kurç and U. Albostan, “2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59078.