Aprotik Solvent Karışımlarının Susuzlaştırılması İçin Pervaporasyon Temelli Ayırma Prosesi Geliştirilmesi

2012-12-31
Bu çalışmada mevcut damıtma kolonlarıyla birlikte çalışacak bir membran sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sisteme eklenecek membranların cok düşük enerji ihtiyacıyla çalışmaları ve çözeltinin susuzlaştırılmasında yüksek seçicilik vaadetmeleri nedeniyle saflaştırma sürecininin verimliliğinde büyük artış beklenmektedir. Pervaporasyon sayesinde kaynatmaya gerek kalmadan yapılacak ayırmanın, saflaştırma sürecinin enerji ihtiyacını fazlasıyla düşürerek üretim maliyetlerinde büyük azalma sağlayacağı düşünülmektedir. Kullanılacak ticari seramik pervaporasyon membranlarının değişik sıcaklık ve vakum şartlarındaki performansları incelenerek optimum operasyon parametreleri belirlenecektir. Ayrıca farklı besleme kompozisyonları denenerek membranların damıtma sürecinin hangi noktasında daha büyük verimlilik sağlayacağı incelenecektir. Seçilen ticari seramik membranlar hem sıcaklığa hem de organik çözücülere karşı yüksek dayanım göstermektedir. Buna rağmen uzun süreli operasyonların membranların performansına etkisinin de incelenmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
H. Kalıpçılar, “Aprotik Solvent Karışımlarının Susuzlaştırılması İçin Pervaporasyon Temelli Ayırma Prosesi Geliştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59127.