Hide/Show Apps

Boyut Bağımlı Termoelektrik Metal Oksitlerin Yapısal Ve Elektriksel Özellikleri.

Önerilen bu proje son zamanlarda gerek alternatif enerji kaynağı olarak gösterilmesi açısından, gerekse ısı şeklinde kaybolan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi açısından yeni ve teknolojik açıdan önemli birer yere sahip olan termoelektrik malzemeler hakkındadır. Bu projede sol-jel yöntemi kullanılarak homojen yapıda ve kompozisyonda elde edilen yapıların bilyalı değirmen (ball-mill) kullanılarak nanoyapılı metal oksit termoelektrik malzemelerin üretilmesi ile termoelektrik verimin artırılması amaçlanmıştır. Yüksek verimliliğe sahip termoelektrik malzemelerin geliştirilmesi ile bu malzemelerin pazar paylarının artırılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca katma değeri yüksek olan bu tür termoelektrik malzemelerin yüksek ısı kaybı olan sanayi ve benzeri bölgelerde kullanılabilir hale getirilmeleriyle enerji tasarrufu sağlanılacağı ve bu sayede elektrik enerjisi üretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.