İKİ FARKLI FONKSİYONEL GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ

2018-12-31
Nanokafes yapılı, organik-inorganik hibrit polihedral oligomerik silseskuioksanların (POSS) son yıllarda mühendislik plastikleri, biyomedikal uygulamalar ve kataliz gibi alanlarda kullanımları hızla artmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızda POSS’ların sahip oldukları fonksiyonel grupların POSS’ların süperkritik karbondioksit içindeki çözünürlüklerini ve POSS-CO2 ikili sistemlerinin faz davranışlarını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiş, bu maddelerin süperkritik karbondioksit içinde çözünebilmeleri için karbondioksit ile özel etkileşime girebilen grupları ya da çözünürlüğe entropik katkıda bulunabilen grupları taşımaları gerektiği gösterilmiştir. Bu grupları taşımayan POSS’ların CO2 ile uyumlu olmadıkları ve süperkritik akışkanda çözünmedikleri belirlenmiştir. Çalışmalarda kullanılmış olan tüm POSS çeşitlerinde Si atomlarına bağlı fonksiyonel gruplar tek çeşittir. Örneğin trifloropropil POSS’ta tüm gruplar trifloropropil grubudur. Bu proje kapsamında ise POSS’ların birbirinden farklı iki fonksiyonel grup içeren çeşitlerinin süperkritik karbondioksitte çözünürlükleri ve karbondioksit ile oluşturdukları ikili sistemlerin faz dengesi çalışmaları yapılacaktır. Böylece daha önce süperkritik CO2 ile herhangi bir çalışması yapılmamış olan POSS çeşitleri bu proje kapsamında ilk defa çalışılacak, iki farklı grubun POSS-CO2 ikili sistemlerinin termodinamik faz davranışlarına olan birleşik etkileri incelenecektir.

Suggestions

SİLOKSAN GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2016-12-31)
Yeni nesil malzemelerin süperkritik karbondioksitte çözünürlükleri ve bu malzemeleri içeren süperkritik sistemlerin faz dengesi bilgileri, süperkritik karbondioksitin (SKCO2) kullanıldığı çevreyle dost malzeme işleme uygulamalarının tasarlanmasına ve böylece yeni süperkritik teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmeleri nedeniyle önemlidir. Siloksan gruplarının, poli(dimetil siloksan) gibi SKCO2’de çözünebilen maddelerin çözünürlüğünde etken grup olduğu bilinmektedir. Bu etkinin ise siloksan gruplarını...
MALZEME ÖZELLİKLERİNİN VE KOMPOZİSYONUNUN ULTRASON YAYILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN MODELLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı da modelleme çalışmasıyla ultrasonik cihazın sonuçlarını birleştirerek malzeme karakterizasyonu yapmaktır. Bu çalışma üç ayrı alt başlığa bölünmüştür. Bunlar nonlinear viskoelastik özelliklerin, çözeltilerin konsantrasyonlarının ve parçacık boyut dağılımının ultrasonik yöntemlerle tayini şeklindedir.Bu çalışmada non-liear viskoelastik ses sinyallerinin yayılmasını inceleyen bir matematiksel modelleme geliştirilecektir. Ses hızı çözeltilerin konsantrasyonlarının tayini için bir araç ola...
Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları
BAŞTEMUR, Şule; KURŞUNCU, Mustafa Alperen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri ve psikoloji alanları için önemli bir bilgi kaynağı olan ikiz araştırmalarının betimlenmesidir. İkiz araştırmaları, çevre ve kalıtım arasındaki sınırları belirlemeye odaklanmaktadır. Özellikle bu konuda yürütülen güncel araştırmalarda genetik ve çevresel faktörlerin önemine yapılan vurgu dikkate değerdir ve bu derleme çalışmasının da ana vurgularından birini oluşturmaktadır. Araştırmacılar için, ikiz araştırmalarının planlanmasında ve tasarlanmasında öne çıkan temel bileşenle...
Potansiyel antibiyotik ve antitümör özelliklere sahip yeni ferrosen türevlerinin tasarım ve sentezi
Pınar, Nur Ayşe; Görmen, Meral; Yazıcı, Ceyda; Tümay, Aslı Tülay; Açıkgöz, Canet; Zora, Metin; Velioğlu, Özlem(2008)
Ferrosen ve ferrosenyum tuzlarının son yapılan çalışmalarda antitümör aktivite göstermesinden sonra yapılarında ferrosen grubu ihtiva eden biyoaktif yapılar büyük önem kazanmıştır çünkü ferrosen grubu bu bileşiklerin sahip oldukları antitümör ve antibiyotik etkileri dahada artırmaktadır. Dolayısıyla daha etkili antitümör maddelerinin bulunması ve geliştirilmesi kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni umutlar olabilir. Organik ve organometalik bileşiklerin biyolojik aktiviteleri hakkınd...
Design of a Centralized Microgrid Controller in Compliance with IEEE 2030.7 Standard
Pouraltafi-Kheljan, Soheil; Göl, Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-10)
With the incorporation of renewable distributed energy resources and electric vehicles and battery storage systems into the conventional grid structure, the need for a microgrid and its control is emerging. IEEE 2030.7 Standard defines the Microgrid control system as a key element of microgrid regulating every aspect of it at the point-of-interconnection (POI) with the distribution system and autonomously manages operations such as transitions of operating modes. This system consists of control functions, w...
Citation Formats
Ç. Dilek Hacıhabiboğlu, “İKİ FARKLI FONKSİYONEL GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59179.