Bulgur Üretiminde Güneş Kurutucusunun Tasarlanarak Kullanılması

2010-12-31
KAPSAM: Proje güneş enerjisinden yararlanılarak bir kurutucunun tasarlanması ve tasarlanan bu kurutucunun yüksek besin değerine sahip ve ülkemiz için önemli bir gıda olan bulgurun kurutulmasında kullanılmasını kapsamaktadır. YÖNTEM: Bulgur üretiminde öncelikle yabancı maddelerden temizlenen buğday 1:5 oranında su ile karıştırılarak içerdiği nişasta tamamen jelatinize olana kadar pişirilecektir. Bu işlemden sonra kurutma işlemine geçilecektir. Bulgurun kurutulması açık havada güneş altında ve tasarlanan güneş kurutucusunda gerçekleştirilecektir. Kurutma süresi boyunca zamana göre numunenin ağırlık kaybından kuruma eğrileri çıkartılacaktır. Ayrıca yine zamana göre kurutucu içerisindeki ve dışardaki havanın farklı noktalardaki sıcaklık ve bağıl nemi, kurutucu içindeki havanın hızı ve güneşten gelen toplam radyasyon verileri alınacaktır. Kurutulan üründe nem içeriği, renk ve yığın yoğunluk ölçümü yapılacaktır. Ayrıca, kurutulan buğday değirmende öğütülerek bulgur elde edilecek ve elde edilen üründe verim ve su emme kapasitesi analizleri yapılacaktır. GEREKÇE/ BEKLENİLEN BULGU/ SONUÇ: Yenilenebilir ve doğal bir enerji kaynağı olan güneşten yararlanılarak yapılan kurutma işlemi ülkemiz gibi güneşin zengin olduğu Akdeniz ülkeleri için çok avantajlı ve ekonomik bir metoddur. Ayrıca sadece Türkiye'de değil tüm dünyada üretim ve tüketimi artmakta olduğu halde literatürde bulgurun kurutulması üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu proje sonucunda düşük maliyetle en iyi kalitede bulgur üretimini sağlayabilecek kurutucu tasarlanmış olacaktır. Geleneksel olarak kullanılan fakat hem işlem kontrolünün mümkün olmamasından hem de hijyenik olmamasından dolayı güneş altında açıkta kurutma metodundan vazgeçmemize yardımcı olacaktır. Ayrıca, çalışma sonucunda Uluslararası dergilerde yayın yapılabilecektir.

Suggestions

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
The Selection of Materials to Match Human Sensory Adaptation and Aesthetic Expectation in Industrial Design
Zuo, Hengfeng (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
It is significantly important to integrate various sources of knowledge and information for selecting and combining materials in today’s industrial design practice and education. Compared to the engineering and technical properties of materials, the information about the aesthetic attributes and sensory or perceptual features of materials is equally important but has been less explored. Based on theoretical and experimental research, this article addresses the fundamental contents of material aestheti...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Assessing the potential of rainwater harvesting system at the Middle East Technical University – Northern Cyprus Campus
Harb, Rayaan; Akıntuğ, Bertuğ; Computer Engineering (2015-8)
Rainwater harvesting system (RWHS), where runoff from roofs and impervious areas is collected and utilized, is a prominent solution to deal with water scarcity by conserving available water resources and the energy needed to deliver water to the water supply system. The impact of climate change on water resources can also be reduced by rainwater harvesting. RWH is becoming an important part of the sustainable water management around the world. The Eastern Mediterranean countries with semi-arid climate obtai...
Burgaz Kazilarinda Ele Geçen Çanak Çömleklerin Kaynak Analizi ve Domestik Alanlarda Mikromorfoloji ve Mikro Arkeoloji Çalismalari
Tuna, Numan; Demirciler, Volkan; Sakarya, İlham; Atıcı, Nadire(2013-12-31)
Bu proje kapsaminda, Burgaz kazilarda ortaya çikarilan ev, sokak ve avlulardan olusan mimari komplekslerinde mekan kullanim farklilasmasinin anlasilmasinda, toprak örneklerinin alinmasi ve ele geçen seramik buluntularin kimyasal analizleri yapilarak yerel ve/veya ithal mal olduklarinin dogrulanmasi için kil hammadde kaynaginin arastirilmasi amaçlanmaktadir. 1970’lerden itibaren arkeolojik arastirmalarda kullanilan mikromorfolojik yöntemler ile arkeolojik alanlardaki toprak sedimanlarinin analizleri yapilar...
Citation Formats
S. Şahin, “Bulgur Üretiminde Güneş Kurutucusunun Tasarlanarak Kullanılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59406.