Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi

2015-12-31
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bilme potansiyeli açısından da oldukça avantajlıdır. Bu araştırmaları teşvik eden önemli bir parametre de güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşüm verimliliğidir. Ancak bu verimliliği arttırmaya sebebiyet veren mekanizma ise henüz tam olarak ortaya konulmamıştır. Bu mekanizmanın açıklanması ve ortaya konulması organik hücrelerin cihaz performansı ve verimliliğin arttırılması için yapılabileceklere ışık kaynağı olacaktır. Bu çalışmada zaman çözülümlü terahertz spektroskopi sistemi ile organik yarıo iletkenlerin fotoiletkenilikleri incelenerek mekanizmaları ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Suggestions

Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Biyo-yüzeylerden metabolomiks ve çoklu kalıntı analizleri için termal ve solvent desorpsiyonuna uygun esnek mikroekstraksiyon ince filmlerinin geliştirilmesi
Boyacı, Ezel(2018-12-31)
Katı faz mikroekstraksiyon (solid phase microextraction, SPME) son zamanlarda örnekleme ve örnek hazırlama alanında sunduğu çözümlerle öne çıkmaktadır. SPME çok çeşitli şekillerde olabilir ve kolaylıkla numune hacmine, numune özelliğine ve çalışma türüne göre biçimlendirilebilir. SPME fiberleri özellikle in vivo klinik çalışmalarda invazif olmayan bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir. Daha büyük bir ekstraksiyon fazına sahip ince film SPME ise yüksek duyarlılık gerektiren ölçümler için uygun bir alter...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
ŞARAP KALİTE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Esentürk, Okan; Persil Çetinkol, Özgül; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Hacaloğlu, Jale; Aytekin, Yusuf Samet; Doğan, Özdemir(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç Terahertz Spektroskopinin şarap kalitesi ölçümlerinde hızlı, güvenilir, standart, uzaktan ve tadıma gerek duymayan bir ölçüm tekniği olarak geliştirilebilmesi için ön çalışmalar yapılmasıdır. Terahertz ışınları düşük enerjiye sahiptir ve ölçümler sırasında bu yöntem kullanılan malzemeye veya kullanıcıya zarar vermemektedir. Teraherz Spektroskopinin bir çeşidi olan Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi ile hassas ve hızlı ölçümler alınabilmektedir çünkü bu yöntem ile zaman boyutunda elektrik...
Citation Formats
O. Esentürk, “Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58712.