Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi

2017-12-31
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’u bulan değişik X alaşım elementlerine ve de ana matriks fazı içersinde oluşan L12 –tıpli düzenli yapıya sahip Ni3Al fazına borçludur. Dolayısıyla bu fazın mikroyapı içindeki oluşum mekanizması, sayısı, şekli ve yönelimi son derece önemlidir. Nikel bazlı süperalaşımlar uygulama alanı geniş malzemeler olduğu için bu tür malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerrinin daha da geliştirilmesi için yapılan çalışmalar güncelliğini korumaktadır.Önerilen projenin amacı, teorik ve atomistik simülasyon sonuçunda elde edilecek veriler ışığında deneysel çalışmalar gerçekleştirerek Nikel bazlı yüksek sıcaklık süperalaşımlarının kompozisyon ve mikroyapısını tasarlayarak söz konusu malzemelerin mekanik özelliklerini geliştirmektir. Proje kapsamında, ilk olarak, Cr, Co, W, Hf gibi alaşım elementlerinin Ni3Al fazı içinde yöneldiği kafes altı siteler tespit edilecektir. Böylece mekanik özelliklerin gelişimi atomlar arasındaki etkileşimlerin ortaya konulmasından itibaren gözlenebilecektir

Suggestions

Çok İşlevselli Süper Alaşım: Sakız Metal
Akdeniz, Mahmut Vedat; Mehrabov, Amdulla(2017-12-31)
Sakız Metal (Gum Metal), sahip oldukları alışılmadık mikro yapı ve deformasyon mekanizmalarının yanısıra olağanüstü mekanik özellikleri barındıran bir titanyum alaşımı olup geleneksel metal alaşımlardan oldukça farklıdır. Bu eşsiz alaşım, ultra düşük elastik modülüne ve yüksek mukavemet değerlerine sahip olup % 2.5 gibi büyük bir elastik deformasyon gösterebilmektedir. Bu alaşım, olağandışı doğası nedeniyle oda sıcaklığında, gerinim sertleşmesi (strain hardening) göstermeksizin, % 99,9 soğuk deformasyona ol...
Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Demir İçerikli, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımları (YEA) Tasarımı ve Üretimi
Kalay, Yunus Eren(2017-12-31)
Önerilen bu projede YEA’ların alaşım tasarımı, üretimi ve karakteziasyonu başlıkları üzerine deneysel araştırmalar yapılacaktır. Düşük yoğunluk ve YEA oluşturacak şekilde karar verilen elementler arasından en uygun alaşıma ve bu alaşımdaki elementlerin atomik oranlarına karar verilecektir. Alaşım tasarımından sonra seçilen bu alaşımların üretimi yapılacaktır. Alaşım üretiminde ark ile ergitme ve indüksiyonla ergitme cihazları kullanılacaktır. Üretilen alaşımlar, bu cihazların uygun kalıplarında emme döküm (...
Magnezyum Alaşımlarının Şekillendirilebilirliğinin Optimizasyonu
Bor, Ali Şakir; Aşık, Emin Erkan; Tunca, Bensu(2013-12-31)
Magnezyum alaşımları yüksek özgül dayançlı olmaları nedeniyle yapısal uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük yoğunluğa sahip olan magnezyum alaşımları özellikle ulaşım sektöründe, taşıtların daha hafif hale getirilerek yakıt tüketimini azalttığı için tercih edilmektedir. Fakat magnezyum alaşımlarının kullanım alanı şekillendirilebilirliği görece az olduğu için sınırlı kalmaktadır ve şekillendirilebilirliğinin arttırılabilmesi için bir çok çalışma yapılmaktadır. Şekillendirilebilirliğin sınırlanmasın...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Citation Formats
A. Mehrabov, R. Eriş, and M. V. Akdeniz, “Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59288.