Lignoselülozik Biyokütleden Membran Üretimi

2014-12-31
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep
Bölükbaşı, Ufuk
Ergün, Eylül Gökçe
Membranlı ayırma işlemleri günümüzde bir çok alanda geleneksel ayırma işlemlerinin yerini almaktadır. Ancak üretim hacminin yüksek olduğu durumlarda, membran akılarının düşüklüğü, bu sebepten dolayı da istenen üretim hacmini sağlayabilecek membran ve modül kurulum fiyatlarının yüksekliği nedeniyle membran prosesleri çoğunlukla ekonomik olmamaktadır. Günümüzde ticari olarak kullanılan membranların çoğu polimerlerden yapılmaktadır. Selüloz, membran yapımında sıklıkla kullanılan polimerlerden biridir. Bu çalışmada selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan lignoselülozik biyokütleden membran üretilmesi hedeflenmektedir. Bununla başlangıçta membran üretiminde kullanılan hammadde giderinin azaltılması hedeflenmektedir. Çalışmanın başlangıcında öncelikle faz değişimi yöntemiyle membran üretimine uygun bir biyokütle-çözücü-çözmeyen sistemi seçilecek, ardından çeşitli üretim parametrelerinin membran özelliklerine etkisi incelenecektir. Membranlar morfoloji, mekanik özellikler, geçirgenlik ve seçicilik açısından karakterize edilecek, referans olarak selüloz membranlarla kıyaslanacaktır.
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen, U. Bölükbaşı, and E. G. Ergün, “Lignoselülozik Biyokütleden Membran Üretimi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59134.