Hide/Show Apps

Magnezyum Alaşımlarının Şekillendirilebilirliğinin Optimizasyonu

2013-12-31
Bor, Ali Şakir
Aşık, Emin Erkan
Tunca, Bensu
Magnezyum alaşımları yüksek özgül dayançlı olmaları nedeniyle yapısal uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük yoğunluğa sahip olan magnezyum alaşımları özellikle ulaşım sektöründe, taşıtların daha hafif hale getirilerek yakıt tüketimini azalttığı için tercih edilmektedir. Fakat magnezyum alaşımlarının kullanım alanı şekillendirilebilirliği görece az olduğu için sınırlı kalmaktadır ve şekillendirilebilirliğinin arttırılabilmesi için bir çok çalışma yapılmaktadır. Şekillendirilebilirliğin sınırlanmasındaki temel neden ise magnezyum alaşımlarını sıkı istifli altıgen yapıya sahip olamasıdır. Alaşımın şekillendirilebilirliğinin arttırılabilmesi için öncelikle şekillendirme sırasında oluşan deformasyonun karakterize edilmesi gerekmektedir. Bu sayede alaşımın şekillendirme sırasındaki boyutsal değişiminin atomik boyutta nasıl olduğu ve böylece şekillendirilebilirliğin arttırılması için gerekli olan koşullar oluşturulabilecektir. Ayrıca şekilendirme sonrasında alaşımın mekanik özellikleri yapılacak olan tekrar kristallendirme ısıl işlemi ile kontol edilebilmektedir. Proje kapsamında AZ31 alaşımı çeşitli sıcaklıklarda ve çeşitli miktarlarda deforme edilecek olup, deformasyonun yarattığı değişiklik taramalı ve geçirimli elektron mikroskobu ile incelenerek karakterize edilecek ve süreç optimize edilecektir. Optimizasyon sonrasında deforme edilen alaşıma tekrar kristallendirme işlemi uygulanacak ve alaşımda oluşan tane boyu ile mekanink özellikler arasında bağlantı kurulacaktır