Üç Boyutlu Elektron Demeti Eritme (EDE) Yöntemiyle Üretilen Ti-6Al-4V Alaşım Parçalarının Mekanik Özelliklerinin ve İçyapısının İkincil İşlemlerle Geliştirilmesi

2018-12-31
Dericioğlu, Arcan Fehmi
Esen, Ziya
Doğu, Merve Nur
Katmanlı imalat yöntemi 1990’ların başlarında metal alaşımların hızlı prototiplenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli mühendislik alanlarının üretim kabiliyetini arttırması beklenen bu imalat yöntemi, konvansiyonel metal şekillendirme yöntemlerinin sınırlandırdığı sektörlerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, katmanlı imalat ile üretilen alaşımlardaki kalıntı gerilimine bağlı düşük süneklik, kalıntı gözenek ve kaba mikroyapı gibi mekanik özelliklere direkt olarak olumsuz etki eden unsurlar bu üretim yöntemi ile üretilen parçaların yük taşıyan uygulamalarda kullanımını kısıtlamaktadır. Dolayısıyla, katmanlı imalat ile üretilmiş alaşımların geometrilerini bozmadan mikroyapılarını ıslah edecek ikincil proseslere ihtiyaç bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda hidrojen gazı etkileşimi ile uygulanan ısıl-hidrojen işlemlerin titanyum alaşımlarının iç-yapısını düzenleyerek mekanik özelliklerini geliştirdiği ortaya konmuştur. Önerilen projede katmanlı imalat metodlarından biri olan elektron demeti eritme (EDE) yöntemiyle üretilen Ti-6Al-4V alaşımına yüksek sıcaklıkta hidrojen gazı emdirilip tekrar yapıdan alınarak (ısıl-hidrojen işlemi) malzemenin şekli bozulmadan yapıda mikro boyutlarda değişimler yaratılıp mekanik özellikler geliştirilecektir. Proje sonucunda, ısıl-hidrojen işlemi sayesinde EDE ile üretilen Ti-6Al-4V alaşımlarına uygulanan klasik tavlama işlemlerinin aksine kalıntı geriliminin azaltılarak sünekliğin ve dayancın arttırılması hedeflenmektedir.
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, Z. Esen, and M. N. Doğu, “Üç Boyutlu Elektron Demeti Eritme (EDE) Yöntemiyle Üretilen Ti-6Al-4V Alaşım Parçalarının Mekanik Özelliklerinin ve İçyapısının İkincil İşlemlerle Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59298.