Hide/Show Apps

KEROSEN PARÇALAYAN BAKTERİLERDE BİYOSÜRFEKTAN KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
İçgen, Bülent
Aydin, Dilan Camille
Günümüzde enerji kaynağı olarak kullanılan petrol kaynaklı ürünler, hem sanayi alanında hem de günlük yaşamda çok önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler, son derece karmaşık olan alifatik ve aromatik hidrokarbon karışımlardan oluşmaktadır. Sanayinin ve teknolojinin hızlıca ilerlemesiyle birlikte petrol ürünlerinin büyük miktarda üretimi ve kullanılması sonucunda ciddi çevre problemleri gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle bu petrol ürünlerinden biri olan kerosen, bugünün büyük çevre sorunlarından biridir. Kerosen; uçak yakıtı, ısıtma yağı, sanayide pas giderici, tarımda insektisit gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Dünyanın kerosene olan ilgisinin artmasıyla, üretimi hız kazanmış ancak yaygın kullanımı sonucu, depolama veya taşıma gibi aşamalarında birçok kazanın yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Kerosenin çevreye bırakılması, yüzey sularına bulaşması ile kerosen yapısında bulunan birçok kimyasal madde, bitkilere, hayvanlara ve insanlara ciddi zararlar vermektedir. Kerosenin suda çözünememesi çok büyük kirliliğe sebep olmakta ve ortamdan uzaklaştırılmasını güçleştirmektedir. Kerosen kirliliğinin giderilmesi için en etkili yöntem ise biyodegredasyondur. Petrol atık ürünleri mikroorganizmalar tarafından organik karbon ve enerji kaynağı olarak kullanılarak, sucul ortamdan etkili bir şekilde uzaklaştırılmaktadır. Biodegradasyon, hem ekonomik hem de çevre dostu bir uygulama olmasından dolayı tercih edilmektedir.Kerosen gibi petrol ve türevlerinin yapısında bulunan hidrofobik bileşik