Fark-holografik interferometri tekniği ile katılarda büyük deformasyonların ve yer değiştirmelerin doğrudan ölçülmesi

Download
1993
Aydın, Ramazan
Ecevit, Necati F.
Adi holografik interferometri yöntemlerini kullanmak suretiyle birbirine benzeyen fakat şekilsel ve yapı bakımından küçük farklılıklar gösteren iki cisimdeki deformasyonlann ya da yer değiştirmelerin doğrudan karşılaştırılması mumkun olamamakatadır. Fark holografik interferometrik ölçum teknigi incelenen cismin pozlandırılmasında ozel bir yontem kullanarak adi interferometrinin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmaktadir. Fark holografik interferometride incelenen cisim (test obje) daha once hazirianrms. olan örnek cisimden (master obje) elde edilen gercek gorüntü (real image) ile pozlandinlir. Diğer bir deyişle, test obje ilk durumunda master objenin ilk görüntüsü ile, son durumunda master objenin son durumunun görüntüsü ile pozlandırılır, Bu şekilde elde edilen interferogramda iki cisim (incelen ve ornek cisim) arasindaki fark dogrudan doğruya kaydedilir. Böylelikle büyük deformasyonların sebep olduğu çok sık ve kaydedeilmesi mümkün olamayan girişim desenlerin sadece farki kaydedildiğinden dolayi bu tür şekil değişmeleri kolaylıkla incelenebilmektedir. Bu araştirma projesinde biri test diğeri örnek olmak uzere iki farkli cisimde oluşan büyük deformasyonlar ve yer değiştirmeler fark holografik interferometri teknigi ile araştırıldı. Cisim olarak düşük voltaj ampuller, pirinc ve alüminyum malzemeden yapılmış levha ve plakalar seçildi. Raporda fark holografik interferometrinin kuramsal temelleri kısaca tanıtıldıktan sonra deneysel yöntemler ve elde edilen girişim desenleri ayrıntılı olarak tartışıldı.
Citation Formats
R. Aydın and N. F. Ecevit, “Fark-holografik interferometri tekniği ile katılarda büyük deformasyonların ve yer değiştirmelerin doğrudan ölçülmesi,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpFMU9EZz0.