Hide/Show Apps

SİLOKSAN GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ

Yeni nesil malzemelerin süperkritik karbondioksitte çözünürlükleri ve bu malzemeleri içeren süperkritik sistemlerin faz dengesi bilgileri, süperkritik karbondioksitin (SKCO2) kullanıldığı çevreyle dost malzeme işleme uygulamalarının tasarlanmasına ve böylece yeni süperkritik teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmeleri nedeniyle önemlidir. Siloksan gruplarının, poli(dimetil siloksan) gibi SKCO2’de çözünebilen maddelerin çözünürlüğünde etken grup olduğu bilinmektedir. Bu etkinin ise siloksan gruplarının yüksek esnekliğinden ötürü olduğu savunulmaktadır; ancak siloksan gruplarının CO2 ile etkileşimlerinin teorik bir incelemesi ve açıklaması bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında, son yıllarda mühendislik plastikleri, biyomedikal uygulamalar, kataliz gibi alanlarda kullanımı hızla artan nanokafes yapılı, organik-inorganik hibrit Polihedral Oligomerik Silseskuioksanların (POSS) siloksan fonksiyonel gruplarını içeren çeşitlerinin süperkritik karbondioksitte çözünürlükleri ve karbondioksit ile oluşturdukları ikili sistemlerin faz davranışları, farklı sıcaklık ve basınçlardaki faz denge eğrileri oluşturularak çalışılacaktır. Bu çalışmaların devamında, POSS-CO2 sistemlerinin faz denge verileri yoğunluk temelli korelasyonlarla modellenecektir. Çözünürlük çalışmalarına paralel olarak siloksan gruplarının CO2 ile uyumuna neden olan etkileşimler ve mekanizmaları ise ab initio yoğunluk fonskiyonel teorisi çalışmaları ile belirlenecektir.