Lignoselülozik Biyotkütleden Yüksek Basınçlı Akışkanlaştırıcı İle Nanolif Elde Edilmesi Ve Enzimatik Hidrolize Etkisi

2010-12-31
Ögel, Zümrüt Begüm

Suggestions

Lignoselülozik Biyokütleden Membran Üretimi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Ergün, Eylül Gökçe(2014-12-31)
Membranlı ayırma işlemleri günümüzde bir çok alanda geleneksel ayırma işlemlerinin yerini almaktadır. Ancak üretim hacminin yüksek olduğu durumlarda, membran akılarının düşüklüğü, bu sebepten dolayı da istenen üretim hacmini sağlayabilecek membran ve modül kurulum fiyatlarının yüksekliği nedeniyle membran prosesleri çoğunlukla ekonomik olmamaktadır. Günümüzde ticari olarak kullanılan membranların çoğu polimerlerden yapılmaktadır. Selüloz, membran yapımında sıklıkla kullanılan polimerlerden biridir. Bu çalış...
Lignoselülozik Tarımsal Bir Atık Olan Mısır Koçanına Uygulanan Ön İşlemlerin Glikoz Ve Biyoplastik Filmlerin Üretimi Hedef Alınarak Optimizasyonu.
Bölükbaşı, Ufuk(2010-12-31)
Lignoselülozik yapılar olan tarımsal atıklardan katma değere sahip ürünler üretme sürecindeki ilk ve en önemli aşama ön işlem aşamasıdır. Ön işlem aşaması lignoselülozik yapı içerisinde bulunan biyopolimerlerin serbest ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlamaktadır. Ön işlem aşamasıyla ilgili bir diğer önemli nokta ise bu sürecin tarımsal atık içerisinde bulunan biyopolimerlerden birden fazlasının kullanımına olanak vermesi gerekliliğidir. Bu noktalar bağlamında, proje kapsamında ön işlem sırasında kullanıla...
Conversion of lignocellulosic biomass to nanofiber by microfluidization and its effect on the enzymatic hydrolysis
Yavaş, Sinem; Ögel, Zümrüt Begüm; Mert, Behiç; Department of Food Engineering (2010)
Lignocellulosic biomass is under extensive investigation as a bioethanol and bio-based materials feedstock. However, the complex structural and chemical mechanisms of lignocellulosic plant, which cause resistance to deconstruction during saccharification, require a pretreatment process. In this study, raw materials (corn bran, wheat bran and wheat straw) were selected because of their production and consumption in Turkey and also their accessibilities to be used as bioethanol source. Microfluidization pretr...
Synthesis and characterization of clinoptilolite
Güvenir, Özge; Çulfaz, Ali; Department of Chemical Engineering (2005)
Clinoptilolite is the most abundant zeolite mineral in nature. In this study a reproducible synthesis recipe for clinoptilolite was established and the limits of the crystallization field were developed by changing synthesis parameters such as temperature, composition and the nature of reactants. Clinoptilolite was reproducibly synthesized as a pure phase and in high yield at 140oC using a benchmark batch composition of 2.1 Na2O:Al2O3:10SiO2:110.1 H2O. Clinoptilolite was crystallized from 10wt% or 28wt% see...
Ammonium and lead exchange in clinoptilolite zeolite column
Bahaalddin, Ahmad Dh; Yücel, Hayrettin; Department of Chemical Engineering (2010)
Wastewaters resulted from anthropogenic influence can encompass a wide range of potential contaminants and concentrations. There are numerous procedures that can be used to clear out wastewaters depending on the type and extent of contamination, however; disposal of pollutants from wastewaters in industrial scale is a difficult and costly problem. In this study, the use of ion exchange theory utilizing natural Turkish clinoptilolite zeolite from Gördes-Manisa as ion exchange resins in down-flow column mode ...
Citation Formats
Z. B. Ögel, “Lignoselülozik Biyotkütleden Yüksek Basınçlı Akışkanlaştırıcı İle Nanolif Elde Edilmesi Ve Enzimatik Hidrolize Etkisi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59410.