Bulgur Üretiminde Güneş Kurutucusunun Tasarlanarak Kullanılması

2010-12-31
KAPSAM: Proje güneş enerjisinden yararlanılarak bir kurutucunun tasarlanması ve tasarlanan bu kurutucunun yüksek besin değerine sahip ve ülkemiz için önemli bir gıda olan bulgurun kurutulmasında kullanılmasını kapsamaktadır. YÖNTEM: Bulgur üretiminde öncelikle yabancı maddelerden temizlenen buğday 1:5 oranında su ile karıştırılarak içerdiği nişasta tamamen jelatinize olana kadar pişirilecektir. Bu işlemden sonra kurutma işlemine geçilecektir. Bulgurun kurutulması açık havada güneş altında ve tasarlanan güneş kurutucusunda gerçekleştirilecektir. Kurutma süresi boyunca zamana göre numunenin ağırlık kaybından kuruma eğrileri çıkartılacaktır. Ayrıca yine zamana göre kurutucu içerisindeki ve dışardaki havanın farklı noktalardaki sıcaklık ve bağıl nemi, kurutucu içindeki havanın hızı ve güneşten gelen toplam radyasyon verileri alınacaktır. Kurutulan üründe nem içeriği, renk ve yığın yoğunluk ölçümü yapılacaktır. Ayrıca, kurutulan buğday değirmende öğütülerek bulgur elde edilecek ve elde edilen üründe verim ve su emme kapasitesi analizleri yapılacaktır. GEREKÇE/ BEKLENİLEN BULGU/ SONUÇ: Yenilenebilir ve doğal bir enerji kaynağı olan güneşten yararlanılarak yapılan kurutma işlemi ülkemiz gibi güneşin zengin olduğu Akdeniz ülkeleri için çok avantajlı ve ekonomik bir metoddur. Ayrıca sadece Türkiye'de değil tüm dünyada üretim ve tüketimi artmakta olduğu halde literatürde bulgurun kurutulması üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu proje sonucunda düşük maliyetle en iyi kalitede bulgur üretimini sağlayabilecek kurutucu tasarlanmış olacaktır. Geleneksel olarak kullanılan fakat hem işlem kontrolünün mümkün olmamasından hem de hijyenik olmamasından dolayı güneş altında açıkta kurutma metodundan vazgeçmemize yardımcı olacaktır. Ayrıca, çalışma sonucunda Uluslararası dergilerde yayın yapılabilecektir.
Citation Formats
S. Şahin, “Bulgur Üretiminde Güneş Kurutucusunun Tasarlanarak Kullanılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59406.