POTASYUM TİTANAT İNCE FİBER KATKILI POLİMER KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

2013-12-31
Öztürk, Abdullah
Timuçin, Muharrem
Ağartan, Lütfi
Proje, günümüzde ticari kullanımı yaygın olan reçine kompozitlerine kıyasla, üstün mekanik ve tribolojik özelliklere sahip ve daha fonksiyonel diş dolgularının daha ucuz ve kolay üretilebilir, uygulanabilir şekilde tasarlanması ve üretilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla potasyum titanat (K2O. nTiO2, n=4,8) ince fiberleri, dolgu reçinelerine katkılanarak polimerik yapı mekanik olarak güçlendirilecektir. İnce fiberlerin dolgu reçinelerini güçlendirdiği bilnmektedir, fakat potasyum titanat ince fiberlerinin bu alanda kullanım fikri ilk kez ortaya atılmaktadır ve yapılan başlangıç deneylerinin sonuçları potasyum titanatın reçine dolgularda destekleyici faz olarak kullanımının son ürün özelliklerini arttırıcı potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Bu amaçla sol-jel-kalsinasyon ve hidrotermal üretim teknikleri kullanılarak farklı morfoloji ve boyutlarda ince fiberler üretilecek, üretilen fiberler gerekli yüzey işlemleri sonrasında, farklı BisGMA/UDMA-TEGDMA reçine formulasyonlarına farklı miktarlarda katkılanacaktır. Üretilen ince fiberlerde oluşmuş faz çeşitliliğini belirlemek amacıyla X-ışını kırınım (XRD) cihazı kullanılacaktır. Mikroyapısal ve morfolojik analizleri ise taramalı ve geçirimli elektron mikroskobunda (FE-SEM, HRTEM) ve çok noktalı yüzey (BET) analizleri kullanılarak yapılacaktır. Mikro-sertlik ölçülmesi için örneklere Vickers mikro-sertlik testi uygulanacaktır. Numunelerin tribolojik özellikleri ASTM G99-95A standartları çerçevesinde pin-on-disk tribometre kullanılarak belirlenecektir. Üretilen dental kompozitlerin biyouyumlulukları yapay vücut sıvısı (SBF) çözeltisi ile etkileşimleri sonucu oluşan hidroksiapatit (HA) faz miktarı ile test edilecektir. Metilen mavisi (MV) kullanılarak ince fiberlerin ve dental polimerlerin fotokatalitik özellikleri belirlenecektir. Ayrıca, ince fiberlerin fotokatalitik aktiviteyi dolgu içersinde de sürdürülebilir olması dolguların kullanım süresini arttıracağı gibi,ışıkla aktivasyon sağlandığında dolguya kendi kendini temizleme özelliği kazandıracaktır.

Suggestions

KOHEZYONSUZ ZEMINLERIN ÇIFT YÖNLÜ DÖNGÜSEL BURULMA TESTI
Çetin, Kemal Önder(2013-12-31)
Ülkemizde gerçeklesen son depremlerde görüldügü üzere, çogunlukla zemin karakterinin iyi belirlenememesinin sonucunda hatali temel tasarimindan kaynakli , yapilarin yikilmakta ya da oturulamayacak durumda hasar gördügü gözlemlenmistir. Afyon-Dinar depremi sonrasinda birçok yapida karsilasildigi gibi, dinamik yük altinda yapilarin kenar ve köse kisimlarinin zemine asiri yüklendigi anda eksenel ve kesme yüklerinin zemine birlikte etkidigi görülmüstür. Bu anlarda, zemin dayanimi asilarak yapilarda çökme meydan...
EUMETSAT-H10 Kar kaplı Alan ürününün kavramsal bir hidroloji modeline asimilasyonu
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Bu çalışmada 2009-2011 su yılları için kalibre edilecek ve 2012 su yılı için doğrulaması yapılacak olan kavramsal yarı dağılımlı hidrolojik modele, H10 kar kaplı alan ürünü asimile edilerek akım ve kar simulasyonlarında meydana gelecek değişim değerlendirilecektir. Literatürde yer alan asimilasyon yöntemlerinden Ensemble Kalman filtreleme ve parçacık filtreleme yöntemleri kullanılacaktır.
Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak s...
İnce Film-Katı Oksit Yakıt Pillerinde Performans Optimizasyonu
Öztürk, Tayfur; Livan, Pelin(2017-12-31)
Katı oksit yakıt pilleri sahip oldukları yüksek enerji verimliliği, alternatifli yakıt seçenekleri ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklerinden dolayı yeni nesil enerji cihazlarının geliştirilmesi alanında son derece dikkat çeken enerji dönüşüm düzenekleridir. Oksit malzemelerde difüzyon mekanizmasını aktive etmek için gerekli olan yüksek sıcaklıklar, katı oksit yakıt pillerinin hem üretim hem de kullanım aşamalarında düşük güvenlik, yüksek maliyet ve kısa çalışma ömrü gibi çeşitli zorlukları beraberinde...
TÜRK PİRİNÇ KABUKLARINDAN SİLİSYUM NİTRÜR ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Topkaya, Yavuz Ali(2013-12-31)
Bu proje kapsamında pirinç kabuğunun, içerdiği yüksek miktardaki silisyum dioksit ve karbondan faydalanılarak, stratejik bir seramik malzeme olan Silisyum Nitrür (Si3N4) üretiminde değerlendirilmesi ve böylece Türkiye ekonomisi ve çevre temizliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Citation Formats
A. Öztürk, M. Timuçin, and L. Ağartan, “POTASYUM TİTANAT İNCE FİBER KATKILI POLİMER KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59250.