Üç Boyutlu Elektron Demeti Eritme (EDE) Yöntemiyle Üretilen Ti-6Al-4V Alaşım Parçalarının Mekanik Özelliklerinin ve İçyapısının İkincil İşlemlerle Geliştirilmesi

2018-12-31
Dericioğlu, Arcan Fehmi
Doğu, Merve Nur
Katmanlı imalat yöntemi 1990’ların başlarında metal alaşımların hızlı prototiplenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli mühendislik alanlarının üretim kabiliyetini arttırması beklenen bu imalat yöntemi, konvansiyonel metal şekillendirme yöntemlerinin sınırlandırdığı sektörlerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, katmanlı imalat ile üretilen alaşımlardaki kalıntı gerilimine bağlı düşük süneklik, kalıntı gözenek ve kaba mikroyapı gibi mekanik özelliklere direkt olarak olumsuz etki eden unsurlar bu üretim yöntemi ile üretilen parçaların yük taşıyan uygulamalarda kullanımını kısıtlamaktadır. Dolayısıyla, katmanlı imalat ile üretilmiş alaşımların geometrilerini bozmadan mikroyapılarını ıslah edecek ikincil proseslere ihtiyaç bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda hidrojen gazı etkileşimi ile uygulanan ısıl-hidrojen işlemlerin titanyum alaşımlarının iç-yapısını düzenleyerek mekanik özelliklerini geliştirdiği ortaya konmuştur. Önerilen projede katmanlı imalat metodlarından biri olan elektron demeti eritme (EDE) yöntemiyle üretilen Ti-6Al-4V alaşımına yüksek sıcaklıkta hidrojen gazı emdirilip tekrar yapıdan alınarak (ısıl-hidrojen işlemi) malzemenin şekli bozulmadan yapıda mikro boyutlarda değişimler yaratılıp mekanik özellikler geliştirilecektir. Proje sonucunda, ısıl-hidrojen işlemi sayesinde EDE ile üretilen Ti-6Al-4V alaşımlarına uygulanan klasik tavlama işlemlerinin aksine kalıntı geriliminin azaltılarak sünekliğin ve dayancın arttırılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Hafif Zırh Uygulamaları için B4C Seramiklerinin Üretimi ve Mekanik Özellikleri
Öztürk, Abdullah; Gündoğmuş, Pelin(2018-12-31)
Projenin amacı tam yoğunlaştırılmış (>% 99) bor karbür (B4C) seramiklerini üretmektir. Belirtilen amaca ulaşmak için proje süresince aşağıdaki Ar-Ge faaliyetleri yapılacaktır.- B4C tozları gerekli ilaveler yapıldıktan sonra tek eksenli preste 10-30 MPa basınçta preslenecektir. Preslenmiş kompakt’lar daha sonra soğuk izostatik preste 100-300 MPa basınçta preslenip hem sinterleme öncesi yoğunlukları arttırılacak hemde elde edilen kompakt’ın üniform olması sağlanacaktır.- Son olarak tozlar veya hazırlanmış kom...
Gözenek Kontrollü Paslanmaz Çelik Filtrelerin Hidrojen Filtrasyonu İçin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur(2013-12-31)
Bu projenin amacı halen ticari olarak temini mümkün paslanmaz çelik filtrelere 500 nm üstü parçacıkları tutacak yapının kazandırılmasıdır. Çalışma birinci planda ark plazma yontemi ile üretilecek nanotozlarin filtreye beslenmesi ve bu şekilde iri gözeneklerin doldurlması ile gözenek buyukluklerinin arzu edilen seviyeye düşürlmesini hedeflemektedir.
Birleştirme Kenar Geometrisine Bağlı Gerçek Zamanlı Kaynak Eksen ve Parametre Kontrolü Geliştirilmesi
Gür, Cemil Hakan; Tirkeş, Süha; Yurtışık, Koray; Ertürk, Murat Tolga(2013-12-20)
Kaynak işlemlerinin otomasyonunda açık çevrim kontrol sistemleri yalnızca dar toleransla hazırlanmış birleştirme kenarları ve basit geometrili parçalar için kullanılabilmektedir. Kaynak otomasyonunun yaygınlaşması ve kaynaklı imalat verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak uluslararası alanda kapalı çevrim kaynak kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik son 10 yıldır yoğun çalışmalar söz konusudur. Ulusal alanda kaynak parametre kontrolü geliştirmeye yönelik çalışma bulunmamaktadır.Kaynak Teknoloj...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak üretilecektir. Çalışma parçaçık boyutuna ve elektrod mimarisine bağlı olarak bağlı Ni(OH)2 pozitif elektrod performansının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Citation Formats
A. F. Dericioğlu and M. N. Doğu, “Üç Boyutlu Elektron Demeti Eritme (EDE) Yöntemiyle Üretilen Ti-6Al-4V Alaşım Parçalarının Mekanik Özelliklerinin ve İçyapısının İkincil İşlemlerle Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59298.