SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT İLE GÖZENEKLİ BİYOMALZEMELERİN OLUŞTURULMASI

2014-12-31
Süperkritik karbondioksitin mikrogözenekli polimerlerin elde edilmesindeki uygulaması özellikle biyomedikal alanlarda toksik çözücülerin kullanımının önüne geçebilmesi nedeniyle önemlidir. Bu çalışmada biyobozunur ve biyouyumlu olan ve biyomedikal alanda yaygın olarak kullanılan iki çeşit polimerin süperkritik karbondioksit kullanılarak mikrogözenekli yapı oluşturmaları üzerinde çalışılacaktır. Saf polimerlerin işlenmesinin yanı sıra polimerlere süperkritik karbondioksitin polimer içerisinde çözünürlüğünü arttırabilmek için karbondioksit ile uyumlu fonksiyonel grupları bulunan organik-inorganik hibrid katkı maddesi eklenecek ve bu maddelerin polimerlerin süperkritik karbondoksit ile gözenekli yapıya getirilebilmesindeki etkileri çalışılacaktır.
Citation Formats
Ç. Dilek Hacıhabiboğlu, “SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT İLE GÖZENEKLİ BİYOMALZEMELERİN OLUŞTURULMASI,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61945.