Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması

2016-12-31
Bu proje kapsamında karışık matrisli membranlar, ambalaj-baskı sanayinde kullanılan katmadeğeri yüksek etil asetat, isopropil ve etil alkolün geri kazanılması amacıyla hazırlanacaktır.Sentezlenecek olan karışık matrisli membranların, çözücüleri geçirirken azot ve su buharınıgeçirmeyen, moleküler elek niteliğine sahip hidrofobik özellikte olması hedeflenmektedir. Bumembranlar yardımıyla azot içinde kısmi basınçları çok düşük olan çözücülerin, kısmi basınçlarıartırılarak yoğuşturulabilir bir seviye çıkması istenmektedir. Bu şekilde derişimi yükseltilenbuharın makul oranlarda soğutulması ile çözücülerin sıvılaştırılmasının mümkün olacağıdüşünülmektedir. Sentezlenecek olan membranın seçicilik, ısıl ve kimyasal kararlılığı, mekanikmukavemetinin yüksek olması ve uzun kullanım ömrüne sahip olması hedeflenenler arasındadırfakat en önemli hedefimiz yüksek akıya sahip olması olacaktır.

Suggestions

Şekil Hafızalı Çok Katmanlı Kompozitlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2017-12-31)
Bu çalışmada, kırılgan ve yalıtkan özelliklere sahip bir termoplastik olan polistirene özelliklerini iyileştirmek amacıyla hem karbon nanotüp eklenerek hem de bunlara modifikasyonlar uygulayarak, mekanik özelliklerini kaybetmeden elektriksel ve termal şekil hafıza özelliklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca en yüksek mekanik özelliklere ve elektriksel iletkenliğe sahip kompozit bileşimi belirlenerek, tabakalar halinde hazırlanacak olan kompozitler karbon dokuma ile birleştirilerek çok katmanlı kom...
Karbon Siyahı İçeren Termoplastik Elastomer Bazlı Nanokompozitlerin Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Çok Katmanlı Kompozitlerinin Hazırlanması
Bayram, Göknur; Yaşar, Miray(2015-12-31)
Bu çalışma ile termoplastik elastomer bazlı iletken nanokompozitlerin hazırlanması, artan elektriksel iletkenlikle şekil hafıza özelliklerinin iyileştirilmesi; mekanik, termal özelliklerinin ve morfolojik yapılarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kontrollü bir şekilde üretilen grafen oksit üzerine değişik özelliklerde polimerler aşılanarak hibrid yapıda aerojeller üretilecektir. Aşılanan polimerler ile aerojelin organik atık ve ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin ençoklaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileride ODTÜ'de...
POLİMER HARMANLAMA YÖNTEMİYLE GAZ AYIRMA MEMBRANI GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Yılmaz, Levent(2015-12-31)
Proje kapsamında biyogaz ve doğalgaz karışımlarındaki karbon dioksitin ayrıştırılmasında kullanılmak üzere harmanlanmış iki farklı polimere dolgu maddesi veya uyumlaştırıcı katılarak ince film karışık matrisli membranlarının üretilmesi amaçlanmıştır. Membranların gaz ayırım performansları karbondioksit, hidrojen, metan geçirgenlik ölçümleriyle test edilecektir.
SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT İLE GÖZENEKLİ BİYOMALZEMELERİN OLUŞTURULMASI
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2014-12-31)
Süperkritik karbondioksitin mikrogözenekli polimerlerin elde edilmesindeki uygulaması özellikle biyomedikal alanlarda toksik çözücülerin kullanımının önüne geçebilmesi nedeniyle önemlidir. Bu çalışmada biyobozunur ve biyouyumlu olan ve biyomedikal alanda yaygın olarak kullanılan iki çeşit polimerin süperkritik karbondioksit kullanılarak mikrogözenekli yapı oluşturmaları üzerinde çalışılacaktır. Saf polimerlerin işlenmesinin yanı sıra polimerlere süperkritik karbondioksitin polimer içerisinde çözünürlüğünü a...
Citation Formats
H. Kalıpçılar, “Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59154.