İKİ FARKLI FONKSİYONEL GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ

2018-12-31
Nanokafes yapılı, organik-inorganik hibrit polihedral oligomerik silseskuioksanların (POSS) son yıllarda mühendislik plastikleri, biyomedikal uygulamalar ve kataliz gibi alanlarda kullanımları hızla artmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızda POSS’ların sahip oldukları fonksiyonel grupların POSS’ların süperkritik karbondioksit içindeki çözünürlüklerini ve POSS-CO2 ikili sistemlerinin faz davranışlarını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiş, bu maddelerin süperkritik karbondioksit içinde çözünebilmeleri için karbondioksit ile özel etkileşime girebilen grupları ya da çözünürlüğe entropik katkıda bulunabilen grupları taşımaları gerektiği gösterilmiştir. Bu grupları taşımayan POSS’ların CO2 ile uyumlu olmadıkları ve süperkritik akışkanda çözünmedikleri belirlenmiştir. Çalışmalarda kullanılmış olan tüm POSS çeşitlerinde Si atomlarına bağlı fonksiyonel gruplar tek çeşittir. Örneğin trifloropropil POSS’ta tüm gruplar trifloropropil grubudur. Bu proje kapsamında ise POSS’ların birbirinden farklı iki fonksiyonel grup içeren çeşitlerinin süperkritik karbondioksitte çözünürlükleri ve karbondioksit ile oluşturdukları ikili sistemlerin faz dengesi çalışmaları yapılacaktır. Böylece daha önce süperkritik CO2 ile herhangi bir çalışması yapılmamış olan POSS çeşitleri bu proje kapsamında ilk defa çalışılacak, iki farklı grubun POSS-CO2 ikili sistemlerinin termodinamik faz davranışlarına olan birleşik etkileri incelenecektir.
Citation Formats
Ç. Dilek Hacıhabiboğlu and B. Dumanlilar, “İKİ FARKLI FONKSİYONEL GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59179.