Hide/Show Apps

Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi

Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine bağlı olarak ani etkiler de doğurmaktadır. Tarımsal alanlardan pesitisiti uzaklaştırma yaygın bir anlayış olmadığından, nihai üründeki pestisitin çeşitli mekanik yöntemlerle uzaklaştırılması ve bunun belli başlı kimyasal uzaklaştırma yöntemleriyle istatistiksel olarak karşılaştırılması çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır.