2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması

2017-12-31
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kameralardan alınan görüntülerden ölçümü yapılacak bölge belirlenir (Region of Interest, ROI). Bu bölgede belirli aralıklarla seçilmiş noktaların her bir görüntü üzerinde uygun korelasyon yöntemi kullanılarak yeri tespit edilir ve referans resimdeki durumuyla kıyaslanıp yer değiştirme miktarı hesaplanır. Bu projede iki boyutlu beton elemanların büzülme etkisinden kaynaklı davranışlarını incelemek üzere dijital görüntü korelasyonu yöntemi kullanılacaktır. Projenin ilk üç ayında literatür taraması yapılacak ve deney düzeneği hazırlanacaktır. İkinci üç aylık dönemde bir boyutlu beton numunelerin büzülme deneylerinin olduğu ön deneyler yapılarak kullanılacak olan görüntü korelasyonu algoritmalarının büzülme etkisinin ölçümündeki başarımı sınanacaktır. Son altı aylık dönemde ise iki boyutlu beton elamanların büzülme testi için gerekli test düzeneği kurulacak ve görüntü korelasyonu yöntemiyle iki boyutlu davranış detaylıca incelenecektir.

Suggestions

Magnezyum Oksiklorür ve Oksisülfat Çimentolu Harç Yapımında Atık ve Katkı Malzemeleri Kullanımı
Erdoğan, Sinan Turhan; Canbek, Oğulcan(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı magnezyum oksiklorür ve magnezyum oksisisülfat (Sorel çimentoları) bağlayıcıları üretmek, üretimlerinde hammadde olarak endüstriyel atıklar kullanarak maliyet azaltmaya, ve oluşan tepkime ürünlerinin dayanıklılıklarını artırmaya çalışmaktır. Sorel çimentolu sistemler ilk yapıldıkları 1850 ve 1860’lı yıllardan beri yapı malzemesinden biyomalzemeye kadar çeşitli uygulamalar için önerilmiş, çabuk katılaşması, yüksek erken dayanım ve yüksek elastik modül gibi üstün mekanik özelikleri, esteti...
Calibration and Evaluation of WRF-Hydro Modeling System for Extreme Runoff Simulations: Use of High-Resolution Sea Surface Temperature (SST) Data
Kılıçarslan, Berina Mina; Yücel, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-2)
This study investigates the impact of the spatio-temporal accuracy of four different sea surface temperature (SST) datasets on the accuracy of the Weather Research and Forecasting (WRF)-Hydro system to simulate hydrological response during two catastrophic flood events over the Eastern Black Sea (EBS) and the Mediterranean (MED) regions of Turkey. Three daily-updated and high spatial resolution external SST products (GHRSST, Medspiration, and NCEP-SST) and one coarse-resolution and time-invariant SST produc...
Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi
Peker, Serhat; Eren, Pekin Erhan; Özarslan, Süleyman; Kantarcıoğlu, Ertan; Koçyiğit, Altan(2015-12-31)
“Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, akıllı mobil cihazlar kullanılarak ortamdaki algılayıcılara erişim sağlanması, algılayıcılardan gelen ısı, ışık, ses, görüntü gibi bağlam değerlerinin çeşitli algoritmalar kullanılarak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve bu bilgilerin mesaj olarak kullanıcının mobil cihazına gönderilmesi, önceden tanımlanacak iş akışlarının algılayıcılardan gelen bağlam bilgileri kullanılarak otomatik olarak...
Birim Yerdeğiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Albostan, Utku; Kurç, Özgür(2015-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Bone tissue generation on biodegradable polymeric scaffolds
Torun Köse, Gamze; Hasırcı, Vasıf Nejat; Korkusuz, Feza; Department of Biotechnology (2002)
In the present study, tissue engineered bone was produced on calcium phosphate loaded collagen and PHBV8 matrices. Osteoblasts isolated from rat bone marrow were characterized by light microscopy, alkaline phosphatase (ALP) activity, osteocalcin determination assay, and Western blots for integrin. Population doubling time of the cells was found as 50 ± 2 h at 37 °C in a CO2 incubator. PHBV8 foams iiiwere treated with rf-oxygen plasma to modify their surface chemistry and hydrophilicity to increase the reatt...
Citation Formats
Ö. Kurç, “2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59078.