Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi

2017-12-31
Akgün, Haluk
Arslan Kelam, Arzu
Koçkar, Mustafa Kerem
Ataş, Pelin
Bu çalışmanın ana amacı fiber optik heyelan izleme sistemin kullanılarak değişik hassasiyet analizleri yapılması ve bu çalışmaların nümerik modelleme çalışmaları ile karşılaştırılması ve doğrulanmasıdır. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak olan proje uygulama alanı, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’a 110 km, Kocaeli merkeze 10 km uzaklıkta Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii’nde bulunan doğal bir heyelan sahasıdır. Heyelan sahasındaki kayma hareketine ait deformasyon verilerini toplamak için önceden oluşturulmuş fiber optik izleme sistemi kullanılmaktadır. Elde edilen bu verilerin hassasiyetlerinin ve doğruluğunun değerlendirilmesi için öncelikle heyelanın jeoteknik parametreler yardımıyla karakterize edilmesi gereklidir. Bu amaçla heyelan bölgesine ait jeolojik (örneğin, morfolojisi, şev geometrisi, jeolojik tabaka kalınlıkları ve özellikleri, vb.) ve jeomekanik parametreler (örneğin, kesme dayanımı ve mukavemet parametreleri, jeomekanik parametreler, yeraltı suyu seviyesi, boşluk suyu basıncı, vb.) yardımıyla heyelan bölgesi ve kayma mekanizması karakterize edilecek ve elde edilen bu veriler yardımıyla sonlu elemanlar yöntemiyle yapılacak olan modelleme çalışmalarıyla elde edilen deformasyon sonuçları fiber optik yöntemlerle elde edilen deformasyon verileri ile karşılaştırılarak hassasiyet analizlerinde kullanılacaktır.
Citation Formats
H. Akgün, A. Arslan Kelam, M. K. Koçkar, and P. Ataş, “Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59329.