Magnezyum Alaşımlarının Şekillendirilebilirliğinin Optimizasyonu

2013-12-31
Bor, Ali Şakir
Aşık, Emin Erkan
Tunca, Bensu
Magnezyum alaşımları yüksek özgül dayançlı olmaları nedeniyle yapısal uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük yoğunluğa sahip olan magnezyum alaşımları özellikle ulaşım sektöründe, taşıtların daha hafif hale getirilerek yakıt tüketimini azalttığı için tercih edilmektedir. Fakat magnezyum alaşımlarının kullanım alanı şekillendirilebilirliği görece az olduğu için sınırlı kalmaktadır ve şekillendirilebilirliğinin arttırılabilmesi için bir çok çalışma yapılmaktadır. Şekillendirilebilirliğin sınırlanmasındaki temel neden ise magnezyum alaşımlarını sıkı istifli altıgen yapıya sahip olamasıdır. Alaşımın şekillendirilebilirliğinin arttırılabilmesi için öncelikle şekillendirme sırasında oluşan deformasyonun karakterize edilmesi gerekmektedir. Bu sayede alaşımın şekillendirme sırasındaki boyutsal değişiminin atomik boyutta nasıl olduğu ve böylece şekillendirilebilirliğin arttırılması için gerekli olan koşullar oluşturulabilecektir. Ayrıca şekilendirme sonrasında alaşımın mekanik özellikleri yapılacak olan tekrar kristallendirme ısıl işlemi ile kontol edilebilmektedir. Proje kapsamında AZ31 alaşımı çeşitli sıcaklıklarda ve çeşitli miktarlarda deforme edilecek olup, deformasyonun yarattığı değişiklik taramalı ve geçirimli elektron mikroskobu ile incelenerek karakterize edilecek ve süreç optimize edilecektir. Optimizasyon sonrasında deforme edilen alaşıma tekrar kristallendirme işlemi uygulanacak ve alaşımda oluşan tane boyu ile mekanink özellikler arasında bağlantı kurulacaktır

Suggestions

AZ91 Alaşımının Isıl İşlemi ve Sıcak Deformasyonu
Bor, Ali Şakir; Köse, Kadir Özgün; Aşık, Emin Erkan; Taşkaya, Zeren; Aşik, Emin Erkan; Tunca, Bensu(2015-12-31)
Magnezyum alaşımlarınını kullanımı düşük özkütleli ve yüksek özgül dayançlı olmaları sebebiyle özellikle havacılık ve otomotiv sektöründe gün geçtikce yaygınlaşmaktadır. Fakat alaşımın şekillendirlebilirliğinin az olması ve mekanik özelliklerinin ısıl işleme yeterli tepki vermiyor olması kullanımı büyük bir ölçüde sınırlamaktadır. En yaygın olarak kullanılan magnezyum alaşımlarından biri AZ91 (Mg-küt½9Al-küt½1Zn) alaşımıdır. Alaşım döküm ile üretilip son şekli verilmektedir. Fakat katılaşma sırasında tane...
Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
MİKROALAŞIMLI ÇELİKLERDE BEYNİT OLUŞUMU VE BUNA BAĞLI MEKANİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ
Ögel, Bilgehan; Gürbüz, Rıza(2014-12-31)
Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle "mikroalaşımlı çelikler" üzerindeki ilginin artmasına neden olmuştur. Bu çeliklerde, çok düşük miktarda bor (B) veya molibden (Mo) eklenmesi ile havada soğutarak beynit elde etmek mümkün olmakta ve ısıl işleme gerek kalmadan yüksek dayançlar elde edilebilmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen, iç piyasadan temin edilebilen mikrolaşımlı çeliklerde ısıl işlem ile oluşan içyapıların karakterizasyonudur. Karakterizasyon, faz değişimlerini ve bunların çekme, yorulma gibi...
Metalik Nanokatmanlı İnce Filmlerin Üretimi ve Mekanik Karakterizasyonu
Özerinç, Sezer(2017-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir. Önerilen proje bakır-tantal katmanlarından oluşan nanomalzemelerin yüksek saflıkta sentezini ve bu malzemelerin farklı katman kalınlıkları için mekanik davranışlarını in...
Citation Formats
A. Ş. Bor, E. E. Aşık, and B. Tunca, “Magnezyum Alaşımlarının Şekillendirilebilirliğinin Optimizasyonu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59249.