Hide/Show Apps

Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması

2016-12-31
Kalıpçılar, Halil
Şahin, Fatma
Bu proje kapsamında karışık matrisli membranlar, ambalaj-baskı sanayinde kullanılan katmadeğeri yüksek etil asetat, isopropil ve etil alkolün geri kazanılması amacıyla hazırlanacaktır.Sentezlenecek olan karışık matrisli membranların, çözücüleri geçirirken azot ve su buharınıgeçirmeyen, moleküler elek niteliğine sahip hidrofobik özellikte olması hedeflenmektedir. Bumembranlar yardımıyla azot içinde kısmi basınçları çok düşük olan çözücülerin, kısmi basınçlarıartırılarak yoğuşturulabilir bir seviye çıkması istenmektedir. Bu şekilde derişimi yükseltilenbuharın makul oranlarda soğutulması ile çözücülerin sıvılaştırılmasının mümkün olacağıdüşünülmektedir. Sentezlenecek olan membranın seçicilik, ısıl ve kimyasal kararlılığı, mekanikmukavemetinin yüksek olması ve uzun kullanım ömrüne sahip olması hedeflenenler arasındadırfakat en önemli hedefimiz yüksek akıya sahip olması olacaktır.