Boyut Bağımlı Termoelektrik Metal Oksitlerin Yapısal Ve Elektriksel Özellikleri.

2012-12-31
Önerilen bu proje son zamanlarda gerek alternatif enerji kaynağı olarak gösterilmesi açısından, gerekse ısı şeklinde kaybolan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi açısından yeni ve teknolojik açıdan önemli birer yere sahip olan termoelektrik malzemeler hakkındadır. Bu projede sol-jel yöntemi kullanılarak homojen yapıda ve kompozisyonda elde edilen yapıların bilyalı değirmen (ball-mill) kullanılarak nanoyapılı metal oksit termoelektrik malzemelerin üretilmesi ile termoelektrik verimin artırılması amaçlanmıştır. Yüksek verimliliğe sahip termoelektrik malzemelerin geliştirilmesi ile bu malzemelerin pazar paylarının artırılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca katma değeri yüksek olan bu tür termoelektrik malzemelerin yüksek ısı kaybı olan sanayi ve benzeri bölgelerde kullanılabilir hale getirilmeleriyle enerji tasarrufu sağlanılacağı ve bu sayede elektrik enerjisi üretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin sayısal incelenmesi
Tarı, İlker(2016-12-31)
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri fotovoltaik hücrelere kıyasla gerek boyutlandırılabilir olmaları gerekse ısıl enerji depolayabilmeleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimine geçişte çok önemli olacaklardır. Yakın zamanda önerilen katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri hem daha yüksek çalışma sıcaklıklarına çıkılarak verimin arttırılması hem de sıcak katı taneciklerin depolanması yoluyla enerji depolanmasına izin vermesi nedeniyle d...
İletken Kopolimer Bazlı Alkol Biyosensörleri Geliştirilmesi
Toppare, Levent Kamil; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Esentürk, Okan; Hacaloğlu, Jale(2018-12-31)
Biyolojik malzemelerin seçimli ve doğru analizleri için analitik cihazların geliştirilmesi biyoteknoloji alanında büyük bir ilgi görmekte olup biyolojik sistemlerin ticari bir potansiyele de sahip olması bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır. En büyük problem biyolojik datanın ölçülebilir bir sinyal haline dönüştürülme aşamasıdır. Alkol analizi endüstriyel gıda laboratuarlarında, mayalama endüstrisinde, ilaç endüstrisinde ve klinik analizlerde çok önemlidir. Alkol tayini için kullanılan birçok farklı tekn...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Elmas Membranli Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2014-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
Citation Formats
A. M. Özenbaş, “Boyut Bağımlı Termoelektrik Metal Oksitlerin Yapısal Ve Elektriksel Özellikleri.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59243.