Birleştirme Kenar Geometrisine Bağlı Gerçek Zamanlı Kaynak Eksen ve Parametre Kontrolü Geliştirilmesi

2013-12-20
Kaynak işlemlerinin otomasyonunda açık çevrim kontrol sistemleri yalnızca dar toleransla hazırlanmış birleştirme kenarları ve basit geometrili parçalar için kullanılabilmektedir. Kaynak otomasyonunun yaygınlaşması ve kaynaklı imalat verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak uluslararası alanda kapalı çevrim kaynak kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik son 10 yıldır yoğun çalışmalar söz konusudur. Ulusal alanda kaynak parametre kontrolü geliştirmeye yönelik çalışma bulunmamaktadır.Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, özgün bir kapalı çevrim kontrol sisteminin kavramsal tasarımı tamamlanmıştır. Konu sistem tasarımı, kaynak torcunun önüne ve arkasına konuşlandırılacak CCD-Laser görüntüleme ünitelerinin birleştirilecek kenar geometrisinin izlenmesi, kaynak hattına bağlı olarak değişen kaynak alanının anlık hesaplanması ve bu hesaba bağlı olarak kaynak güç parametrelerinin ve torç ekseninin yine gerçek zamanlı kontrolüne dayanmaktadır. Aynı görüntüleme ünitesi eş zamanlı gerçekleşmiş kaynak geometrisini de izleyecek ve kütle transferi ile kaynak bütünlüğü hakkında bilgi elde edip, kaynak parametrelerinin doğrulamasını sağlayacaktır.Özellikle doğrulama sürecinde uygulanacak prensibin benzerine literatürde rastlanmamıştır. Elde edilecek ürün sistemin, yerel üreticilerimizin hizmetinde, ürünlerinin kalitesini, üretim verimliliklerini ve uluslararası rekabet güçlerini arttıracağına inanılmaktadır.Kavramsal tasarımın hayata geçirilmesi için bir tezgah şasesi üretimine başlanmıştır. Kaynak işlemleri için gerekli güç üniteleri, tel sürme sistemleri ve tüm yardımcı ekipmanlar ile, kaynaklı birleştirmelerin karakterizasyon ve test süreçlerinde gerekecek tüm ekipman Merkez'imiz bünyesinde mevcuttur. Bu BAP programına görüntüleme üniteleri, yazılım geliştirme hizmet alımı ve bazı motorların temini için başvurulmaktadır.
Citation Formats
C. H. Gür, S. Tirkeş, K. Yurtışık, and M. T. Ertürk, “Birleştirme Kenar Geometrisine Bağlı Gerçek Zamanlı Kaynak Eksen ve Parametre Kontrolü Geliştirilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61905.