Birleştirme Kenar Geometrisine Bağlı Gerçek Zamanlı Kaynak Eksen ve Parametre Kontrolü Geliştirilmesi

2013-12-20
Kaynak işlemlerinin otomasyonunda açık çevrim kontrol sistemleri yalnızca dar toleransla hazırlanmış birleştirme kenarları ve basit geometrili parçalar için kullanılabilmektedir. Kaynak otomasyonunun yaygınlaşması ve kaynaklı imalat verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak uluslararası alanda kapalı çevrim kaynak kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik son 10 yıldır yoğun çalışmalar söz konusudur. Ulusal alanda kaynak parametre kontrolü geliştirmeye yönelik çalışma bulunmamaktadır.Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, özgün bir kapalı çevrim kontrol sisteminin kavramsal tasarımı tamamlanmıştır. Konu sistem tasarımı, kaynak torcunun önüne ve arkasına konuşlandırılacak CCD-Laser görüntüleme ünitelerinin birleştirilecek kenar geometrisinin izlenmesi, kaynak hattına bağlı olarak değişen kaynak alanının anlık hesaplanması ve bu hesaba bağlı olarak kaynak güç parametrelerinin ve torç ekseninin yine gerçek zamanlı kontrolüne dayanmaktadır. Aynı görüntüleme ünitesi eş zamanlı gerçekleşmiş kaynak geometrisini de izleyecek ve kütle transferi ile kaynak bütünlüğü hakkında bilgi elde edip, kaynak parametrelerinin doğrulamasını sağlayacaktır.Özellikle doğrulama sürecinde uygulanacak prensibin benzerine literatürde rastlanmamıştır. Elde edilecek ürün sistemin, yerel üreticilerimizin hizmetinde, ürünlerinin kalitesini, üretim verimliliklerini ve uluslararası rekabet güçlerini arttıracağına inanılmaktadır.Kavramsal tasarımın hayata geçirilmesi için bir tezgah şasesi üretimine başlanmıştır. Kaynak işlemleri için gerekli güç üniteleri, tel sürme sistemleri ve tüm yardımcı ekipmanlar ile, kaynaklı birleştirmelerin karakterizasyon ve test süreçlerinde gerekecek tüm ekipman Merkez'imiz bünyesinde mevcuttur. Bu BAP programına görüntüleme üniteleri, yazılım geliştirme hizmet alımı ve bazı motorların temini için başvurulmaktadır.

Suggestions

Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Toprağa Gömülü veya Engel Arkasına Gizlenmiş Hedeflerin Tespit ve Teşhisi İçin Yeraltı Radarı (GPR) Sinyal Simülasyonları, Önişleme ve Öznitelik Çıkarım Yöntemleri
Sayan, Gönül(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, gömülü ya da engel arkasındaki cisimlerin elektromanyetik yöntemlerle tespit ve sınıflandırılması problemi için önerilecek özgün önişleme ve öznitelik çıkarma yöntemlerinin başarımını gerçeğe yakın olarak tasarlanan benzetim (simülasyon) problemlerinin çözümü üzerinden değerlendirmektir.
Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüd...
Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi
Mert, Behiç; Söyler, Ulviye Betül(2015-12-31)
Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine ...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareke...
Citation Formats
C. H. Gür, S. Tirkeş, K. Yurtışık, and M. T. Ertürk, “Birleştirme Kenar Geometrisine Bağlı Gerçek Zamanlı Kaynak Eksen ve Parametre Kontrolü Geliştirilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61905.