Scanning imaging with energy photons

Download
2003
Emre, Eylem
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their structures and working principles are studied in detail by comparing them with their alternatives. Series of experiments are carried out to verify the general performance of system in terms of radiation security and quality of images produced by the system. These experiments were classified as general scan experiment, inspection performance experiment, image quality indicator experiment, radiation safety experiment and general performance experiment. The container inspection system studied and experimented in this thesis is now used effectively in Turkish Customs Boarder, Edirne Kapikule and Edirne Ipsala

Suggestions

Space Efficiency In High-Rise Office Buildings
Sev, Ayşin; Özgen, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası...
Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2016-05-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
FATIGUE-BASED METHODOLOGY FOR MANAGING IMPACT OF HEAVY-PERMIT TRUCKS ON STEEL HIGHWAY BRIDGES
Dicleli, Murat (1995-11-01)
Currently, in many areas of North America, special permits are issued to extra heavy vehicles without a detailed evaluation of individual components, considering only the ultimate capacity of the bridge inventory as a whole. Based on this, a large number of special permits have been issued to extra heavy vehicles. In this perspective, the ultimate and cumulative effect of such overloads on steel bridge components is studied. It is found that steel bridge members have adequate ultimate capacity to accommodat...
Cumulative Impact of Heavy Permit Trucks on Steel Bridges
Dicleli, Murat (1994-01-01)
In many parts of North America, special permits are issued to heavy vehicles without considering their cumulative effect on steel bridge components. Such overloads may initiate crack propagation and therefore shorten the service life of bridges. Here, a fatigue-based methodology is developed to assess the reduction in service life of bridges due to heavy permit-trucks.
Yüksek hidrostatik basınç ile nanoyapılandırılmış katı yağ parçacıkları geliştirilmesi ve yüksek kaynama noktasına sahip uçucu yağların enkapsülasyonu
Alpas, Hami(2017-12-31)
Bu projede, oda sıcaklığında katı halde bulunan yağların, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında kristalleşme özelliklerinde ve kristal yapısındaki değişimlerin anlaşılması ve bu yağların kristal yapılarının zamana karşı değişiminin modellenmesi amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a) Yüksek hidrostatik basınç uygulayarak nano yapılandırılmış katı yağ parçacıkları (NYK) geliştirmek,b) Kristalleşme özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak sıcaklık, basınç ve zaman gibi değişkenleri kullanarak isten...
Citation Formats
E. Emre, “Scanning imaging with energy photons,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2003.