ÜREOLİTİK BAKTERİLER KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLEN KUMLU ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

2017-12-31
Pekcan, Onur
Yalçın, Yağızer
Gözen, Ayşe Gül
Tunali, Mert
Pahalı ve doğa dostu olmaması nedeniyle, alışagelmiş zemin iyileştirme metotlarının etkinlikleri araştırılmaya başlanmıştır. Bu anlamda doğal bir araç olan bakteriler kullanılarak zemin içerisinde kalsiyum karbonat çökeltmesi ile zeminin taşıma kapasitesi ve stabilizasyonunun arttırılması çalışmaları popülerlik kazanmıştır. Önerilen bu araştırma projesinin amacı, mikrobiyolojik yöntemlerle ile iyileştirilen kum zeminlerin, dayanım testlerinin yapılarak iyileştirme oranlarının belirlenmesidir. Araştırmacılar tarafından tamamlanan bir önceki projeden elde edilen sonuçlar, proje bütçesinin sınırlı kalması ve konuyla ilgili bilimsel alt yapının henüz oturmamış olması nedeniyle, zemin iyileştirmesinin sadece belirli bakteriler kullanılarak yapılması ve buradaki iyileştirmenin sadece tek eksenli basınç deneyi kullanılarak karakterizasyonu ile sınırlandırılmıştır. Bu bulguların çok daha ileri götürülmesi ve tam olarak aydınlatılamayan noktalara ışık tutmak amacıyla, daha önce kullanılan bakterilerle beraber, bu çalışmada, Bacillus subtilis ve Bacillus cereus bakterileri de kullanılacak ve iyileştirme değişik üreaz canlılarla denenecektir. Ayrıca Bacillus megaterium ve Bacillus sphaericus temin edilerek proje kapsamında kullanılması öngörülmektedir. Kumlarda iyileştirme oranlarının belirlenmesi için, direk kesme, üç eksenli ve tek eksenli basınç deneyleri yapılacaktır.
Citation Formats
O. Pekcan, Y. Yalçın, A. G. Gözen, and M. Tunali, “ÜREOLİTİK BAKTERİLER KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLEN KUMLU ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59079.