SİLOKSAN GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ

2016-12-31
Yeni nesil malzemelerin süperkritik karbondioksitte çözünürlükleri ve bu malzemeleri içeren süperkritik sistemlerin faz dengesi bilgileri, süperkritik karbondioksitin (SKCO2) kullanıldığı çevreyle dost malzeme işleme uygulamalarının tasarlanmasına ve böylece yeni süperkritik teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmeleri nedeniyle önemlidir. Siloksan gruplarının, poli(dimetil siloksan) gibi SKCO2’de çözünebilen maddelerin çözünürlüğünde etken grup olduğu bilinmektedir. Bu etkinin ise siloksan gruplarının yüksek esnekliğinden ötürü olduğu savunulmaktadır; ancak siloksan gruplarının CO2 ile etkileşimlerinin teorik bir incelemesi ve açıklaması bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında, son yıllarda mühendislik plastikleri, biyomedikal uygulamalar, kataliz gibi alanlarda kullanımı hızla artan nanokafes yapılı, organik-inorganik hibrit Polihedral Oligomerik Silseskuioksanların (POSS) siloksan fonksiyonel gruplarını içeren çeşitlerinin süperkritik karbondioksitte çözünürlükleri ve karbondioksit ile oluşturdukları ikili sistemlerin faz davranışları, farklı sıcaklık ve basınçlardaki faz denge eğrileri oluşturularak çalışılacaktır. Bu çalışmaların devamında, POSS-CO2 sistemlerinin faz denge verileri yoğunluk temelli korelasyonlarla modellenecektir. Çözünürlük çalışmalarına paralel olarak siloksan gruplarının CO2 ile uyumuna neden olan etkileşimler ve mekanizmaları ise ab initio yoğunluk fonskiyonel teorisi çalışmaları ile belirlenecektir.

Suggestions

İKİ FARKLI FONKSİYONEL GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Nanokafes yapılı, organik-inorganik hibrit polihedral oligomerik silseskuioksanların (POSS) son yıllarda mühendislik plastikleri, biyomedikal uygulamalar ve kataliz gibi alanlarda kullanımları hızla artmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızda POSS’ların sahip oldukları fonksiyonel grupların POSS’ların süperkritik karbondioksit içindeki çözünürlüklerini ve POSS-CO2 ikili sistemlerinin faz davranışlarını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiş, bu maddelerin süperkritik karbondioksit içinde çözünebilmeleri için ka...
Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları
BAŞTEMUR, Şule; KURŞUNCU, Mustafa Alperen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri ve psikoloji alanları için önemli bir bilgi kaynağı olan ikiz araştırmalarının betimlenmesidir. İkiz araştırmaları, çevre ve kalıtım arasındaki sınırları belirlemeye odaklanmaktadır. Özellikle bu konuda yürütülen güncel araştırmalarda genetik ve çevresel faktörlerin önemine yapılan vurgu dikkate değerdir ve bu derleme çalışmasının da ana vurgularından birini oluşturmaktadır. Araştırmacılar için, ikiz araştırmalarının planlanmasında ve tasarlanmasında öne çıkan temel bileşenle...
Active vibration control of smart structures
Ülker, Demet Fatma; Yaman, Yavuz; Nalbantoğlu, Volkan; Department of Aerospace Engineering (2003)
The purpose of this thesis was to design controllers by using H^ and yn control strategies in order to suppress the free and forced vibrations of smart structures. The smart structures analyzed in this study were the smart beam and the smart fin. They were aluminum passive structures with surface bonded PZT (Lead-Zirconate-Titanate) patches. The structures were considered in clamped-free configuration. The first part of this study focused on the identification of nominal system models of the smart structure...
Design of a Centralized Microgrid Controller in Compliance with IEEE 2030.7 Standard
Pouraltafi-Kheljan, Soheil; Göl, Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-10)
With the incorporation of renewable distributed energy resources and electric vehicles and battery storage systems into the conventional grid structure, the need for a microgrid and its control is emerging. IEEE 2030.7 Standard defines the Microgrid control system as a key element of microgrid regulating every aspect of it at the point-of-interconnection (POI) with the distribution system and autonomously manages operations such as transitions of operating modes. This system consists of control functions, w...
MALZEME ÖZELLİKLERİNİN VE KOMPOZİSYONUNUN ULTRASON YAYILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN MODELLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı da modelleme çalışmasıyla ultrasonik cihazın sonuçlarını birleştirerek malzeme karakterizasyonu yapmaktır. Bu çalışma üç ayrı alt başlığa bölünmüştür. Bunlar nonlinear viskoelastik özelliklerin, çözeltilerin konsantrasyonlarının ve parçacık boyut dağılımının ultrasonik yöntemlerle tayini şeklindedir.Bu çalışmada non-liear viskoelastik ses sinyallerinin yayılmasını inceleyen bir matematiksel modelleme geliştirilecektir. Ses hızı çözeltilerin konsantrasyonlarının tayini için bir araç ola...
Citation Formats
Ç. Dilek Hacıhabiboğlu, “SİLOKSAN GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59155.