İletken Kopolimer Bazlı Alkol Biyosensörleri Geliştirilmesi

2018-12-31
Biyolojik malzemelerin seçimli ve doğru analizleri için analitik cihazların geliştirilmesi biyoteknoloji alanında büyük bir ilgi görmekte olup biyolojik sistemlerin ticari bir potansiyele de sahip olması bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır. En büyük problem biyolojik datanın ölçülebilir bir sinyal haline dönüştürülme aşamasıdır. Alkol analizi endüstriyel gıda laboratuarlarında, mayalama endüstrisinde, ilaç endüstrisinde ve klinik analizlerde çok önemlidir. Alkol tayini için kullanılan birçok farklı teknik olsa da bu yöntemler genellikle donanımlı personel gerektirmez, karışık örnek hazırlama aşamaları ve sistemlerin pahalı olması gibi dezavantajlar sergilemektedir. Bu ve benzeri sebeplerle büyük bir ilgi biyosensör alanına kaymıştır. Biyosensörler; spesifik, ekonomik, pratik, girişim etkilerinden mümkün olduğunca uzak ve hemen her laboratuar şartlarında kullanıma izin verebilen sistemler olduğu için alkol tayininde de diğer metotlara kıyasla gittikçe artan bir düzeyde kullanım alanı bulmaktadır. Alkol biyosensöründe en yaygın kullanılan biyobileşenlerden biri alkol oksidaz (AOx) enzimi olup bu enzimin yapısında her enzim alt ünitesi kuvvetlice bağlanmış kofaktör olan flavin adenin dinükleotid (FAD) molekülünü içerir.

Suggestions

Pestisit tayinine dönük biyosensörlerin hazırlanması
Toppare, Levent Kamil; Erel Göktepe, İrem; Hasırcı, Nesrin; Çırpan, Ali; Tincer, İsmail Teoman; Günbaş, Emrullah Görkem; Kesik Mancar, Melis; Zora, Metin; Çoruh, Nursen(2016-12-31)
Bu çalışmada tarım ilacı tayinine yönelik iletken polimer bazlı enzim sensörü geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tarım ilaçları dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu ilaçlar canlıların beyindeki kolinesteraz enzimlerinin aktivitesini inhibe ederek, merkezi sinir sisteminde çeşitli hasarlara yol açarlar. Bunu yanı sıra, sergilemiş oldukları nörotoksik etki ile sinirsel iletileri engellerler. Dolayısıyla, bu grup ilaçlar gerek çevresel örneklerde gerekse fizyolojik sıvılarda analizleri olduk...
Kargo Taşıma Ve Yangın Söndürme Amaçlı Kullanılabilecek İnsansız Hava Aracı Tasarımı,üretimi Ve Uçuş Testlerinin Gerçekleştirilmesi.
Kurtuluş, Dilek Funda(2014-12-31)
Bu projenin amacı görev tanımlı bir insansız hava aracının üstlendiği görevi en iyi gerçekleştirecek şekilde tasarlanması ve eniyilemesi yeteneğini öğrencilerimize kazandırmak ve tasarladıkları uçağı üretme ve uçuş testlerini yapma deneyimini sağlamaktır. Proje kapsamında tasarlanan özgün hava aracı ile her sene Amerika’da düzenlenen “Design/Build and Fly” (kısa adı DBF) adlı yarışmaya katılmak ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmektir. Proje ekibi en son 2011 yılı içerisinde Almanya’da düzenlenen “...
Time Domain Terahertz Attenuated Total Internal Reflection Spectroscopy
Atalar, Ataberk; Altan, Hakan; Department of Physics (2021-7)
In this thesis, a Terahertz Time Domain Spectroscopy system based on the Attenuated Total Internal Reflection principle (THz ATR-TDS) was constructed in order to non-destructively evaluate materials which show high absorptive characteristics at THz frequencies and therefore prove other widely used THz transmission spectroscopy methods ineffective. The response of the system without a sample differs in amplitude and in time scale when compared to a sample measurement due to the real and imaginary parts of th...
Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi
Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk(2018-12-31)
Silisyumun alüminyum, boron gibi 3A grubu ve fosfor, arsenik gibi 5A grubu elementleri ile katkılanmasıyla homoeklem güneş hücreleri üretilebilir. Silisyum ve germanyum haricindeki güneş hücreleri heteroeklem yapı olarak adlandırılır ve bu hücrelerde elektron ve delik (hole) geçirgen tabakalar üretilmesine ihtiyaç vardır. Elektron geçirgen tabakalar genellikle inorganik metal oksitler (örneğin çinko oksit (ZnO), titanyum oksit (TiO2), kalay oksit (SnO2) ve organik (örneğin, C60, PCBM) malzemeler kullanılara...
Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi
Angın, Pelin; Bayansar, Furkan; Tabak, Ali Ilteriş(2018-12-31)
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birliği içindeki IoT bağlantılarının 2020 yılına kadar 6 trilyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. IoT'nin ekonomik ve toplumsal faydalarına rağmen, ortaya çıkardığı güvenlik sorunları bu teknolojinin daha geniş kabulü önünde engel teşkil etmektedir. IoT'daki çeşitli nesne türleri arasındaki bağl...
Citation Formats
L. K. Toppare et al., “İletken Kopolimer Bazlı Alkol Biyosensörleri Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58726.