ÜREOLİTİK BAKTERİLER KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLEN KUMLU ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

2017-12-31
Pahalı ve doğa dostu olmaması nedeniyle, alışagelmiş zemin iyileştirme metotlarının etkinlikleri araştırılmaya başlanmıştır. Bu anlamda doğal bir araç olan bakteriler kullanılarak zemin içerisinde kalsiyum karbonat çökeltmesi ile zeminin taşıma kapasitesi ve stabilizasyonunun arttırılması çalışmaları popülerlik kazanmıştır. Önerilen bu araştırma projesinin amacı, mikrobiyolojik yöntemlerle ile iyileştirilen kum zeminlerin, dayanım testlerinin yapılarak iyileştirme oranlarının belirlenmesidir. Araştırmacılar tarafından tamamlanan bir önceki projeden elde edilen sonuçlar, proje bütçesinin sınırlı kalması ve konuyla ilgili bilimsel alt yapının henüz oturmamış olması nedeniyle, zemin iyileştirmesinin sadece belirli bakteriler kullanılarak yapılması ve buradaki iyileştirmenin sadece tek eksenli basınç deneyi kullanılarak karakterizasyonu ile sınırlandırılmıştır. Bu bulguların çok daha ileri götürülmesi ve tam olarak aydınlatılamayan noktalara ışık tutmak amacıyla, daha önce kullanılan bakterilerle beraber, bu çalışmada, Bacillus subtilis ve Bacillus cereus bakterileri de kullanılacak ve iyileştirme değişik üreaz canlılarla denenecektir. Ayrıca Bacillus megaterium ve Bacillus sphaericus temin edilerek proje kapsamında kullanılması öngörülmektedir. Kumlarda iyileştirme oranlarının belirlenmesi için, direk kesme, üç eksenli ve tek eksenli basınç deneyleri yapılacaktır.

Suggestions

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNİ TEMELLERİNİN UZUN VADELİ TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ LABORATUAR MODEL TESTLERİ
Huvaj Sarıhan, Nejan; Karamanli, Ata Firat(2018-12-31)
Açık denizlerde rüzgar türbinleri şiddetli ve tekrarlı, düşey ve yanal yüklere maruz kalan uzun ve narin kule tipi yapılardır, ve bu türbinlerin deniz tabanı zeminine yerleştirilecek olan temelleri önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Bu projenin amacı açık deniz rüzgâr türbini keson ve tekil kazık temellerinin tekrarlı yükler altındaki uzun vadeli davranışlarını laboratuvar ortamında incelemek ve elde edilecek veriler ile sayısal modellerin oluşturulmasına olanak sağlayacak formülasyonlar geliştirmektir. Pr...
YAYGIN ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ve YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SUYA DOYGUN OLMAYAN ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Toker, Nabi Kartal; Kenanoğlu, Melih Birhan(2018-12-31)
Suya doygun olmayan zeminlerle birçok geoteknik mühendisliği problem ve uygulamalarında karşılaşılmaktadır. Doygun olmayan zeminlerde su ve havanın beraber boşluklarda bulunmasından dolayı, iki fazlı doygun zemin mekaniği modellerinde bulunmayan, su-hava arayüzündeki yüzey gerilmesi gibi faktörler zeminin davranışlarına ve onu modellemeye yarayacak parametrelere etki eder. Ancak bu husus, doygun olmayan zeminleri incelemek için uygun bünye denklemlerinin kısıtlı olması, geliştirilmiş deneysel yöntemlerin yü...
Mudurnu İlçesi Kaya Kütlelerinin Karektarizasyonu, Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Belirlenmesi, Modellenmesi ve Islah Önerileri
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde meydana gelen ve gelme potansiyeli olan şev duraysızlıkların yaratmış olduğu tehlikeler ilçenin bu alanlarda yerleşimi sebebiyle büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, tehlike altındaki bölgeler için mühendisliksel yaklaşımlarla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmeli ve bunlara bağlı olarak ıslah çalışmaları yapılmalı ve önlem ölçümleri alınmalıdır. Yapılması planlanan bu çalışmaların asıl amacı, ilçenin güvenliğini sağlayacak somut önlemlerin alınmasıdır. Bunun için, şe...
Fark-holografik interferometri tekniği ile katılarda büyük deformasyonların ve yer değiştirmelerin doğrudan ölçülmesi
Aydın, Ramazan; Ecevit, Necati F.(1993)
Adi holografik interferometri yöntemlerini kullanmak suretiyle birbirine benzeyen fakat şekilsel ve yapı bakımından küçük farklılıklar gösteren iki cisimdeki deformasyonlann ya da yer değiştirmelerin doğrudan karşılaştırılması mumkun olamamakatadır. Fark holografik interferometrik ölçum teknigi incelenen cismin pozlandırılmasında ozel bir yontem kullanarak adi interferometrinin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmaktadir. Fark holografik interferometride incelenen cisim (test obje) daha once hazirianrms....
Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2017-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı fiber optik heyelan izleme sistemin kullanılarak değişik hassasiyet analizleri yapılması ve bu çalışmaların nümerik modelleme çalışmaları ile karşılaştırılması ve doğrulanmasıdır. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak olan proje uygulama alanı, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’a 110 km, Kocaeli merkeze 10 km uzaklıkta Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii’nde bulunan doğal bir heyelan sahasıdır. Heyelan sahasındaki kayma hareketine ait deformasyon verilerini toplamak...
Citation Formats
O. Pekcan and A. G. Gözen, “ÜREOLİTİK BAKTERİLER KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLEN KUMLU ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59079.