Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi

Download
2018
Kanoğlu, Utku
Aydın, Baran
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımızaetkisi sayısal bir model aracılıgıyla belirlenmistir.Yapılan modelleme çalısmalarından elde edilen sonuçlara göre, Akdeniz?de büyüklügü8,0?ın üzerinde bir deprem gerçeklesmesi halinde bölgedeki birçok kıyı seridi önemli birtsunami tehlikesi ile karsı karsıya kalacaktır. Geçmiste bölgede benzer büyüklüktedepremlerin ve etkisi neredeyse tüm Akdeniz baseninde hissedilen tsunamilerin gerçeklestigiunutulmamalıdır. Bu nedenle, öncelikle bölge için bir tsunami tehlikesinin varlıgı kabuledilmelidir. Gerek yurt çapında dogal afetler konusunda çalısmalar yapan kurumlar, gereksebölgedeki yerel yönetimler, basta üniversiteler olmak üzere bu konunun diger paydaslarıylaesgüdümlü bir sekilde afet öncesi ve sonrası eylem planları hazırlamalı ve bunları ciddiyetleuygulamalıdır. Bu çalısmaları yapılması, olası bir tsunami afetinin en az hasarla atlatılabilmesiiçin kritik önemdedir.
Citation Formats
U. Kanoğlu and B. Aydın, “Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBMU5qVTE.