Katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin sayısal incelenmesi

2016-12-31
Tarı, İlker
Bilyaz, Serhat
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri fotovoltaik hücrelere kıyasla gerek boyutlandırılabilir olmaları gerekse ısıl enerji depolayabilmeleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimine geçişte çok önemli olacaklardır. Yakın zamanda önerilen katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri hem daha yüksek çalışma sıcaklıklarına çıkılarak verimin arttırılması hem de sıcak katı taneciklerin depolanması yoluyla enerji depolanmasına izin vermesi nedeniyle diğer sistem alternatifleri ile karşılaştırıldığında öne çıkmaktadır. Klasik termodinamik çevrimlerin kullanımı ve akışkan yataklı kazanlardan elde edilmiş bilgi birikimlerinden faydalanılması yoluyla kolaylıkla hayata geçirilebilecek bu tür sistemlerin küçük boyutlarda deneysel incelenmesi yönünde az sayıda çalışma olmakla birlikte, büyük boyutlarda davranışlarını pahalı prototipler oluşturmadan sınamaya yarayacak sayısal modeller henüz çok fazla kullanılmamasına rağmen aktif olarak çalışılmaktadır. Bu proje ile akışkanlaştırılmış katı tanecikli bir yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sisteminin Hesaplamalı Tanecik Akışkanlar Dinamiği metotları kullanılarak detaylı sayısal modellenmesi amaçlanmaktadır. Akışkan yataklı kazanların modellenmesi ve katı-gaz iki fazlı akışların modellenmesi için geliştirilen yöntemlerin uygun ışınımla ısı transferi modelleri ile birleştirilmesi yoluyla detaylı bir model oluşturulması ve bu model kullanılarak sistemin parametrik analizinin yapılması
Citation Formats
İ. Tarı and S. Bilyaz, “Katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin sayısal incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59012.