Hide/Show Apps

POTASYUM TİTANAT İNCE FİBER KATKILI POLİMER KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

2013-12-31
Öztürk, Abdullah
Kapusuz, Derya
Timuçin, Muharrem
Ağartan, Lütfi
Proje, günümüzde ticari kullanımı yaygın olan reçine kompozitlerine kıyasla, üstün mekanik ve tribolojik özelliklere sahip ve daha fonksiyonel diş dolgularının daha ucuz ve kolay üretilebilir, uygulanabilir şekilde tasarlanması ve üretilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla potasyum titanat (K2O. nTiO2, n=4,8) ince fiberleri, dolgu reçinelerine katkılanarak polimerik yapı mekanik olarak güçlendirilecektir. İnce fiberlerin dolgu reçinelerini güçlendirdiği bilnmektedir, fakat potasyum titanat ince fiberlerinin bu alanda kullanım fikri ilk kez ortaya atılmaktadır ve yapılan başlangıç deneylerinin sonuçları potasyum titanatın reçine dolgularda destekleyici faz olarak kullanımının son ürün özelliklerini arttırıcı potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Bu amaçla sol-jel-kalsinasyon ve hidrotermal üretim teknikleri kullanılarak farklı morfoloji ve boyutlarda ince fiberler üretilecek, üretilen fiberler gerekli yüzey işlemleri sonrasında, farklı BisGMA/UDMA-TEGDMA reçine formulasyonlarına farklı miktarlarda katkılanacaktır. Üretilen ince fiberlerde oluşmuş faz çeşitliliğini belirlemek amacıyla X-ışını kırınım (XRD) cihazı kullanılacaktır. Mikroyapısal ve morfolojik analizleri ise taramalı ve geçirimli elektron mikroskobunda (FE-SEM, HRTEM) ve çok noktalı yüzey (BET) analizleri kullanılarak yapılacaktır. Mikro-sertlik ölçülmesi için örneklere Vickers mikro-sertlik testi uygulanacaktır. Numunelerin tribolojik özellikleri ASTM G99-95A standartları çerçevesinde pin-on-disk tribometre kullanılarak belirlenecektir. Üretilen dental kompozitlerin biyouyumlulukları yapay vücut sıvısı (SBF) çözeltisi ile etkileşimleri sonucu oluşan hidroksiapatit (HA) faz miktarı ile test edilecektir. Metilen mavisi (MV) kullanılarak ince fiberlerin ve dental polimerlerin fotokatalitik özellikleri belirlenecektir. Ayrıca, ince fiberlerin fotokatalitik aktiviteyi dolgu içersinde de sürdürülebilir olması dolguların kullanım süresini arttıracağı gibi,ışıkla aktivasyon sağlandığında dolguya kendi kendini temizleme özelliği kazandıracaktır.